منبع پایان نامه ارشد با موضوع شهرستان سرپل ذهاب، دانش آموزان دختر، مقطع متوسطه

0 Comments

وابسته به یکدیگرند. اگر خوب گوش نکنیم، نمی توان به خوبی یاداشت برداری نمود. همچنان که، “یادداشت برداری” نیز مستلزم توجه و گوش دادن دقیق است.( مرزبان ، 1381، ص 25)
ح. تمرکز حواس
از جمله عواملی که در افزایش بهره‌وری در مطالعه و درک بهتر درس‌ها و موفقیت در تحصیل بسیار مؤثر است، داشتن تمرکز حواس به هنگام مطالعه است؛ یعنی فرد در خود این توانایی را ایجاد کند که با اختیار و توجه، دقت خود را بر روی موضوع یا کاری که انتخاب کرده، با میل واراده متمرکز نماید و از توجه به سایر موضوعات و کارها جلوگیری کند. برای ایجاد تمرکز حواس باید عواملی را که مانع از تمرکز می شود شناخت و در جهت رفع آنها اقدام کرد.( همان منبع ، ص 26) .
مهم ترین موانع تمرکز حواس عبارتند از:
1. عدم علاقه نسبت به موضوع مورد مطالعه
بی علاقگی به موضوع یا کتاب درسی و یا یک درس، از مهم ترین عوامل عدم تمرکز است. اگر شما به منطق علاقه نداشته باشید و یا از معلم آن دل و یا خاطره خوشی نداشته باشید، ذهن شما کمتر بر درس منطق متمرکز می‌شود و هر لحظه متوجه موضوع و نقطه دیگری می‌گردد. بهترین شیوه برای مقابله با این حالت، توجه به فواید و آثاری است که بر مطالعه و درس منطق مترتب می شود مثلا در مورد فردی که علاقه به منطق ندارد، اگر به این نکته توجه شود، که منطق از دروسی است که از ارزش زیادی برخوردار است و در بالا رفتن قدرت تعقل و اندیشه نقش زیادی دارد، فرد به درس منطق علاقه پیدا می کند و نسبت به مطالعه آن علاقمند می‌شود.( مترجم ، سیف ، 1376، ص 123) .
2. ناهماهنگی اراده و تخیل
اگر تخیل آدمی با اراده وی همسو نباشد، نمی توان تمرکز حواس لازم را به دست آورد. از آنجایی که، قدرت تخیل قوی‌تر است، ممکن است ذهن خود را به دست تخیل خود بسپاریم و ناخودآگاه، به جای تمرکز در درس استاد، یا تمرکز در کتاب مورد مطالعه، رشته تخیلات خود را ادامه داده، از حال و هوای درس و مطالعه خارج شویم. برای غلبه بر این مشکل، وقتی مایل به مطالعه درباره موضوعی خاص هستید، بهتر است خود را در حال و هوای مخصوص آن موضوع قرار دهید… تا از این طریق خیال وارده خود را با هم هماهنگ کنید، و تمرکز حواس پیدا نمایید.( خادمی ف 1379، ص 77 )
3. اشتغالات ذهنی
اگر با مشکلی مواجه هستید که ذهن شما را به خود مشغول کرده است، نمی توانید ذهن خود را بر مطالعه و درس متمرکز کنید. برای مثال، اگر در یک درس که برای شما دارای اهمیت بالایی است،‌ نمره مناسب نگرفتید، این امر موجب می شود ذهن شما سخت با این موضوع درگیر شود و از توانایی شما برای تمرکز بر سایر مسائل کاسته شود. برای مقابله با این حالت، باید تمرین کرد. باید سعی کرد ذهن خود را از آنچه اتفاق افتاده جدا نمود. نباید برگذشته حسرت خورد، بلکه باید برای آینده برنامه ریزی کرد که چنین مشکلی پیش نیاید. کسانی که چنین تمرین می کنند و اجازه نمی دهند مشکلات، ذهن آنان را اشغال کند، می توانند ذهن خود را برای آینده آماده کننده و از تمرکز بر مسائل آینده بهره مند شوند.( همان منبع ، ص 78) .
ط. علاقه و انگیزه
بسیارند کسانی که از لحاظ توانایی و استعداد یادگیری بسیار شبیه به هم هستند، ولی در پیشرفت تحصیل تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. این تفاوت، نه تنها در تحصیل بلکه در سایر فعالیت های درسی نیز به چشم می‌خورد. شاید از خود سئوال کرده باشید، چرا چنین تفاوتی وجود دارد وچه چیزی توجیه کننده این مطلب علاقه و انگیزه است.( فصلنامه فرهنگ پویا ، 1385، ص 19).
” بلوم” درمدل یادگیری تحصیلی خود شواهدی به دست آورد ه است که علاقه و انگیزه افراد، هم نقش علت را بازی می کند و هم معلول. به عبارت دیگر، یادگیرندگان علاقه مند به یک موضوع، نسبت به یادگیرندگان کم علاقه، موفقیت بیشتری دارند. این موفقیت بیشتر، سطح علاقه و انگیزه آنان را نسبت به آن موضوع و موضوع های مشابه افزایش می دهد. ( همان منبع ، ص 22) .
