شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در …

۱۴۲۰

ملی زیر ۱۷

۷۸/۷

۲۸/۶۵

۰۰/۱۵

۲۸/۶۱

۴۸۵

ملی زیر ۲۰

۷۷/۸

۳۴/۶۶

۷۸/۱۴

۹۴/۶۲

۶۴۴

ملی زیر ۲۳

۵۴/۹

۳۶/۷۰

۳۰/۱۵

۴۰/۶۴

۷۲۰

۲-۲-۱-۴-آمادگی تکنیکی :
مهارت های تکنیکی در این جا به معنای روش های مخصوص حرکت دادن بدن برای انجام کار مورد نظر است. این روش ها ممکن است روش اجرا، حرکت سریع به مکانی خاص و بعد کنترل و پرتاب یک جسم نظیر توپ، حلقه یا صفحه لاستیکی یا گوی، در تله انداختن، با پا زدن، گرفتن، پرتاب کردن یا ضربه زدن به آن باشد. یا می تواند کنترل بدن یک فرد برای اجرای یک حرکت نظیر شیرجه زدن یا کارهای عادی ژیمناستیک باشد. یا می تواند تکرار حرکتی خاص با تبحر هرچه بیشتر نظیر دویدن یا پارو زدن باشد. در بعضی رشته های ورزشی لازم است ورزشکاران، مهارت های تکنیکی زیادی را فراگیرند و در برخی دیگر، فراگیری چند مهارت، کافی است. میزان سختی مهارت های تکنیکی، در رشته های مختلف و در هر رشته می تواند بسیار متفاوت باشد.
در رشته فوتبال مهارت های عمومی تکنیکی شامل دریبل زدن ، شوت زدن ، سر زدن ،پاس دادن و کنترل توپ است .
از آنجا که در این پژوهش ، مورد مطالعه ما بازیکنان شاغل در لیگ برتر هستند و از این مهارت های عمومی برخوردار هستند پس از شاخص تجربه که به ۳ زیر شاخص تعداد بازی ملی ، باشگاهی و بین المللی تقسیم بندی می شود جهت سنجش این آمادگی استفاده می کنیم .
۲-۲-۱-۵-آمادگی تاکتیکی :
مهارت های تاکتیکی عبارتند از تصمیم ها و اعمال بازیکن در رقابت به منظور کسب برتری بر تیم یا بازیکنان حریف. تاکتیک می تواند به سادگی ضربه به توپ برای ارسال آن به سمت ضعیف یک بازیکن، قرار دادن توپ در مکانی دور از یک بازیکن، پاس و حرکت در بسکتبال، یا شروع سریع در مسابقه دو، به امید خسته کردن زود هنگام حریف باشد. بازیکنی که تاکتیک های خوبی اجرا می کند، می داند به کجا برود و چگونه به تنهایی و با هم تیمی هایش از فضا و زمان، هوشمندانه استفاده کند.
قوانین هر رشته ورزشی مشخص می کند که چه تاکتیک هایی مجازند و از راه تجربه و مطالعه دقیق نحوه اجرای هر رشته ورزشی، ورزشکاران می توانند دامنه تاکتیک های قابل استفاده در هر رشته ورزشی را بیاموزند. با این حال، درک موقعیت های گزینش تکنیک ورزش، یک مطلب است و اجرای تاکتیک مناسب هنگام بازی، مطلب دیگر، در بسیاری از ورزش ها لازم است ورزشکاران اطلاعات زیادی کسب کنند و بعد آنها را در کمتر از یک ثانیه پردازش کنند تا بتوانند تصمیم بگیرند. از اصطلاح درک بازی[۱۲] برای اشاره به توانایی تصمیم گیری های تاکتیکی در یک مسابقه استفاده می شود. در ورزش اغلب از اصطلاح استراتژی[۱۳] و تاکتیک به یک معنا استفاده می شود، اما از اصطلاح استراتژی باید برای اشاره به طرح عملیات تیمی برای یک فصل یا سری مسابقات استفاده شود. استراتژی شما طراحی عملیات بر مبنای استعداد تیم و انتظارتان از بازی برای رسیدن به حداکثر امکان موفقیت است. به طور خلاصه استراتژی طرح کلی است و تاکتیک ها نقشه های حین مسابقه برای کسب برتری.
در ادامه به مرور چند واژه کلیدی می پردازیم و بعد سه عنصر اصلی مهارت های تاکتیکی را بررسی کنیم.
تاکتیک، استراتژی و طرح مسابقه تاکتیک تدبیری است برای کسب برتری در یک مسابقه. تاکتیک در ورزش می تواند در سطح عملکرد فردی باشد (مثلاً بازیکن به سمت راست فریب می دهد و با دریبل به سمت چپ می رود) یا در سطح تیمی (مثلاً استفاده از دفاع منطقه ای به جای دفاع تک به تک). استراتژی، طرح و برنامه تیم برای یک فصل یا سری مسابقات است. بسیاری از مربیان از طرح مسابقه یاد می کنند که به معنای کاربرد استراتژی تیم در یک مسابقه به خصوص تأکید بر استفاده از مجموعه خاصی از تاکتیک ها یا وظیفه بازیکنان برای دفاع یا سد کردن حریف های خاص است. شکل ۲-۵- چشم اندازی از این تعاریف ارایه می دهد.
شکل ۲-۵- واژه شناسی برای طراحی فعالیت های ورزشی
مثلث تاکتیک
از یک دیدگاه تاکتیکی، مسابقه ورزشی مجموعه مسایلی دیده می شود که باید مربی و ورزشکاران آنها را حل کنند. تصمیم گیری های خوب تاکتیکی برای حل این مسایل، شامل مجموعه پیچیده ای از مهارت های تاکتیکی است که از این بخش ها تشکیل شده است:
*بازی خوانی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.