شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس …

این تیم پس از چند دوره ناکامی جهت راه یابی به لیگ برتر که با مربیان گوناگونی همراه بود سرانجام در سال ۱۳۸۵ به لیگ برتر راه یافت.
این تیم در سال ۸۸ به مقام سوم لیگ دست یافت و جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد.
باشگاه ورزشی صنعت مس کرمان :
تاسیس باشگاه :
باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۶ پس از تصویب هیات مدیر محترم و با پیش نویس آئین نامه باشگاه تاسیس گردید.
اهداف باشگاه :
هدف تعلیم و تقویت قوای جسمانی و روحانی افراد و سالم سازی جامعه از طریق گسترش ورزش و کشف خلاقیتها و استعدادها و بالا بردن مهارتهای فنی ورزش ، فراهم نمودن بیشترین روحیه وحدت و ایثار و همچنین ایجاد زمینه ای برای شادابی و تندرستی کارکنان و خانواده های محترم آنان و ایجاد انگیزه های مناسب روانی در جهت افزایش تولید می‌باشد.
تأمین کننده مالی :
باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس وابسته به صندوق بازنشستگی است و زیر نظر شرکت ملی صنایع مس ایران فعالیت می کند.
هیات مدیره:
هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس توسط مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران تعیین می گردد .
اعتبارت لازم توسط شرکت ملی صنایع مس ایران تأمین و زیر نظر هیئت مدیره ، توسط مدیر عامل باشگاه هزینه می‌گردد.
فعالیت تیمهای ورزشی باشگاه :
عمده فعالیت تیمهای ورزشی باشگاه در شهر سرچشمه- کرمان و رفسنجان می‌باشد.
اماکن باشگاه :
عمده اماکن این باشگاه در شهر مس سرچشمه ساخته شده که عبارتند از :
ورزشگاه فوتبال که علاوه بر چمن طبیعی و استاندارد ، دارای سالنهای تمرینی جنبی که شامل سالن ورزشهای رزمی – کشتی – شطرنج – کاراته – بیلیارد- و جایگاه تماشاچیان به ظرفیت حدود یک هزار نفرمی باشد.
سالن چند منظوره ورزشی که علاوه بر انجام کلیه مسابقات سالنی دارای سالنهای جنبی است که تمرینات ورزشهای بدنسازی ، جودو ، تکواندو در همین سالن ها انجام می شود .
تیمهای فوتبال نونهالان – نوجوانان – جوانان و امید باشگاه نیز در لیگ های مختلف کشوری فعال می باشند و جوانان نیز قهرمان کشور می باشند.
۳-۳-شیوه انجام تحقیق :
در این تحقیق در گام اول به شناسایی شاخص های موثر بر انتخاب بازیکن برتر پرداختیم .ابتدا با توجه به ادبیات علمی شاخصهای اولیه احصا گردیدند . این شاخصها با روش پرسشنامه ای و با استفاده از نظرات خبرگان ورزشی و دانشگاهی به طور نهائی تعیین شدند .
در گام بعدی الگوی تصمیم گیری چند معیاره مناسب برای حل مساله طراحی گردید و اوزان شاخص ها نیز از طریق پرسشنامه از خبرگان ورزشی و دانشگاهی به دست آمدند .
در گام سوم و بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ها در مورد شاخصهای غیر کمی و اطلاعات مستند و عینی برای شاخصهای کمی اقدام به حل مدل و تست درستنمائی مدل در موقعیت واقعی نمودیم .
۳-۴- روش شناسی تحقیق :
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش اجرا توصیفی و مدل سازی است.
۳-۵- جامعه آماری تحقیق :
جامعه آماری این تحقیق در مراحل اول و دوم جامعه خبرگان ورزشی (سرمربیان و اعضای کادر فنی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ) و جامعه خبرگان دانشگاهی (اساتید تربیت بدنی دانشگاه های تهران ) و در مرحله نهایی کادر فنی باشگاه فوتبال مس کرمان بودند .
۳-۶- نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری:
این تحقیق در ۳ مرحله صورت گرفت .
تعیین شاخص های اولیه از طریق مصاحبه های آزاد با برخی خبرگان ورزشی و دانشگاهی و تحقیقات محقق ( با توجه به مبانی نظری و ادبیات علمی تحقیق )
احصا نمودن شاخص های با اهمیت تر و بدست آوردن وزن شاخص ها
تست مدل در باشگاه فوتبال مس کرمان
نمونه آماری اول در مرحله دوم تعدادی از سرمربیان و اعضای کادر فنی باشگاه های فوتبال لیگ برتر و نمونه آماری دوم در مرحله دوم تعدادی از اساتید تربیت بدنی دانشگاه های تهران بودند و در مرحله سوم که مرحله اجرای طرح می باشد نمونه گیری از سرمربی و اعضای کادر فنی باشگاه فوتبال مس کرمان انجام گرفت که در این مرحله نمونه آماری برابر با جامعه آماری بود .
همچنین روش نمونه گیری در مرحله دوم تصادفی ساده بود .
تعداد اعضای جامعه خبرگان ورزشی ۷۲ نفر ، تعداد اعضای جامعه خبرگان دانشگاهی ۹۰ نفر و تعداد اعضای کادر فنی باشگاه مس کرمان ۴ نفر بودند .
از میان ۷۲ نفر از خبرگان ورزشی ۵۶ نفر و از میان ۹۰ خبره دانشگاهی ۶۷ نفر با استفاده از فرمول زیر به عنوان نمونه انتخاب شدند :
۳-۷- قلمرو تحقیق :
الف) قلمرو موضوعی:
طراحی مدل در قالب تصمیم گیری چند معیاره
ب) قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی این تحقیق باشگاه مس کرمان می باشد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.