سامانه پژوهشی – 
شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس  …

سامانه پژوهشی – شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس …

؟ ± ۱۸۳

۳/۱±۷۶

تیم ملی فنلاند (۱۱)

۸/±۴/۱۸۰

۳/۱±۷۶

ارزش های نوع پیکری برای بازیکنان فوتبال نوعاً ۳-۵-۳ است که این اعداد، حاکی از مزومورفی (عضلانی) بودن آنهاست. هر قدر بازیکن فوتبال عضلانی تر باشد، برای او بازی در موقعیت هایی مثل تکل زدن، محافظت کردن از توپ، مالک توپ شدن، چرخش، شتاب گرفتن، ضربه زدن و مانند آنها بهتر است. از این رو افزایش حجم عضلانی در ناحیه ران و ساق پا، در مقایسه با اندام بالایی در بازیکنان زبده فوتبال، مشهودتر است. ترکیب بدن، جنبه مهمی از آمادگی ویژه فوتبال است؛ زیرا بافت چربی اضافی در فعالیت هایی که وزن بدن باید پیوسته برخلاف نیروی جاذبه حرکت کند، مانند وزن مرده عمل می کند. این موضوع، حرکت در حین بازی و به هنگام پریدن برای رسیدن به توپ را دشوار می سازد. در متداول ترین روش، بدن به دو قسمت تقسیم می شود؛ وزن چربی و وزن بدون چربی. برآوردهایی که در این زمینه صورت گرفته است، گرایش به عضلانی بودن را بین بازیکنان فوتبال تأیید می کند.
۲-۲-۱-۳-آمادگی جسمانی عمومی :
واژه آمادگی جسمانی مفهوم گسترده‌ای داشته و در نوشتارهای مختلف به شکل های گوناگون تعریف شده است. به طور عامیانه، کیفیت و امکانات بدن انسان در تطابق با فعالیت‌های بدنی، آمادگی جسمانی خوانده می‌شود. کلارک معتقد است که آمادگی جسمانی به توانایی انجام کارهای روزانه با توانمندی بدون احساس خستگی زودرس و داشتن انرژی کافی برای پرداختن به فعالیت‌های تفریحی و همچنین توانایی مقابله با کارهای پیش بینی نشده در زندگی اطلاق می‌شود. کورتیون آمادگی جسمانی را به منزله درختی می‌داند که تمام جنبه‌های زندگی یعنی نیرو، نشاط و شادابی از آن مایه می‌گیرد.
به گفته دکتر گنشل (فیزیولوژیست و متخصص آمادگی جسمانی)فردی که از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار است، به مراتب زودتر از فردی که از آن برخوردار نیست، خود را با فعالیت‌های جسمانی که مستلزم تلاش جسمانی است، سازگار کرده، دیرتر خسته شده و زودتر از خستگی بیرون آمده و به حالت اولیه بر می‌گردد. ضربان قلب شخص برخوردار از آمادگی جسمانی در حالت استراحت پایین بوده اما در هر ضربه خون بیشتری به اندام‌های بدن می‌رسد. این افراد کارهای روزانه را به راحتی انجام می‌دهند و از عهده کارهای پیش‌بینی نشده که مستلزم تلاش جسمانی و صرف انرژی است، بر می‌آیند. سازمان بهداشت جهانی [۴]آمادگی جسمانی را توانایی انجام فعالیت‌های عضلانی به صورت رضایت‌بخش تعریف کرده است.
بیکسون و جی.وست اظهار کرده‌اند که برای تعیین و تبیین اجزای آمادگی جسمانی، تلاش های زیادی از سوی متخصصان و صاحب نظران به عمل آمده که هر کدام از آنها ضمن ارائه تعریف و آمادگی جسمانی، اجزایی را برای آن بر شمرده‌اند. نلسون و جانسون معتقدند که علی‌رغم توجه درازمدت به آمادگی جسمانی، هنوز بر سر عوامل تشکیل دهنده آن در بین صاحب نظران آمادگی جسمانی اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد. به نظر او این اختلاف بیشتر بر سر تعاریف آمادگی جسمانی، آمادگی حرکتی و اجزای تشکیل دهنده آنها است . کلارک برای مشخص کردن محدوده آمادگی جسمانی، آمادگی حرکتی و آمادگی عمومی، جدول ۲-۴- را ارائه کرده است. (حمایت طلب ۱۳۸۸)
جدول۲- ۴ .اجزای تشکیل دهنده آمادگی جسمانی، حرکتی و عمومی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

اجزای آمادگی جسمانی
هماهنگی چشم و پا سرعت انعطاف پذیری قدرت عضلانی استقامت عضلانی استقامت قلبی – عروقی چابکی نیروی عضلانی هماهنگی چشم و دست
اجزای آمادگی حرکتی
اجزای آمادگی عمومی