شعب منتخب بانک تجارت برای پیش فروش سکه

0 Comments

tejarat

اسامی شهرها و شعب منتخب پیش فروش سکه بهار آزادی در بانک تجارت

نام شعبه کد شعبه استان شهر کد ارتباطی تلفن ۱ تلفن ۲ محدوده نشانی
سعدی شمالی ۰ تهران تهران ۲۱ ۷۷۵۳۴۳۶۵ ۷۷۵۳۵۵۴۱ خ سعدی شمالی روبروی بیمارستان امیر اعلم
مرکزی اهواز ۱۰۰۰۰ خوزستان اهواز ۶۱۱ ۲۲۱۱۰۷۷ ۲۲۲۳۰۵۷ خ آزادگان مقابل پارک ملی
سلمان فارسی ۱۰۰۲۰ خوزستان اهواز ۶۱۱ ۲۲۲۴۷۱۲ ۲۲۲۸۰۲۷ خ سلمان فارسی نبش مسلم
پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۳۰ خوزستان بندر امام خمینی ۶۵۲ ۲۵۵۲۰۳۵ ۲۵۵۲۰۳۲ پتروشیمی بندر امام خمینی BIPC
گلستان اهواز ۱۰۰۴۰ خوزستان اهواز ۶۱۱ ۳۳۶۰۰۰۲ ۳۳۶۰۱۳۷ بلوارگلستان ساختمون سازمان آب و برق خوزستان
غزنوی اهواز ۱۰۰۶۰ خوزستان اهواز ۶۱۱ ۳۷۷۱۰۵۵ ۳۷۷۱۰۵۶ خ غزنوی نبش ابهری
سرهنگ سخائی ۱۰۱ تهران تهران ۲۱ ۶۶۷۰۸۰۳۲ ۶۶۷۰۵۰۹۵ خ سرهنگ سخائی پ ۵۰
مرکزی کیش ۱۰۱۰ هرمزگان کیش ۷۶۴ ۴۴۲۱۰۵۰ ۴۴۲۲۱۲۸ خیابون سنائی مجموعه بانکها
کیانپارس اهواز ۱۰۱۰۰ خوزستان اهواز ۶۱۱ ۳۳۳۶۴۱۱ کیانپارس خ شهید چمران نبش خ آبان
رشید ۱۰۱۶ تهران تهران ۲۱ ۷۷۸۶۸۳۲۵ ۷۷۷۱۰۳۰۳ خ رسالت بین چهارراه رشید و تیر انداز
کوی ملت اهواز ۱۰۱۷۰ خوزستان اهواز ۶۱۱ ۴۴۷۶۰۵۵ ۴۴۷۴۷۳۱ کوی ملت خ اقبال فلکه اول
نوبنیاد ۱۰۱۹ تهران تهران ۲۱ ۲۲۵۹۰۹۶۴ ۲۲۵۹۰۹۵۳ خ پاسداران نرسیده به م نوبنیاد نبش بهارستان نهم
انقلاب اهواز ۱۰۲۰۰ خوزستان اهواز ۶۱۱ ۳۷۷۳۰۱۸ ۳۷۷۳۰۱۹ خ انقلاب نبش خ امیرکبیر
کیان آباد اهواز ۱۰۲۳۰ خوزستان اهواز ۶۱۱ ۳۳۷۵۳۳۹ کیان آباد خ سی متری نبش خ ۲۷ متری غربی
خوشبختی آباد ۱۰۲۵ تهران تهران ۲۱ ۲۲۳۶۵۵۵۳ ۲۲۰۶۳۶۲۲ خ خوشبختی آباد خ سرو شرقی ساختمون استاد شهریار
غفاری اهواز ۱۰۲۵۰ خوزستان اهواز ۶۱۱ ۲۲۱۸۶۷۰ خ طالقانی تقاطع خ آیت ا… غفاری و نظامی
فردیس فلکه سوم ۱۰۲۸ البرز کرج ۲۶ ۳۶۵۱۹۳۹۳ ۳۶۵۳۳۰۸۰ فلکه سوم
امانیه اهواز ۱۰۲۹۰ خوزستان اهواز ۶۱۱ ۳۳۳۷۷۵۰ ۳۳۳۳۴۹۴ امانیه خ انقلاب جنب رستوران خلیج فارس
اختر ۱۰۳۱ البرز کرج ۲۶ ۳۴۶۰۴۱۳۷ ۳۴۶۰۵۱۶۳ چهل و پنج متری گلشهر نبش خ اختر شرقی
شریعتی شوشتر ۱۰۳۲۰ خوزستان شوشتر ۶۱۲ ۶۲۴۴۰۸۰ خ ولیعصر
مرکزی رامهرمز ۱۰۳۳۰ خوزستان رامهرمز ۶۹۱ ۲۲۲۹۸۴۱ ۲۲۲۹۷۰۰ چهارراه امام اول خ طالقانی غربی
بیمارستان آریا ۱۰۳۴۰ خوزستان اهواز ۶۱۱ ۳۳۷۸۲۷۸ اهواز کیانپارس خیابون ۱۸ شرقی
شهرک قدس ۱۰۴۰ تهران تهران ۲۱ ۸۸۵۷۴۴۷۷ ۸۸۵۷۴۴۷۶ شهرک قدس مرکز تجاری گلستان
مرکزی آبادان ۱۰۴۱۰ خوزستان آبادان ۶۳۱ ۲۲۲۷۶۶۴ ۲۲۲۷۶۶۵ خ امیرکبیر روبروی بانک سپه مرکزی
بوارده جنوبی ۱۰۴۵۰ خوزستان آبادان ۶۳۱ ۲۲۲۱۷۲۹ بوارده جنوبی جنب سینما نفت
شهدا بهبهان ۱۰۴۵۵ خوزستان بهبهان ۶۷۱ ۳۳۲۶۳۴۰ ۳۳۲۶۳۴۱ بهبهان میدون شهدا اول خ شهید کرم نسب
بلوار ابوذر ۱۰۴۶ تهران تهران ۲۱ ۳۳۱۰۵۵۲۹ ۳۳۱۰۵۵۲۸ خ پیروزی بلوار ابوذر پائین تر از پل دوم ک سوم شرقی پ ۱
میـدان ونـک ۱۰۴۹ تهران تهران ۲۱ ۸۸۶۷۳۳۳۵ ۸۸۶۷۳۳۳۶ خ ولیعصر ضلع شمالی میدون ونک
سوم خرداد خرمشهر ۱۰۴۹۰ خوزستان خرمشهر ۶۳۲ ۴۲۲۳۵۱۰ ۴۲۲۳۵۱۱ بلوار ساحلی امام خمینی جنب شعبه ملی مرکزی
کوت شیخ خرمشهر ۱۰۴۹۵ خوزستان خرمشهر ۶۳۲ ۴۲۳۲۲۲۵ ۴۲۳۳۵۴۰ کوی کوت شیخ نبش ستوده دوم خ مرصاد
مرکزی هویزه ۱۰۵۰۰ خوزستان هویزه ۶۱۲ ۴۶۲۳۳۳۲ خ امام رضا
مرکزی دزفول ۱۰۵۱۰ خوزستان دزفول ۶۴۱ ۲۲۴۲۸۱۶ ۲۲۴۲۸۱۷ خ امام خمینی
مقاومت دزفول ۱۰۵۷۰ خوزستان دزفول ۶۴۱ ۲۲۴۴۰۷۵ ۲۲۵۵۴۴۵ اول جاده صفی آباد خ جمهوری ا سلامی جنب پمپ بنزین
پردیس کیش ۱۰۵۸ هرمزگان کیش ۷۶۴ ۴۴۵۶۶۸۴ ۴۴۵۶۶۷۴ بازار بین المللی پردیس ا شماره یه
آزادی اندیمشک ۱۰۶۰۰ خوزستان اندیمشک ۶۴۲ ۴۲۲۹۷۷۶ ۴۲۴۰۶۶۰ خ امام جنب هتل رستم
صـدا وسیمـا ۱۰۶۱ تهران تهران ۲۱ ۲۲۱۶۴۵۰۶ ۲۲۰۵۱۶۹۸ خ ولیعصر جام جم ساختمون مرکزی صدا و سیما
سوم شعبان ۱۰۶۲۰ خوزستان دزفول ۶۴۱ ۶۲۶۳۷۰۵ اتوبان اندیمشک روبروی پایگاه چهارم شکاری
مرکزی مسجد سلیمان ۱۰۶۳۰ خوزستان مسجد سلیمان ۶۸۱ ۲۲۲۶۸۹۷ ۲۲۲۳۵۴۹ خ آزادی
تره بار تهران ۱۰۶۴ تهران شهرری ۲۱ ۵۵۰۲۷۰۰۴ ۵۵۵۰۳۱۳۸ م تره بار تهران سالن فاز یه مجتمع بانکها
بازار مسجد سلیمان ۱۰۶۴۰ خوزستان مسجد سلیمان ۶۸۱ ۲۲۲۲۶۳۶ ۲۲۲۹۳۲۱ بازار
مرکزی بهبهان ۱۰۶۷۰ خوزستان بهبهان ۶۷۱ ۲۲۲۲۲۶۴ ۲۲۲۲۸۶۱ فلکه مخابرات خ عدالت
زیدون ۱۰۶۹۰ خوزستان سردشت ۶۷۲ ۲۶۲۲۰۴۲ ۲۶۲۳۰۵۸ خ اصلی
کوچه برلن ۱۰۷ تهران تهران ۲۱ ۳۳۹۴۴۱۵۰ ۳۳۹۴۴۱۴۹ خ فردوسی مقابل صندوق پس انداز ملی
مرکزی سوسنگرد ۱۰۷۰۵ خوزستان سوسنگرد ۶۱۲ ۴۲۲۶۱۳۹ ۴۲۲۶۱۳۷ خ امام
نحوی بهبهان ۱۰۷۱۰ خوزستان بهبهان ۶۷۱ ۲۲۲۹۷۱۰ ۲۲۲۷۹۰۵ فلکه نحوی جنب بانک سپه
علامه شیخ ۱۰۷۲۵ خوزستان شوشتر ۶۱۲ ۶۲۲۸۸۷۱ ۶۲۲۶۹۸۵ خ طالقانی چهارراه رجائی
مرکزی شوشتر ۱۰۷۴۰ خوزستان شوشتر ۶۱۲ ۶۲۲۲۷۹۳ ۶۲۲۲۷۹۴ خ طالقانی روبروی پاساژ کوثر
ابن سینا بهبهان ۱۰۷۵۵ خوزستان بهبهان ۶۷۱ ۳۳۱۵۵۴۰ ۳۳۱۵۵۴۱ خ پیروز روبروی کلینیک ابن سینا
گتوند ۱۰۷۶۰ خوزستان گتوند ۶۱۲ ۶۷۲۲۰۲۲ خ استقلال
مرکزی ماهشهر ۱۰۷۷۰ خوزستان بندر ماهشهر ۶۵۲ ۲۳۴۰۱۶۱ ۲۳۳۸۳۹۶ ناحیه صنعتی خ پیروز
هندیجان ۱۰۷۸۰ خوزستان هندیجان ۶۵۲ ۴۲۲۳۵۰۰ ۴۲۲۲۷۳۷ خ امام حسین
امام خمینی ماهشهر ۱۰۷۹۰ خوزستان بندر ماهشهر ۶۵۲ ۲۳۳۶۰۰۹ ۲۳۳۷۰۰۲ خ آیت ا… سعیدی نبش خ میناب
۱۷شهریور ماهشهر ۱۰۸۰۰ خوزستان بندر ماهشهر ۶۵۲ ۲۳۳۹۴۴۴ ۲۳۳۹۴۴۵ خ شریعتی نبش منتظری
شوش دانیال ۱۰۸۱۰ خوزستان شوش ۶۴۲ ۵۲۱۰۹۵۲ ۵۲۱۱۹۶۰ خ امام خمینی
مرکزی بندر امام ۱۰۸۳۰ خوزستان بندر امام خمینی ۶۵۱ ۲۲۳۰۵۰۲ ۲۲۳۰۵۰۳ بندر امام خمینی خ جهان آرا
مرکزی امیدیه ۱۰۸۵۰ خوزستان امیدیه ۶۵۲ ۳۲۲۲۴۴۳ ۳۲۲۲۳۷۳ بازار مسجد جامِع
رامشیر ۱۰۸۸۰ خوزستان رامشیر ۶۹۲ ۲۶۲۲۱۲۲ خ ۲۲ بهمن مقابل پارک شهرداری
شادگان ۱۰۹۰۰ خوزستان شادگان ۶۳۲ ۳۲۲۲۴۴۱ ۳۲۲۴۳۹۲ خ امام روبروی پمپ بنزین
باغملک ۱۰۹۳۰ خوزستان باغ ملک ۶۹۲ ۴۲۲۲۲۳۰ ۴۲۲۲۲۳۱ باغ ملک خ امام
مرکزی ایذه ۱۰۹۴۰ خوزستان ایذه ۶۹۲ ۵۲۲۳۰۰۲ ۵۲۲۳۰۰۳ م امام علی
حمیدیه ۱۰۹۶۰ خوزستان حمیدیه ۶۱۲ ۲۲۲۲۰۱۹ خ امام
آغاجاری ۱۰۹۸۰ خوزستان آغاجاری ۶۷۲ ۳۲۲۲۰۶۰ ۳۲۲۲۲۶۴ خ امام خمینی نبش پارک شهرداری
بستان ۱۰۹۹۰ خوزستان بستان ۶۱۲ ۵۲۲۲۲۵۴ ۵۲۲۲۳۲۱ خ امام اول بلوار بازار
کار ۱۱۰ تهران تهران ۲۱ ۶۶۷۲۸۷۴۵ ۶۶۷۰۴۹۷۱ خ وحدت اسلامی نرسیده به بیمارستان الوند پ ۲۰۰
مرکزی سنندج ۱۱۰۰۰ کردستان سنندج ۸۷۱ ۳۲۸۶۸۶۸ ۳۲۸۶۵۵۵ میدون آزادی خ فردوسی
پاسداران ۱۱۰۲۰ کردستان سنندج ۸۷۱ ۳۲۸۳۰۹۲ ۳۲۳۱۲۱۲ خ پاسداران نبش خ شهید تعریف
فردوسی ۱۱۰۵۰ کردستان سنندج ۸۷۱ ۲۲۶۷۷۵۰ ۲۲۶۷۸۸۲ خ فردوسی
سعدی ۱۱۰۶۰ کردستان سنندج ۸۷۱ ۶۶۲۳۳۹۲ ۶۶۲۰۵۵۵ خ سعدی
گلشن ۱۱۱۱۰ کردستان سنندج ۸۷۱ ۲۲۵۸۹۱۴ ۲۲۵۸۹۱۶ میدون نبوت – اول خیابون گلشن
دهگلان ۱۱۱۵۰ کردستان دهگلان ۸۷۲ ۵۶۲۳۱۴۱ ۵۶۲۴۵۴۲ خ استقلال
بیجار ۱۱۱۷۰ کردستان بیجار ۸۷۲ ۴۲۲۵۷۴۲ شهرستان بیجار – خ شهید اردلان
یاسوکند ۱۱۱۸۰ کردستان یاسوکند ۸۷۲ ۴۸۲۲۳۱۷ سه راه امام خمینی
دیواندره ۱۱۲۰۰ کردستان دیواندره ۸۷۲ ۳۷۲۲۷۳۰ ۳۷۲۳۶۳۵ خ امام بالاتر از بانک مسکن اول خ شهید رجائی
کامیاران ۱۱۲۱۰ کردستان کامیاران ۸۷۲ ۳۵۲۲۹۵۵ ۳۵۲۲۴۸۳ خ امام جنب بانک ملی
مرکزی سقز ۱۱۲۲۰ کردستان سقز ۸۷۴ ۳۲۲۰۱۴۶ ۳۲۲۰۱۴۵ م آزادی اول خ ملت ساختمون زاگرس طبقه همکف
امام خمینی سقز ۱۱۲۳۰ کردستان سقز ۸۷۴ ۳۲۲۲۰۴۱ ۳۲۲۲۰۴۲ خ امام خمینی م جمهوری اول خ جمهوری
بعثت مریوان ۱۱۲۶۰ کردستان مریوان ۸۷۵ ۳۲۲۱۳۷۸ ۳۲۳۱۱۲۱ بلوار بعثت بلوار شریعتی
مرکزی مریوان ۱۱۲۷۰ کردستان مریوان ۸۷۵ ۳۲۳۰۵۵۰ م رسالت
مرکزی قروه ۱۱۲۸۰ کردستان قروه ۸۷۲ ۵۲۲۴۰۳۰ ۵۲۴۴۴۰۱ م امام خمینی
سریش آباد ۱۱۲۹۰ کردستان سریش آباد ۸۷۲ ۵۴۲۲۳۹۰ ۵۴۲۲۳۳۰ م شهدا
مرکزی بانه ۱۱۳۲۰ کردستان بانه ۸۷۵ ۴۲۶۶۰۱۹ ۴۲۶۷۲۸۵ م امام خمینی
شهدا بانه ۱۱۳۷۰ کردستان بانه ۸۷۵ ۴۲۲۰۷۵۷ ۴۲۳۰۴۹۴ خ شهدا بالاتر از پاساژ خدری
رودکی ۱۱۴ تهران تهران ۲۱ ۶۶۸۳۴۵۳۵ خ رودکی بین وثوق و هاشمی نرسیده به آذربایجان
بهاران ۱۱۴۳۰ کردستان سنندج ۸۷۱ ۷۲۷۴۰۹۲ شهرک بهاران اول بلوار بهاران
مالک اشتر ۱۱۷ تهران تهران ۲۱ ۶۶۸۶۰۴۹۸ ۶۶۸۳۷۵۹۷ خ قصرالدشت بین مالک اشتر و مرتضوی نبش ک حنیفی
استاد مشخص ۱۱۹ تهران تهران ۲۱ ۶۶۰۴۱۹۱۱ ۶۶۰۴۹۱۱۹ خ آزادی بلوار استاد مشخص
مرکزی ارومیه ۱۲۰۰۰ آذربایجانغربی ارومیه ۴۴۱ ۲۲۴۰۰۹۳ ۲۲۲۶۶۴۰ خ امام خمینی نبش خ بعثت
امام ارومیه ۱۲۰۱۰ آذربایجانغربی ارومیه ۴۴۱ ۲۲۲۱۷۸۴ ۲۲۳۰۷۷۰ خ امام خمینی جنب تعاونی ۷ مسافربری
خیام ارومیه ۱۲۰۲۰ آذربایجانغربی ارومیه ۴۴۱ ۲۲۳۱۱۸۴ ۲۲۲۲۲۴۸ خ امام نبش خ خیام جنوبی
سرپرستی ارومیه ۱۲۰۳۰ آذربایجانغربی ارومیه ۴۴۱ ۲۲۲۰۳۲۳ ۲۲۴۲۰۳۳ خ امام خمینی ساختمون مدیریت شعب
بهشتی ارومیه ۱۲۰۴۰ آذربایجانغربی ارومیه ۴۴۱ ۳۴۵۶۳۴۴ ۳۴۵۳۳۱۸ خ شهید بهشتی مقابل موزه
پاسداران ارومیه ۱۲۰۶۰ آذربایجانغربی ارومیه ۴۴۱ ۲۲۴۱۰۰۳ ۲۲۳۶۳۹۱ فلکه خیام اول خ باکری
ولایت ارومیه ۱۲۰۸۰ آذربایجانغربی ارومیه ۴۴۱ ۲۳۳۸۲۲۱ ۲۳۳۹۳۰۱ م ولایت فقیه
چمران خوی ۱۲۲۷۰ آذربایجانغربی خوی ۴۶۱ ۲۲۲۶۶۷۱ ۲۲۳۴۷۵۲ م ولیعصر
مرکزی مهاباد ۱۲۲۸۰ آذربایجانغربی مهاباد ۴۴۲ ۲۲۲۱۰۳۲ ۲۲۲۷۶۹۱ خ جمهوری اسلامی
مرکزی سلماس ۱۲۲۹۰ آذربایجانغربی سلماس ۴۴۳ ۵۲۴۴۰۴۹ ۵۲۴۳۰۶۹ خ امام خمینی جنب هتل لور پ ۴۴۷
مرکزی خوی ۱۲۳۳۰ آذربایجانغربی خوی ۴۶۱ ۲۲۲۲۷۸۳ ۲۲۳۰۲۸۲ چهارراه مرکزی روبروی مسجد سید شهدا
امام خوی ۱۲۳۴۰ آذربایجانغربی خوی ۴۶۱ ۲۲۲۴۳۶۰ ۲۲۲۷۴۳۹ خ ۲۲ بهمن مقابل باشگاه افسران قدیم
چایپاره ۱۲۳۸۰ آذربایجانغربی چایپاره ۴۶۲ ۲۷۲۲۱۴۰ بلوار شهید بهشتی-روبروی دفتر خدمات پستی پیام
چهارراه

عباسی

۱۲۴ تهران تهران ۲۱ ۵۵۶۷۶۴۷۴ ۵۵۶۷۶۴۷۵ خ هلال احمر چهارراه عباسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام شعبه کد شعبه استان شهر کد ارتباطی تلفن ۱ تلفن ۲ محدوده نشانی
سردشت ۱۲۴۵۰ آذربایجانغربی سردشت ۴۴۴ ۳۲۲۰۵۸۱ ۳۲۲۲۰۵۷ خ امام
مرکزی نقده ۱۲۴۶۰ آذربایجانغربی نقده ۴۴۳ ۶۲۲۴۰۴۰ ۶۲۲۷۸۴۴ خ امام خمینی میدون شهدا
اشنویه ۱۲۴۷۰ آذربایجانغربی اشنویه ۴۴۴ ۵۶۲۲۹۶۰ خ کارگر
انبار نفت ۱۲۵ تهران تهران ۲۱ ۵۵۶۴۴۶۳۲ ۵۵۶۶۸۴۸۱ م رازی خ رباط کریم خ انبار نفت پ ۲۶۵
مرکزی ماکو ۱۲۵۱۰ آذربایجانغربی ماکو ۴۶۲ ۳۲۲۴۱۰۰ ۳۲۲۳۳۱۴ م امام
امام خمینی شوط ۱۲۵۲۰ آذربایجانغربی شوط ۴۶۲ ۴۲۲۴۴۰۷ ۴۲۲۴۸۵۵ خ امام
مرکزی میاندوآب ۱۲۵۳۰ آذربایجانغربی میاندوآب ۴۸۱ ۲۲۲۲۲۹۳ ۲۲۲۲۲۸۷ خ امام خمینی
پیرانشهر ۱۲۵۶۰ آذربایجانغربی پیرانشهر ۴۴۴ ۴۲۲۳۹۴۴ ۴۲۲۴۱۸۴ م جمهوری اول بلوار شهید بهشتی
تکاب ۱۲۵۸۰ آذربایجانغربی تکاب ۴۸۲ ۵۲۲۲۶۷۰ ۵۲۲۲۲۱۳ خ امام خمینی-جنب مسجد جامِع
مرکزی بوکان ۱۲۶۰۰ آذربایجانغربی بوکان ۴۸۲ ۶۲۲۴۳۵۵ ۶۲۲۴۶۷۵ خ انقلاب
مرکزی شاهیندژ ۱۲۶۱۰ آذربایجانغربی شاهین دژ ۴۸۲ ۴۲۲۲۵۶۲ ۴۲۲۲۴۵۲ خ امام خمینی نبش خ شهید ترابی
فلکه بهداری ارومیه ۱۲۷۷۰ آذربایجانغربی ارومیه ۴۴۱ ۳۴۴۵۰۸۰ ۳۴۵۳۲۹۳ بلوار آزادگان
مرکزی اردبیل ۱۳۰۰۰ اردبیل اردبیل ۴۵۱ ۲۲۵۰۱۶۳ ۲۲۴۹۳۲۸ خ امام خمینی مقابل مسجد سرچشمه
امام خمینی اردبیل ۱۳۰۱۰ اردبیل اردبیل ۴۵۱ ۳۳۳۶۰۷۰ ۳۳۵۷۰۳۲ م امام خمینی جنب بازار
شریعتی اردبیل ۱۳۰۲۰ اردبیل اردبیل ۴۵۱ ۲۲۴۰۱۳۹ ۲۲۴۹۷۲۲ خ شریعتی
بعثت اردبیل ۱۳۰۳۰ اردبیل اردبیل ۴۵۱ ۶۶۱۲۷۲۴ ۶۶۱۳۴۹۴ خ بعثت بالاتراز فلکه خلخال
جام جم اردبیل ۱۳۰۴۰ اردبیل اردبیل ۴۵۱ ۸۸۱۳۷۳۰ ۸۸۱۳۷۳۷ خ جام جم بلوار آزادی
شهید بهشتی اردبیل ۱۳۰۵۰ اردبیل اردبیل ۴۵۱ ۳۳۳۲۵۰۰ ۳۳۳۲۰۹۱ خ شهید بهشتی
نیر ۱۳۱۳۰ اردبیل نیر ۴۵۲ ۳۸۲۲۰۴۱ ۳۸۲۳۱۵۱ خ امام خمینی
مرکزی خلخال ۱۳۱۵۰ اردبیل خلخال ۴۵۲ ۴۲۲۷۱۳۵ ۴۲۲۲۰۹۰ خ امام خمینی میدون آزادی
پارس آباد مغان ۱۳۱۶۰ اردبیل پارس آباد ۴۵۲ ۷۲۸۶۵۷۷ ۷۲۲۶۰۷۲ خ شهید بهشتی روبروی پمپ بنزین
مرکزی گرمی ۱۳۱۷۰ اردبیل گرمی ۴۵۲ ۶۲۲۱۸۷۹ ۶۲۲۲۵۱۰ اردبیل شهرستان گرمی خیابون امام روبروی شهرداری
مرکزی مشگین شهر ۱۳۱۸۰ اردبیل مشگین شهر ۴۵۲ ۵۲۲۲۰۹۰ ۵۲۲۰۵۹۹ خ امام خمینی نرسیده به چهارراه امام خمینی
سه راه آذری ۱۳۲ تهران تهران ۲۱ ۶۶۶۴۲۵۵۸ ۶۶۶۴۲۵۶۰ م شمشیری خ زرند پ ۱۴۰
بیله سوار ۱۳۲۰۰ اردبیل بیله سوار ۴۵۲ ۸۲۲۳۳۶۳ ۸۲۲۴۹۹۰ بیله سوار فلکه شهرداری
نمین ۱۳۲۲۰ اردبیل نمین ۴۵۲ ۳۲۲۳۹۰۳ ۳۲۲۵۹۵۹ خ طالقانی
بسیج اردبیل ۱۳۲۹۰ اردبیل اردبیل ۴۵۱ ۷۷۱۵۱۳۰ ۷۷۲۹۲۵۵ خ امام خمینی حد فاصل م ارتش و م بسیج
کاروانسرا سنگ ۱۳۴ البرز کرج ۲۱ ۴۴۹۸۳۱۰۰ جاده مخصوص کرج کیلومتر ۱۷ کارخانه کفش بلا
جوادیه ۱۳۵ تهران تهران ۲۱ ۵۵۶۴۶۶۶۶ ۵۵۶۴۳۰۱۱ خ جوادیه ۱۰ متری اول نبش ک شهید مغازه ای
فرهنگسرای بهمن ۱۳۶ تهران تهران ۲۱ ۵۵۳۳۱۶۹۱ م بهمن خ دشت آزادگان مقابل فرهنگسرای ورزش
بازار دوم ۱۳۷ تهران تهران ۲۱ ۵۵۰۸۱۰۴۰ ۵۵۰۸۱۰۳۰ بازار دوم نازی آباد جنب کلانتری قدیم
مرکزی اراک ۱۴۰۰۰ مرکزی اراک ۸۶۱ ۷۷۲۶۸۶۲ ۷۷۲۶۸۶۱ خ امام خمینی اول خ پاسداران
امام خمینی اراک ۱۴۰۱۰ مرکزی اراک ۸۶۱ ۲۲۳۷۴۴۰ ۲۲۳۷۴۴۱ خ امام خمینی شرقی نرسیده به بازار
شهید حسینی اراک ۱۴۰۲۰ مرکزی اراک ۸۶۱ ۳۶۶۱۹۴۴ ۳۶۷۴۹۳۴ خ نیروی هوائی مقابل م تره بار
شهید بهشتی اراک ۱۴۰۶۰ مرکزی اراک ۸۶۱ ۲۲۰۰۶۰۳ ۲۲۳۱۷۸۰ خ دکتر بهشتی بالاتر از هلال احمر نبش خ میثم
سیزده آبان ۱۴۱ تهران شهرری ۲۱ ۵۵۵۰۵۶۰۰ ۵۵۵۰۵۷۰۰ خ شهید رجائی کوی ۱۳ آبان
زاگرس اراک ۱۴۱۰۰ مرکزی اراک ۸۶۱ ۲۲۲۷۰۰۶ ۲۲۳۲۲۱۶ خ امام خمینی جنب کانون بسیج
آیت اله غفاری اراک ۱۴۱۳۰ مرکزی اراک ۸۶۱ ۳۲۵۰۰۲۸ ۲۲۶۵۰۵۳ خ آیت اله غفاری تقاطع خ آیت اله سعیدی
مرکزی ساوه ۱۴۱۶۰ مرکزی ساوه ۲۵۵ ۲۲۲۲۴۰۰ ۲۲۱۶۶۶۰ خ امام خمینی شهرک فجر فاز ۴
شهرک صنعتی کاوه ۱۴۱۸۰ مرکزی ساوه ۲۵۵ ۲۳۴۲۶۸۸ ۲۳۴۴۲۵۲ دوازده کیلومتری ساوه شهر صنعتی کاوه
تفرش ۱۴۱۹۰ مرکزی تفرش ۸۶۲ ۶۲۲۵۵۷۴ ۶۲۲۵۵۷۵ خ امام خمینی
شازند ۱۴۲۰۰ مرکزی شازند ۸۶۲ ۴۲۲۲۰۰۴ ۴۲۲۴۴۰۱ خ انقلاب
آشتیان ۱۴۲۱۰ مرکزی آشتیان ۸۶۲ ۷۲۲۳۰۰۲ خ استقلال
مرکزی دلیجان ۱۴۲۲۰ مرکزی دلیجان ۸۶۶ ۴۲۲۱۴۷۰ ۴۲۲۸۲۰۱ چهارراه فلسطین اول خ شهید رجائی
مرکزی خمین ۱۴۲۳۰ مرکزی خمین ۸۶۵ ۲۲۲۷۰۳۳ ۲۲۲۴۰۵۰ خ امام خمینی خ شهدا
نیم ور محلات ۱۴۲۵۰ مرکزی نیم ور ۸۶۶ ۳۳۲۲۲۰۰ ۳۳۲۴۹۳۰ نیم ور محلات بعد از میدون امام خمینی جنب بانک ملی
جمهوری محلات ۱۴۲۸۰ مرکزی محلات ۸۶۶ ۳۲۲۴۵۱۲ ۳۲۲۱۶۲۲ خ جمهوری اسلامی
کمیجان ۱۴۳۱۰ مرکزی کمیجان ۸۶۲ ۵۴۵۳۶۰۰ ۵۴۵۲۴۹۰ خ امام سه راه معلم
دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۳۳ تهران تهران ۲۱ ۸۸۰۱۱۰۰۱ بزرگراه جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس
فرمهین ۱۴۳۳۰ مرکزی فرمهین ۸۶۲ ۶۶۲۲۸۸۶ ۶۶۲۲۱۹۳ م قائم مقام فراهانی اول بلوار شهید چمران
زرندیه ۱۴۳۷۰ مرکزی مامونیه ۲۵۶ ۵۲۲۶۰۰۰ ۵۲۲۶۰۰۱ زرندیه میدون گله ها
مهاجران ۱۴۴۲۰ مرکزی توره ۸۶۲ ۴۶۲۳۴۳۸ ۴۶۲۷۱۷۰ شهر مهاجران جنب شهرداری
امام حسین (ع) ۱۴۵۲۰ مرکزی اراک ۸۶۱ ۲۲۸۸۹۰۰ ۲۲۶۹۱۰۰ انتهای خ قائم مقام فراهانی میدون امام حسین
مرکزی شهرری ۱۴۶ تهران شهرری ۲۱ ۳۳۳۸۵۶۱۳ ۳۳۳۹۹۵۲۱ خ شهید غیوری چهارراه چشمه علی جنب تالارمرمر
پالایشگاه ۱۴۹ تهران شهرری ۲۱ ۵۵۹۰۱۰۶۹ ۵۵۹۰۱۰۹۷ جاده قم سه راه خیرآباد تا سیسات انبار نفت
میدون مادر ۱۵ تهران تهران ۲۱ ۲۲۲۲۳۵۰۳ ۲۲۹۰۲۰۵۹ خ میرداماد م مادر
مرکزی ۱۵۰۰۰ قم قم ۲۵۱ ۷۷۱۸۰۳۱ ۷۷۵۱۶۲۲ خ طالقانی مقابل بازارچه حسین آباد
بلوار امین ۱۵۰۲۰ قم قم ۲۵۱ ۲۹۳۹۹۸۸ ۲۹۳۹۹۹۳ خ بلوار امین ایستگاه زینبیه
