ریسک کردن امدادگران بیشتر در مواردی اتفاق می افتد که آنها وقت کافی داشته باشند. ضمناً علاقه نسبت به فعالیت نیز مزید بر علت است.

7- خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
الف: بسیار جاه طلب
ب: فاقد جاه طلبی
ج: کمی جاه طلب

نمودار 4-7
فراوانی ستون ها نشان دهنده بی توجهی امدادگران نسبت به مسئله “جاه طلبی” است.

8- آیا درباره مشکلات امدادی
الف: تنها با امدادگران صحبت می کنید
ب: تنها با مسئولین صحبت می کنید
ج: جز در موارد ضروری صحبتی نمی کنید

نمودار 4-8
فراوانی تقریباً یکسان در ستون ها نشانه اعتماد نسبی افراد نسبت به امدادگران دیگر و مسئولین است.

9- اگر در رسیدگی به امور خانه مانند بیماری یکی از اعضای خانواده و پرداختن به فعالیت امدادی تعارض ایجاد شود کدام یک برنده می شود؟
الف: هر بار خانواده
ب: هر بار فعالیت امدادی
ج: در موقعیت کاملاً اضطراری خانواده و در غیر این صورت احتمالاً فعالیت امدادی

نمودار 4-9
فراوانی بیشتر “ج” نسبت به ستون های “الف” و “ب” نشان دهنده این مطلب است که امدادگران حضور فعال در عملیات امداد را مقدم بر مسائلی کم اهمیت خانواده دانسته

10- اگر از فعالیت امدادی اخراجتان کنند برای کدامیک از موارد زیر دل تنگ می شوید؟
الف: حق الزحمه دریافتی
ب: فعالیتی که انجام می دادید
ج: مصاحبه با امدادگران

نمودار 4-10
تفاوت فاحش ستون “ب” علاقه مفرط امدادگران به کاری که می کنند را نشان می‌دهد و در مرحله دوم دیدار با دوستان دارای اهمیت است.

11- آیا احساس می کنید در هلال احمر و عملیات امداد و نجات قدر شما را نمی دانند؟
الف: گاهی
ب: اغلب
ج: به ندرت

نمودار 4-11
تراکم بیشتر در موارد “الف” و “ب” بیانگر این است که احساس نداشتن “منزلت کافی” با میزان متفاوت در اکثر امدادگران وجود دارد.

12- از چه چیز فعالیت امدادی بدتان می آید؟
الف: اینکه وقت شما در اختیار خودتان نیست
ب: ملامت و خستگی از فعالیت امدادی
ج: اینکه نمی توانید کارها را همیشه به میل خودتان انجام دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *