ایشون یه لیست طولانی از pها مانند( برنامه ریزی، تولید،سود و…) رو گفتن. این  pها در واقع بیان گر فعالیتای کلیدی واسه اداره یه کار و کاسبی بودن.( ویگنالی و دیویس،۱۹۹۴).

برنامه ریزی

 

بعد از اون معنی آمیخته بازار یابی به وسیله رسیدن بوردن در سال ۱۹۴۹ مطرح گردید.( بوردن،۱۹۶۵).

بوردن هم اینکه  مدعیه اولین کسیه که واژه آمیخته بازار یابی استفاده کرده و ایده اون رو از کولیتون دریافت کرده.( حمدی و همکاران ،۱۳۹۲).

عادی ترین متغیرها در صورت بندی آمیخته بازار یابی ( محصول، قیمت، ترفیع و پخش) به وسیله مک کارتی پیشنهاد و به  ۴p معروف شدن. از زمان مک کارتی تا کنون تغییر خیلی عجیبی در معنی آمیخته بازار یابی ایجاد نشده و هنوزم خیلی از متون ۴p رو به عنوان معنی اصلی و هماهنگی فرض می کنن که خیلی از جنبه های دیگه بازار یابی گرد اون سازماندهی می شن.( خدادا حسینی و رضوانی،۱۳۸۸).

دیدگاه مک کارتی به وسیله استادان جور واجور بازار یابی به نقد گذاشته شد و چارچوبای زیادی در این مورد ارائه شده. در این مورد میشه به دیدگاه آدمایی مانند مینداک(۱۹۸۱)، نیکلز و جولسون(۱۹۶۷) و کاتلر (۱۶۸۶) اشاره کرد. مینداک روابط عمومی و نیکلز، بسته بندیرا به عنوان  پنجم شناسایی کردن فیفیلد و گیلیگان  سه p  دیگه شامل پروسه، محیط فیزیکی و کارکنان رو به ۴p اضافه می کنن . ایشون این عناصر جدید رو بیشترً واسه  سرویس دهی مورد توجه داره.( فیفیلد و گیلیگان،۱۹۹۶).

هرچند یو و همکارانش در سال ۲۰۰۰، قیمت، تصویر فروشگاه ، شدت پخش، اندازه تبلیغات و ترفیع فروش رو به عنوان عناصر آمیخته بازار یابی در نظر گرفتن. که اینا هم به شکلی از عناصر آمیخته بازار یابی سنتی سر میگیره. یو وهمکارانش بیان داشتن که این ۵ عامل اثر بیشتری دارن.( یو وهمکاران،۲۰۰۰).

به طور سنتی خیلی از رویکردهای بازاریابی روی آمیخته بازاریابی تمرکز کردن( اودایر،همکاران،۲۰۰۹).

هر کدوم از عناصر آمیخته بازاریابی علاوه بر برابری با همدیگه باید با نیازای جور واجور بازارهای هدف منتخب بنگاه هم از هماهنگی بهره مند باشن. از این رو، آمیخته بازار یابی به عنوان تلاشا و فعالیتای مدیریت واسه تر کیب خلاقانه فعالیتای در رابطه به هم بازار یابی هم تعریف شده. بطوریکه هدف اصلی مدیر بازار یابی برخورداری از آمیخته ای در بازاره که به بهترین ( یعنی کاراو موثر ترین ) راه نیازای مشتریان یه محصول خاص رو همراه با بیشینه سازی سود بیاری برآورد سازه.( خدادا حسینی و رضوانی،۱۳۸۸).

آمیخته بازار یابی ابزاری توانمنده که می تونه به بازاریابان در تعریف روش هدف دار های بازاریابی کمک کنه. بازاریابان با این وسیله واسه تعیین جواب های مناسب به بخش های دلخواه بازار استفاده می کنن. آمیخته بازاریابی از اون دسته عواملیه که در کنترل مدیریته و می توان ادعا کرد که بیشتر برنامه ها و تصمیمات بازاریابی براساس یکی از این چهار زمینه اتخاذ می شه. و پایه مهمی در تئوری بازار یابی مدرن شناخته شده. تعداد خیلی از نظریه پردازان فکر می کنند که این۴p ، محصولگرا هستن. در نتیجه قابل اجرا واسه مواردی مانند بازار یابی مصرف کننده ، بازار یابی صنعتی، بازار یابی ارتباطات، بازار یابی خدما ت و… نیس .پس پیشنهاد دادن که تغییراتی به آمیخته بازار یابی اضافه یا حذف و یا جانشین شه. در بخش خدمات بازار یابی سه عنصر  مشارکت کنندگان، دلایل فیزیکی، و پروسه ها به آمیخته بازار یابی اضافه شد. محققان دیگه به این عناصر ، عناصر مشابهی رو تحت عناوین جور واجور اضافه می کنن و یا پیشنهاد به طور کاملً متفاوت میدن. با وجود تنوع عقاید در این مورد به نظر می رسه یه عنصر جدید به نام «مردم» به این عناصر اضافه گردیده و اون رو شرکت کنندگان ، تماس با مشتریان، کارمندان، ارتباطات و یا بازیگر نقش اول می گن.( پیزام،۲۰۱۱).

منظور از آمیزه بازاریابی یا ترکیب بازار، اینه که باید مشخص کرد چیجوری باید این عوامل رو در هم قاطی کرد.استراتژی بازاریابی یعنی تنظیم و اجرای آمیزه بازاریابی . وسیله کار و تاکتیکا در بازاریابی ، آمیزه بازاریابیه.در متون جور واجور بازاریابی معنی ۴p  به عنوان یه اصل موردقبول واقع شده. ۴p مخفف ۴ واژه محصول ، قیمت ، ترفیع  و مکانه. ( کاتلر،۱۳۸۹).

 

 

 

ترفیعpromotion

 

قیمتprice
توزیعplace
محصولproduct

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل۲-۱٫ مدل آمیخته بازار یابی (کاتلر، ۱۳۸۹)

 

آمیخته بازاریابی بر مدل ها و روشای سنتی مدیریت بازار مانند روش کارکردگرای پویای آلدرسون در کنار بقیه روشای سیستمی و هم تئوری عامل که به وسیله دانشگاه کپنهاگ در اروپا پیشرفت یافت ، غلبه کرد و روشای جدید مانند دیدگاه محصولی، دیدگاه وظیفه ای و دیدگاه جغرافیایی هم با اینجور سرنوشتی مواجه شدن. فقط تعداد کمی از این مدل ها تونسته ان باقی موندن خود رو در مقابل  ۴pحفظ کنن. آمیخته بازاریابی نمایان گر فعالیتهای اساسی مدیران بازاریابیه. پس از انتخاب یه بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یه برنامه سیستماتیک واسه فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنن. برنامه بازاریابی از تصمیماتی درباره محصول، قیمت، ترفیع و پخش تشکیل می شه. اینا مهمترین نوع بخشهایی هستن که مدیران بازاریابی واسه رسیدن به اهداف فروش و سودآوری، منابع شرکت رو به اونا تخصیص میدن. (خدادا حسینی و رضوانی،۱۳۸۸).

عوامل و عناصر آمیخته بازاریابی خریداران رو تحت اثر قرار می دهد و تصمیم گیری اون ها وابسته به نوع محصول و ویژگی های اون، روش های قیمت گذاری و روش های پرداخت، امکانات و تسهیلات پخش و روش های تشویقی و تبلیغی شرکت ها می باشه. نوع محصول و ویژگی های اون (مانند طرح ظاهری، بسته بندی، کیفیت، شخصیت محصول و …) و تبلیغات غیرشخصی، شاید مهمترین عوامل تأثیرگذار در بین عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت، کالا، پخش و گسترش)، باشن.( پیزام ،۲۰۱۱)

 آمیزه بازاریابی ، آمیخته بازاریابی ، ترکیب بازاریابی ، وسایل بازاریابی و تاکتیکای بازاریابی، همه واژه هایی هستن که واسه ترجمه آمیخته بازار یابی به کار رفته ان . منظور از آمیزه، آمیخته یا ترکیب اینه که بین این اجزاء باید یه نگاه سیستمی و هماهنگ برقرار باشه تا بتونن در تاثیر گذاری و متقاعدسازی مشتریان مؤثر باشن. یعنی، محصول مناسب با قیمت مناسب از نظر مشتریان با پخش مناسب و به کار گیری راه های ارتباطی مناسب همه با هم عمل میکنن و اگه هر کدوم از این اجزا ناهماهنگ با بقیه باشه نتیجه اون کاهش تاثیر و کارایی مجموعه بوده و شرکت رو از رسیدن به اهداف باز می دارن. اما منظور از تاکتیک یا وسیله اون هستش که وسیله شرکتها واسه جنگیدن در بازار و توفیق بیشتر نسبت به رقبا همین عوامل هستن.( کاتلر،۱۳۸۹).

به نظر فیلیپ کاتلر نیاز هم اینکه کردن دو عاملp دیگه به آمیزه بازاریابی هست که می توان به اونا سیاست  و باور همگانی (روابط عمومی) بیان کرد..(حمدی و همکاران،۱۳۹۲).

 به این دو عامل مخصوصا در بازار ایران بسیار مهم هستن . چون بخش کلی اقتصاد ایران رو اقتصاد دولتی تشکیل می دهد و هر قدر اندازه دخالت دولت در بخش اقتصاد بیشتر باشه اقتصاد اون کشور به سمت اقتصاد بسته یا اقتصاد بایدا و نبایدها حرکت می کنه ، اگر هر قدر فضای اقتصادی رقابتی و باز باشه اقتصاد هستا و نیستا شکل می گیره و این دلایل ضرورت توجه بنگاهای اقتصادی به عامل سیاست رو نشون میدن. از طرفی با در نظر گرفتن فرهنگ ارتباطی گسترده بین مردم و سهولت باز کردن باب گفت گو با همدیگه که نمونه های اون رو در صف نانوایی و اتوبوس و … مشاهده می کنیم فضا واسه انتقال اخبار ، شایعات ، نظرات و دیدگاه ها آماده شده و سرعت پخش اونا در جامعه ایران بسیار بالاست ، بنابر این در محیط کار و کاسبی ایران عامل باور همگانی هم مهمه. (حمدی و همکاران،۱۳۹۲).

اقتصاد

[۱] . Marketing Mix

[۲] . culliton

[۳] . Planning

[۴] .Production

[۵] . Profit

[۶] . Vignali & Davies

[۷] .  Nil Borden

[۸] . Mc Carty

[۹] . Mindak

[۱۰] . Nickels&Jolson

[۱۱] . Kotler

[۱۲].Public Relation

[۱۳] . Packaging

[۱۴] Fifield & Gilligan.

[۱۵] . Process

[۱۶] . Physical

[۱۷] . People

[۱۸] . Yoo et al

[۱۹] . O’Dwyer et al

[۲۰] . Pizam

[۲۱] . product

[۲۲] . price

[۲۳] . promotion

[۲۴] . place

[۲۵] . Politics

[۲۶] . Public Opinion