شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در …

تقدیم به :
یگانه ایی که هستی ام از اوست ، یکتا معبودی که چراغ علم وتقوا را فراسوی آدمی نهاد و به این بنده ناچیز نعمت تحصیل علم عطا فرمود.
پیشگاه مقدس آقا امام زمان (عج)
روان پاک مردان بزرگی که در راه حق برای حفظ میهن جان خویش را نثار کردند و…
تقدیم به مادر مهربانم ، فرشته ای که تا کنون وجود پرمهرش برایم پشتوانه بوده و دعای خیرش سرمایه ام .
تقدیم به پدر بزرگوارم ، او که برایم مظهر درستی ، گذشت ، فروتنی و محبت است . او که خودساختگی ، صبوری و صداقت را به من آموخت.
تقدیم به همسر عزیزم که ضمیرش مالامال از پاکی و راستی و مهرورزی است . او که دوش به دوش ، همراه زندگی ام بوده و سنگ صبور سختی ها و امید آینده است .
تقدیم به برادر و خواهر گرامیم که وجودشان گرانبها ترین هدیه و دست یاریگرشان آشنا ترین و صمیمی ترین دست برای یاریم در زندگیست .
سپاس خدای را که سپاسگذاری را بهای نعمتها و افزایش نیکیهایش قرار داد.
برخود فرض می دانم تا از زحمات بی شائبه استاد ارجمند جنا ب آقای دکتر سعید خدامرادی که اشارات و راهنمائیهای ایشان راهگشای انجام این تحقیق بوده است ،همچنین از جناب آقای دکتر محمد جواد شیخ ،‌استاد فرزانه و دلسوز که با ارائه نظرات ارزشمند خود اینجانب را مرهون لطف خود ساخته اند صمیمانه و خالصانه سپاسگذاری نمایم.همچنین از جناب آقای دکتر مسعود نادریان ، استاد فرهیخته ایی که با نظارت دقیق خود از بروز هرگونه ایراد احتمالی در تمامی مراحل تحقیق جلوگیری بعمل آوردند .از جناب آقای دکتر سلطانی که عنوان این پژوهش با راهنمایی ایشان شکل گرفت و نیز از کلیه ی آنهایی که به خوبی در انجام این تحقیق مرا یاری نموده اند ، در حد کمال تشکر و قدر دانی می نمایم.
چکیده :
امروزه باشگاه های فوتبال حرفه ای تنها آهنگ زندگی میلیون ها طرفدار خود را تنظیم نمی کنند بلکه با توجه به سودهای کلان مالی موجود در آن ها ، بنگاههای بازرگانی و تجاری ، مؤسسات مالی و اعتباری ، جهانگردی و توریسم و … را تحت تأثیر قرار می دهند. بازیکنان ارکان اصلی و سرمایه های یک باشگاه را تشکیل می دهند و ارزش افزوده بالایی برای یک باشگاه فوتبال ایجاد کرده و بین ۵۰٪ تا ۷۰٪ از درآمد باشگاه‌ها از طریق آنان بدست می آید .در این پژوهش به طراحی مدل چند معیاره مناسب جهت ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخص های مالی و ورزشی پرداخته می شود . برای نیل به این هدف باشگاه مس کرمان به عنوان مورد مطالعه انتخاب گردید . در ابتدای امر با توجه به اطلاعات و منابع کتابخانه ای در دسترس و مطالعه متون مالی و ورزشی لازم در زمینه تهیه ادبیات تحقیق ، اقدام های لازم صورت گرفت . در مرحله دوم ابتدا از طریق مصاحبه های آزاد با برخی خبرگان ورزشی و دانشگاهی و تحقیقات محقق ( با توجه به مبانی نظری و ادبیات علمی تحقیق ) ۴۱ شاخص اولیه احصا گردید و سپس اقدام به تهیه پرسشنامه ای شد که شاخص های مالی و ورزشی مهم مورد نظر و وزن کلیه شاخص های تحقیق را احصا کند. داده های حاصل توسط روش AHP وزن دهی گردید . در مرحله سوم دو پرسشنامه در اختیار سرمربی و اعضای کادر فنی تیم فوتبال مس کرمان قرار گرفت و توسط ۳ روش AHP ، TOPSIS و FTOPSIS [۱] ۴ بازیکن مورد نظر کادر فنی ، رتبه بندی شده و بازیکن برتر توسط ۳ روش انتخاب گردید .
با توجه به آنکه نتایج حاصل از اجرای روش‌های فوق در مورد رتبه های دوم تا چهارم با یکدیگر همخوانی نداشت ، برای رسیدن به یک اجماع کلی در رتبه بندی بازیکنان ، از تکنیک ادغامی[۲] استفاده گردید . در نهایت اجماع حاصل گردید و تمامی بازیکنان رتبه بندی گردیدند .
کلمات کلیدی : انتخاب بازیکنان فوتبال ، شاخص های مالی ، شاخص های ورزشی ، تصمیم گیری چند معیاره ، منطق فازی ، لیگ برتر
فهرست مطالب :
فصل اول : کلیات تحقیق ۱
۱-۱-مقدمه : ۱
۱-۲- بیان مسأله : ۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق : ۳
۱-۴- هدف های تحقیق : ۴
۱-۴-۱- هدف کلی: ۴
۱-۴-۲- اهداف جزئی: ۴
۱-۵- فرضیه ها یا سؤال های تحقیق: ۴
۱-۵-۱- سئوال اصلی: ۴
۱-۵-۲- سئوالات فرعی: ۵
۱-۶- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق : ۵
۱-۷- شیوه انجام تحقیق : ۶
۱-۸- مدل مفهومی : ۶
۱-۹- روش شناسی تحقیق : ۸
۱-۱۰- جامعه آماری تحقیق : ۸
۱-۱۱- نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری: ۸
۱-۱۲- ابزارهای گردآوری(داده ها) اطلاعات: ۸
۱-۱۳- روش تحلیل داده ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

: ۹
۱-۱۴- قلمرو تحقیق : ۹
۱-۱۴-۱- قلمرو موضوعی: ۹
۱-۱۴-۲- قلمرو مکانی: ۹
۱-۱۴-۳- قلمرو زمانی: ۹
۱-۱۵- محدودیت های تحقیق: ۹
۱-۱۶- زمان بندی اجرای طرح: ۱۰
فصل دوم : مبانی نظری ۱۱
۲-۱-مقدمه : ۱۱