امروزه کنکور واسه هر جوونی یه کابوس بزرگ حساب می شه ، از چند سال پیش زمزمه هایی از حذف کنکور در شبکه های جور واجور خبری شنیده شد اما هنوز عملی نشده و بازم تعداد خیلی از جوانان مملکت با استرس کنکور هر شب خود رو سر میکنن.

شعری طنز واسه آرامش درد کنکوریا !

ای عزیزان پشت کنکوری

تا به کی داغ و درد و ناراحتی ؟

تا بی کی تست چند منظوره ؟

تا به کی التهاب و دلشوره ؟

شوخی و طعن این و اون تا چند ؟

ترس و کابوس امتحان تا چند ؟

غرق بحر تفکرید که چی ؟

بی خودی غصه میخورید که چی ؟

گیرم اصلاً شما به طور مثال

کشکی ، از بخت خوش، به فرض محال

زد و شایسته دخول شدید

توی کنکور هم قبول شدید

یا گرفتید با درایت و شانس

مدرک فوق دیپلم ، لیسنانس

گیرم این نحسیه ، سعدش چی ؟

اصلاً اینم گذشت ، بعدش چی ؟

تازه از بعد اون گرفتاری

نوبت رخوته و بیکاری

بعد مستی  ، خمار باید بود

هی به دنبال کار باید بود

اون چه داروی دردمندی هاست

صفحات نیازمندی هاست

گر رضایت دهی تو آخرش

گه شی منشی فلان دفتر

به تو می گن : بعله ، دفتر ما

هست محتاج آدمی دانا

آشنا با اتوکد و اکسل

و فری هند و آوت لوک و کورل

باید البته لطف هم بکنه

چای هم ، بین تایپ ، دم بکنه

بکشه وانگهی به خوش رویی

هفته ایی یه دوبار جارویی

این که از این ، حقوق هم فعلاً

ماهیانه چهل هزار تومن!

پس بیایید و عز و جز نکنین

بی خودی هی جلز ولز نکنین

شاعر خواسته از اول کار بگه کنکور بدردتون نمیخوره بابا ! اما انتهای کار به این نتیجه میرسه که چاره ای بجز درس خوندن ندارین ! پس درساتونو بخونید تا یه رشته خوب و یه دانشگاه عالی قبول بشین.

بازنشر : آلامتو

منبع : گل آقا

شعر خنده دار شعر خنده دار در مورد کنکور شعر در مورد کنکور شعر طنز شعر طنز در مورد کنکور شعر کنکور