میخک زینتی در شرایط کشت بافت. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.

۱۱- قهرمان ، احمد .( ۱۳۷۷) . کورموفیت های ایران (سیستماتیک گیاهی) . مرکز نشر دانشگاهی تهران . جلد سوم.

۱۲- کرمی ، امید . (۱۳۸۳) . جنین زایی سوماتیکی در میخک Dianthus caryophyllus L. . پایان نامه ی کارشناسی ارشد . دانشکده کشاورزی . دانشگاه بو علی سینا همدان .

۱۳- کریمی ، گیتی .، نوجوان، مجید . (۱۳۸۵) . بررسی اثر کادمیوم کلرید بر پاررامتر های رشدی ، محتوای پرولین ، قندها و پروتئین محلول در دانه رست های عدس . پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی ،شماره ۷۶٫

۱۴- م، تاجی،اکرم .، ا،داد،ویلیام .، ا،ویلیامز ، ریچارد . (۱۳۸۲). کشت بافت گیاهی . ترجمه دکتر احمد معینی و دانیال کهریزی . معاونت علمی سازمان بسیج دانشجویی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *