طراحی فرایند کلی زنجیره تأمین سبز
1- طراحی سبز: شرکت باید شرح کامل زیست محیطی و سلامت انسان و ایمنی محصول را در کسب مواد اولیه، تولید و توزیع درنظر بگیرد و هدف آن جلوگیری از آلودگی در منبع باشد و از اقتصاد بازیافت (کاهش، استفاده مجدد و بازیافت) برای توسعه استفاده نماید.
2- مواد سبز: مواد آگاهی زیست محیطی هستند که مصرف منابع و انرژی کمتر و سروصدای کمتر دارد، غیرسمی بوده و موجب نابودی محیط زیست نمی شود. این مواد برای رسیدن به اهداف زیست محیطی و بالا بردن بازده اقتصادی و کاهش هزینه‌ها استفاده می‌شود و باید مواد با سهولت بازیابی و مستقل از محیط انتخاب شود.
3- تولید سبز: به عنوان تولید پاک شناخته شده است و به معنای استفاده از راهبردهای کاهش آلودگی و افزایش راندمان تولید و کاهش مخاطرات انسانی و زیست محیطی می‌باشد.
4- بازاریابی سبز: معادل پژوهش بازار، تحقیقات و طراحی و ارتقاء و قیمت گذاری محصول، حفظ تعادل محیط زیست، جمع آوری اطلاعات، چگونگی بسته بندی محصول، حمل و نقل کالا، دفع مواد زائد، سازماندهی قیمت گذاری و توزیع تجاری سبز در زنجیره تأمین شرکت است.
5- مصرف سبز: تلاش در انتخاب محصول و خدمات سازگار با محیط و مقابله یا مواد زائد و مضر.
3 محدوده اصلی مصرف سبز: مصرف محصول بی ضرر و سازگار با محیط زیست، اجتناب از آلودگی در طی فرایند مصرف، اجتناب از مصرف محصولی که آلودگی دارد.
6- بازیافت سبز: بازیافت محصول یا محصول زائدی که دارای نقص باشد. اجتناب از آسیب رساندن به جامعه و محیط در طول فرایند، جلوگیری از هدر رفتن منابع از اهداف این مورد می‌باشد. بازیافت ضایعات محصول می‌تواند استفاده از منابع را کاهش دهد. (نیک نژاد، 1390)

زنجیره سبز در 3 بخش اجرا می‌شود: داخلی- خارجی- تولید یا زنجیره تأمین
1- داخلی: تمامی فعالیت‌های مرتبط با دریافت و ذخیره کردن و جابه جایی مواد خام را دربر می‌گیرد.
2- خارجی: تفاوت چندانی با داخلی ندارد به جز این‌که خارجی با کالای ساخته شده با ارزش افزوده بالاتر و متغیرهای قابل کنترل‌تر سروکار دارد.تمامی فعالیت‌های توزیع فیزیکی (جمع آوری، ذخیره سازی و توزیع کالاهای ساخته شده بین خریداران) را شامل می‌شود.
3- تولید سبز: ورود مواد اولیه و تبدیل آن‌ها به کالای نهایی از طریق فعالیت‌های مونتاژ و آزمایش و بسته‌بندی است. استفاده از بسته بندی‌های سازگار با محیط زیست و قابل برگشت به محیط زیست (تجزیه پذیر) سهم بازار سازمان‌ها را افزایش خواهد داد. تولید سبز عواملی همچون: تولید پاک و طراحی محصول با درنظر گرفتن محیط زیست، تولید مجدد و تولید ناب را دربر می‌گیرد.
ارزیابی 8 متغیر تولید سبز: به کارگیری مواد خام سازگار با محیط زیست، حذف مواد خام ناسازگار با محیط زیست، دقت در زمینه معیارها، دقت در طراحی محصول، بهینه سازی فرایندها در زمینه کاهش زباله‌های جامد و دفع زباله‌های مایع، استفاده از فناوری‌های پاکیزه‌تر که منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی و آب و کاهش الایندها (زباله‌ها) گردد، بازیافت مواد اولیه در مرحله تولید، به کارگیری اصول مدیریت کیفیت فراگیر (تفویض اختیار به نیروی کار). (محمدبیگی و طبیبی، 1391)