منابع مقاله درباره توسعه اقتصادی، اقتصاد ملی، تخصیص منابع

بانک)
– خانوارهای نقل مکان یافته (به محل شعبه بانک)
– اشخاص در موقعیت های جدید (جوانان، دانش آموختگان‌، تازه مزدوجین)
– مشتریان سایر بانکها و موسسات اعتباری
۲ـ مرحله برقراری ارتباطات :
– ارتباطات حضوری(ارتبطات مستقیم همراه با اطلاعات شفاهی یا مکتوب به صورت بروشور، نشریات و فیلم)
– ارتباط غیرحضوری (انواع ارتباطات : پستی تلفنی، پست تصویری، پست الکترونیک برای ارسال بروشور و پیام ها).
۳ـ حضور مشتری در بانک :
– خوشامدگویی و اشنایی با بانک و مسئول ان شعبه
– انجام اولین خرید توسط مشتری
– اعطای هدایا به فراخور موقعیت و خرید مشتری
۴ـ تداوم ارتباطات :
– اطلاع از نظرات مشتری در مور د خدمات دریافتی
– اطلاع از سایر نیازهای مشتری
– اطلاع از فعالیت های اقتصادی و مالی مشتری
– دریافت اطلاعات از بانک های طرف حساب مشتری
– ارایه مشاوره های مالی و تخصصی به مشتری همراه باارایه اطلاعات کافی در مورد انواع خدمات بانک
– تشویق مشتری به استفاده از سایر خدمات بانک. (نیلی احمد‌آبادی، ۱۳۸۲)
۵ـ ایجاد وفاداری و حفظ مشتری :
– برقراری ارتباط پیوسته با مشتری
– نظرخواهی شفاهی و کتبی از مشتری
– برقراری روابط شخصی تر با مشتری (دعوت به شرکت در همایش‌ها و نمایشگاه های بانک، ارسال نشریه خاص مشتریان، دعوت به صرف غذا، ارسال کارت های شادباش به مناسب های گوناگون)
۲-۳-۷ مدل های متغیرهای تحقیق و مدل عملیاتی تحقیق
الف) مدل هوش رقابتی : مدل هوش رقابتی تحقیق از مقاله ای با عنوان (( هوش رقابتی: ترسیم چندگانه برای استراتژی بازاریابی۴۵ )) گرفته شده است که توسط پائول دیشمن۴۶ (دانشگاه ماریوت آمریکا۴۷) و جاناتان گالوف۴۸ (دانشگاه تالفر کانادا۴۹) در سال ۲۰۰۷ از سایت امرالد به چاپ رسیده است. مفروضات این مدل ارزشمند در شکل زیر آمده است :
(دیشمن، ۲۰۰۷)
وفاداری مشتری : وفاداری را در چهار سطح قرار می دهند.
وفاداری شناختی۵۰: بیانگر این اعتقاد است که نوعاً یک نام تجاری یا خدمت نسبت به دیگر نام های تجاری یا خدمات منافع بیشتری ایجاد می کند.
وفاداری اثرگذار۵۱: بیانگر احساسی مثبت و تعلق نسبت به یک نام تجاری یاخدمت است.
وفاداری ارادی (نیت)۵۲ : بیانگر تعهد عمیق تر و تمایل به شناساندن یک نام تجاری یا خدمت به دیگران است.
وفاداری رفتار۵۳: بیانگر تبدیل نیات به رفتار است.
منبع: (هنینگ۵۴، ۲۰۰۲)
مدل عملیاتی و پیشنهادی پژوهش:
(منبع هوشمندی رقابتی: دیشمن، ۲۰۰۷)
(منبع وفاداری مشتری: هنینگ۵۵، ۲۰۰۲)
۲-۴ بانک ها و مؤسسات مالی
عصر حاضر، عصر پیشرفت کلیه علوم می باشد و صنعت بانکداری به عنوان یکی از مظاهر تمدن جدید بشر، از این قاعده مستثنی نیست. تحولات شگرفی در صنعت بانکداری به وقوع پیوسته و یا در حال وقوع می باشد که بسیاری از آنها دور از ذهن می باشند و به نظر نمی رسد توقفی در پیش رو داشته باشند. اما مسئله مهم در این میان همگامی و همزمانی با این تغییر و تحولات سریع می باشد. و آنانی که با توجه به مقتضیات با این حرکت همسو، و آینده نگر نباشند بالطبع مشکلات عدیده ای در پیش رو خواهند داشت.
در جهان امروز هیچ کشوری نمی تواند از پیشرفت برخوردار باشد مگر اینکه از نظام بانکی و مالی روز آمد و کارایی برخوردار باشد؛ زیرا که امروزه نقش بانکها که قبلا شامل واسطه گری مالی بود به بسیاری از زمینه ها از جمله تخصیص منابع و مدیریت ریسک بنگاهها در نظام اقتصادی، انجام و تسهیل معاملات مالی پیچیده و … گسترش یافته است.
۲-۴-۱ تعریف بانک
کلمه بانک اصطلاحی بسیار قدیمی است که منشاء اصلی آن واژه آلمانی Bank به مفهوم نوعی شرکت (Join Stock) است که ایتالیایی ها از زبان آلمانی آن را به نیمکت صرافان (Banco) اطلاق نمودند. زیرا که صرافان ایتالیایی ابتدا در پشت نیمکت عملیات صرافی را انجام می دادند، بعدها نیز موسساتی که اینگونه معاملات را انجام می دادند، به نام بانک معروف گردیدند. (ریچارد ترون۵۶)
امروزه براساس یک تعریف ساده بانک یک موسسه انتفاعی است که با سرمایه خود و یا سپرده های مشتریان به منظور کسب سود اقدام به جمع آوری سپرده ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانکی می نمایند. (مجتهد و حسن زاده، ۱۳۸۴، ۱۹)
۲-۴-۲ بانک های پیش آهنگ در جهان
نخستین موسسه مالی خصوص با نام بانک در سال ۱۱۷۱ میلادی به نام بانک ونیز۵۷ آغاز به کار کرد. بانک بارسلون در سال ۱۴۰۱ میلادی توسط شهرداری بارسلون اسپانیا تاسیس شد. لذا این بانک به عنوان نخستین بانک دولتی شناخته می شود. بانک آمستردام در سال ۱۶۰۹ میلادی تاسیس شد. این بانک مدلی شد تا سایر بانک های قاره اروپا از آن اقتباس نمایند.
بانک سوئد در سال ۱۶۵۶ میلادی با مقررات جدید به صورت شرکت سهامی تاسیس شد این بانک برای نخستین بار اقدام به انتشار اسکناس به معنی واقعی نمود و بانکداری وارد مرحله جدیدی شد. بدین ترتیب انتشار اسکناس یکی از وظایف بانک ها گردید. بانک انگلستان در سال ۱۶۹۴ به ابتکار ویلیام پاترسون اسکاتلندی تاسیس شد. این بانک هرچند خصوصی بود اما به نحوی بنیانگذاری شد تا نیاز مالی دولت را هم فراهم نماید. (زمانی فراهانی، ۱۳۸۳)
یکی دیگر از بانک های پیش آهنگ بانک عمومی فرانسه۵۸ می باشد که توسط جان لاو اسکاتلندی در سال ۱۷۱۶ میلادی تاسیس و در پاریس شروع به کار کرد. این بانک بر اساس مدل بانک انگلستان بصورت شرکت سهامی خاص بود. ( زمانی فراهانی، ۱۳۸۳)
۲-۴-۳ معرفی بانک توسعه تعاون
۲-۴-
۳-۱ اهداف و سیاست های بانک توسعه تعاون
با توجه به اینکه سیستم اقتصادی کشور بانک محور است سیستم  بانکی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی اجرایی  شدن اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح است. محمد علی سهمانی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در نشستی با کارکنان بانک توسعه تعاون  استان زنجان با اشاره به  منشور اقتصاد مقاوتی کشور معتقدند بانک ها برای حمایت از تولید و کارآفرینی و تامین مالی سرمایه در گردش اقدامات خوبی انجام داده اند و ۶۰ درصد منابع داخلی بانک ها و منابعی که دولت به بانک ها اختصاص داده در راستای توانمندسازی و افزایش ظرفیت بنگاهها و تامین سرمایه در گردش بوده است. وی یکی از ویژگی های بودجه بانک را انعطاف پذیری آن دانست و گفت: اهداف و سیاست های بانک توسعه تعاون قابل تعدیل می باشد، زیرا سیاستهای پولی و مالی دولت و بانک مرکزی  در همه جای دنیا حتی در کشورهای پیشرفته در حال تغییر هستند. اهداف بانک توسعه تعاون عبارتند از:
 تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کا ربه منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.
 تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای.
 کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه های وزارت تعاون.
 بکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.
 حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی با اولویت دادن به تعاونیها.
 فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی با اولویت بخش تعاونی.
 کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونیها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین المللی.
۲-۴-۳-۲ چارت سازمانی بانک توسعه تعاون
۲-۴-۳-۳ اساسنامه بانک توسعه تعاون
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون و امور اقتصادی و دارایی، به استناد بند (و) ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷ – اساسنامه بانک توسعه تعاون را به شرح زیر تصویب نمود.
ماده ۱-به منظور اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و در جهت ارتقای بخش تعاونی در اقتصاد کشور، بانک توسعه تعاون که در این اساسنامه به اختصار (بانک) نامیده می شود تشکیل می شود.
ماده ۲-بانک دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت دولتی در حمایت و اجرای برنامه های وزارت تعاون در تامین منابع سرمایه ای بخش تعاونی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین پولی و بانکی کشور عمل نموده و مشمول نظارت بانک مرکزی است و در موارد پیش بینی نشده، طبق قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.
ماده ۳-مرکز اصلی بانک در تهران است و می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور اقدام نماید.
ماده ۴-بانک برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.
ماده ۵-سرمایه بانک مبلغ پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال می باشد که به پنج میلیارد سهم یک هزار ریالی تقسیم شده است و تمامی سهام متعلق به دولت می باشد که مبلغ یاد شده طبق بند (و) ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷) از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه ای بخش تعاون اختصاص و تأمین می گردد.
کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی شعب و سرپرستیهای صندوق تعاون به همراه بخشی از نیروی انسانی ستاد به بانک، انتقال و واگذار می گردد.
کلیه تعهدات صندوق تعاون به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سپرده ها، تفاهم نامه ها، قراردادها و همچنین تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق تعاون اعم از قراردادها، تفاهم نامه ها، تسهیلات اعطایی سررسید نشده، سررسید گذشته و معوق با کلیه تضمینات و وثایق اخذ شده به بانک واگذار و انتقال می یابد.
ماده ۶- اهداف بانک عبارتند از:
بکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.
کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه های وزارت تعاون.
فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت های اقتصادی.
حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش  تعاونی.
کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونیها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین المللی.
تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کا ربه منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود
و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.
تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای.
 ماده ۷- موضوع فعالیت بانک عبارتند از:
افتتاح و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *