خبرگزاری ایسنا: از شرایط اصلی رسیدگی به درخواست معافیت کفالت، رسیدن به سن مشمولیت،نداشتن غیبت و تنها پسر بالای ۱۸ سال و سالم خونواده بودنه.

 

سازمان وظیفه عمومی ناجا، در اطلاعیه ای اعلام کرد: از شرایط اصلی رسیدگی به درخواست معافیتای کفالت از جمله کفالت پدر بالای ۶۵ سال تموم، تنها بچه ذکور سالم بالای ۱۸ سال خونواده بودن، رسیدن به سن مشمولیت (۱۸ سال تموم) و نداشتن غیبته.

اینم بگیم، مهاجرت، ازدواج یا در حبس بودن داداش یا برادران مشمول هم مانع بهره مندی از این معافیت واسه مشمول درخواست کننده هستش.

در این اطلاعیه اومده، داداش مریض اگه مریضی ایشون در شورای پزشکی وظیفه عمومی تایید شه مانعی واسه معافیت کفالت نیس.

این اطلاعیه اضافه می کنه: پدر مریض کمتر از ۶۵ سال هم باید به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند به مراقبت تشخیص داده شه.

این اطلاعیه در مورد معافیت موقت کفالت پدر نیازمند مراقب اضافه می کنه، پدر بالای ۶۵ سال سن یا نیازمند مراقبت (کمتر از ۶۵ سال) که دارای دو بچه ذکور بالای ۱۸ سال سالمه، به شرطی که یکی از فرزندان ذکور ایشون در خارج از شهرستان محل سکونت پدر به تحصیل اشتغال داشته باشه پسر دیگه اون می تونه تا آخر سنوات تحصیلی داداش خود از معافیت موقت کفالت پدر نیازمند مراقب استفاده کنه.

شرایط جدید معافیت