آزادگان ۱۵۰۳۰ قم قم ۲۵۱ ۶۶۲۲۶۹۲ ۶۶۱۱۸۰۱ بیمارستان شهید بهشتی
صدوقی ۱۵۰۴۰ قم قم ۲۵۱ ۲۹۱۱۱۰۰ ۲۹۱۶۰۹۴ زنبیل آباد نبش ک ۳۶
امزاده ابراهیم ۱۵۰۷۰ قم قم ۲۵۱ ۸۸۲۸۲۸۹ ۸۸۲۸۲۵۱ خ امامزاده ابراهیم نبش کوچه ۲۶
طالقانی ۱۵۰۹۰ قم قم ۲۵۱ ۷۷۱۶۱۶۰ خ طالقانی میدون کهنه
قــــــــدس ۱۵۱ تهران تهران ۲۱ ۶۶۹۵۰۵۱۸ ۶۶۴۰۸۳۳۸ خ طالقانی مقابل هتل انقلاب
شهید فاطمی ۱۵۱۲۰ قم قم ۲۵۱ ۷۷۴۵۶۶۵ ۷۷۳۴۷۸۷ خ شهید فاطمی دورشهر قبلی میدون رسالت
کاشانی ۱۵۱۶۰ قم قم ۲۵۱ ۸۸۲۸۲۳۴ ۸۸۱۱۳۶۲ بیست متری آیت اله کاشانی مقابل مسجد صاحب الزمان
جعفریه ۱۵۲۲۰ قم جعفریه ۲۵۲ ۶۲۲۲۳۲۰ خ استاد مطهری جنب بانک ملی
توحید ۱۵۲۳۰ قم قم ۲۵۱ ۸۸۲۹۰۹۰ خ نیروگاه بالاتر از م توحید
صفاشهر ۱۵۳۶۰ قم قم ۲۵۱ ۲۸۵۱۰۸۸ جاده اصفهان خبابان صفا شهر
سالاریه ۱۵۴۲۰ قم قم ۲۵۱ ۲۹۰۸۱۳۰ ۲۹۰۱۳۷۴ سالاریه فلکه میثم خ اقاقیا نبش خ سجاد
بنیاد ۱۵۵۶۰ قم قم ۲۵۱ ۲۹۰۶۰۵۰ شهرک امام خمینی نبش خ لقمان
فیضیه ۱۵۶۳۰ قم قم ۲۵۱ ۷۸۳۲۹۱۰ مدرسه فیضیه
بازار کفاشها ۱۶ تهران تهران ۲۱ ۵۵۶۳۸۷۳۸ ۵۵۸۱۵۶۴۵ بازار سرای نور
مرکزی کاشان ۱۶۰۰۰ اصفهان کاشان ۳۶۱ ۴۴۴۴۳۸۱ ۴۴۴۴۳۸۲ خیابون میر عماد
اجتهد کاشان ۱۶۰۲۰ اصفهان کاشان ۳۶۱ ۴۴۶۰۰۷۷ ۴۴۴۹۴۹۴ بازار بزرگ
کاشانی ۱۶۰۴۰ اصفهان کاشان ۳۶۱ ۴۵۰۱۰۳ ۴۵۰۱۰۴ خیابون کاشانی روبروی بیمه ایران
۲۲ بهمن کاشان ۱۶۰۵۰ اصفهان کاشان ۳۶۱ ۴۴۵۴۰۱۶ ۴۴۵۴۰۱۷ خیابان۲۲بهمن جنب مسجد صفاری
آران کاشان ۱۶۰۶۰ اصفهان آران و بیدگل ۳۶۲ ۲۷۲۴۲۰۱ ۲۷۲۶۰۴۱ میدون طالقانی
بیدگل کاشان ۱۶۰۷۰ اصفهان آران و بیدگل ۳۶۲ ۲۷۲۴۰۶۰ ۲۷۲۰۵۵۰ خ نواب
کمال الملک ۱۶۰۸۰ اصفهان کاشان ۳۶۱ ۴۴۴۱۱۸۰ ۴۴۵۹۰۱۰ میدون کمال الملک اول خ محتشم
اباذر کاشان ۱۶۱۲۰ اصفهان کاشان ۳۶۱ ۴۲۳۱۰۴۴ ۴۲۳۴۰۷۰ خیابون اباذر
راوند کاشان ۱۶۱۷۰ اصفهان کاشان ۳۶۱ ۵۵۱۲۲۳۴ ۵۵۱۲۲۳۷ راوند خ مطهری روبروی مسجد امیرالمومنین
نطنز ۱۶۲۰۰ اصفهان نطنز ۳۶۲ ۴۲۴۳۳۹۶ ۴۲۴۳۶۵۱ خیابون امام
میمه ۱۶۲۱۰ اصفهان میمه ۳۱۲ ۴۲۲۲۶۰۰ ۴۲۲۳۶۰۰ میمه خ شریعتی
اردستان ۱۶۲۲۰ اصفهان اردستان ۳۶۲ ۵۲۴۳۰۷۹ ۵۲۴۴۰۵۲ خیابون امام خمینی
نائین ۱۶۲۳۰ اصفهان