دو زن شیاد که بعد از دوستی با مردهای جوون اونا رو بیهوش و اموالشون رو سرقت می کردن پای میز محاکمه قرار گرفتن.

 

چندی قبل مردی پیش پلیس رفت و گفت دو زن که به بهونه فروش دارو به خونه اون رفته بودن بعد از بیهوش کردنش پول هاش رو دزدیده ان. ایشون در این باره گفت: چند روز قبل واسه جفت و جور یه داروی کم پیدا به داروخونه ای رفتم اما تنونستم داروی مورد نظر رو پیدا کنم. همون روز با زنی آشنا شدم که می گفت به داروهای کم پیدا دسترسی داره.

 

 

اون شماره تلفنم رو گرفت و فردای اون روز همراه زن دیگری به خونه ام اومد.از اونا پذیرایی کردم و براشون شربت آوردم. چند لحظه بعد زن جوون یکی از شربتایی که آورده بودم رو به خودم تعارف کرد و من هم اونو خوردم. بعد از اون دیگه متوجه هیچی نشدم و وقتی به هوش آمدم خونه ام به طور کاملً به هم ریخته بود. وقتی وسایلم رو کنترل کردم فهمیدم مبلغ یه میلیون تومن از کشوی میزم سرقت شده.

 

تحقیقات واسه دستگیری دو زن شیاد شروع شد و یه مدت بعد ماموران به اطلاعاتی رسیدن که نشون می داد یکی از سارقان زنی ۳۲ ساله س. اینطوری ایشون همراه همدستش دستگیر شد.در جریان تحقیقات معلوم شد دو متهم از ۱۱ نفر با این روش سرقت کردن. اینطوری پرونده اتهامی شون به مجتمع قضایی بعثت فرستاده شد و اونا روز چهارشنبه پای میز محاکمه نشستند و قراره به زودی درباره اتهام شون اراده کردن شه.

تابناک زن شیاد