تمام این عوامل اگر در برنامه ریز درسی رعایت شود می تواند پیشرفت تحصیلی را در دانش آموزان بیشتر و بهتر کند .
پیشینه داخلی :
1 – خادمی (1379) در تحقیقی با عنوان تاثیر برنامه ریزی درسی دانش اموز محوردر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان به نتایج زیر دست یافت اگر در برنامه ریزی درسی اساس توجه بر روی دانش اموزان قرار داده شود این برنامه ریزی می تواند تاثیر بیشتری بر پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان داشته باشد .
2 – مرزبانی (1381)در تحقیقی با عنوان بررسی برنامه ریزی درسی آشکار و پنهان و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان به این نتیجه دست یافت که در برنامه ریزی آشکار نسبت به برنامه ریزی پنهان پیشرفت تحصیلی بیشتر است .
3 – شریفی(1383) ، در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر برنامه درسی جامعه مخور و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان به نتایج زیر دست یافت .در این روش که هدف های جامعه مورد نظر است رابطه معناداری بین این نوع برنامه ریزی و پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان بدست نیامد.
4 – احدی ، در سال 1379 در تحقیقی با عنوان بررسی برنامه ریزی درسی موضوع محور و تاثیر آن برپیشرقت تحصیلی دانش آموزان به این نتایج دست یافت . در این برنامه ریزی بیشتر به محتوا توجه می شود بین این نوع برنامه ریزی و پیشزفت تحصیلی رابطه معناداری بدست آمد .
5 – در تحقیقی با عنوان بررسی و مقایسه دو روش برنامه ریزی دانش آموز محور و موضوع محور و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان مقطع راهنمایی نتایج زیر بدست آمد در روش دانش آموز محور چون برنامه با توجه به شرایط دانش آموزان طراحی می شود بیشتر از برنامه ریزی موضوع محور که صرفاً به محتوا توجه دارد پیشرفت تحصیلی بیشتر است .
پیشینه خارجی :
1 – ریتون 1982 در یک بررسی با موضوع بررسی برنامه ریزی رسمی و برنامه ریزی غیر رسمی در مدارس انجام داد به نتایج زیر دست یافت نمونه انتخاب شده در این تحقیق حدود 110 نفر بودند و با استفاده از مصاحبه به جمع آوری اطلاعات مورد نظر پرداخت به این نتیجه دست یافت که زمانی که در مدارس از برنامه ریزی رسمی استفاده می شود پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان بیشتر است
2 -روکا و همکاران 1999 در برسی برنامه ریزی دانش آموز محور و مقایسه آن با برنامه ریزی موضوع محور با انتخاب نمونه 80 نفری با اجرای پرسشنامه های مورد نظر و مصاحبه به این نتایج دست یافت در مدارسی که از برنامه ریزی دانش آموز محور استفاده می کنند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیشتر است .
3 – دولویکس و هیگس 1998 در تحقیقات خود در زمینه بررسی برنامه ریزی های در مدارس برنامه ریزی رسمی ، غیر رسمی ، آشکار بیان می دارد بهتر است با توجه به شرایط دانش اموزان نوع برنامه ریزی درسی انتخاب شود .
روش تحقیق :
به آن دسته از روشهای آماری که به پژوهشگر در طبقه بندی ، خلاصه کردن، توصیف ،تفسیر و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات جمع آوری شده ، کمک می‌کنند ،آمار توصیفی گفته می‌شود.( دلاور، 1385، ص 36)
پس روش تحقیق در این پژوهش یک روش توصیفی است چون با این روش است که می‌توان دقیقاً ویژگی های دسته از اطلاعات را بیان کرد . ( همان منبع ف ص 37 ) .
روش تحقیق در کشف حقایق و شناخت مسائل ضروری ناگزیر است ( بانکی و کارل وتر ، 1378 ، ص 14 ) .
با توجه به اینکه علمای محقق ، پایگاه تحقیق را ثباتی می‌دانند از فرضیات تحقیق باید مورد آزمایش قرار گیرد . ( سیف نراقی ، نادری ، 1373 ، ص 33 ) .
محقق درمورد نتایج ویژه تحقیق پیش از آزمایش و تجزیه پیش بینی می‌کند و یا به طور موقت قبول می‌نماید البته محقق گاه و متعهد همواره مد نظر دارد که هدف از آزمون ، آزمایش کردن فرض تحقیق است نه اثبات آن ( همان منبع ، ص 39 ) .
جامعه آماری :
به طور کلی جامعه عبارتست از گروهی از افراد ، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک باشند.( دلاور ، 1381 ، ص 8 ) .
مفهوم جامعه در پژوهش به کلیه افرادی اطلاق می‌شود که عمل تصمیم پذیری در مورد آنها صورت می‌گیرد. هر چند صفت مشترک جامعه مورد مطالعه دقیقاً تعریف می‌شود ،اما در پژوهش جامعه صفات متغییر و صفات غیر مشترک مورد بررسی قرار می‌گیردماهیت پژوهشی تعیین کننده دامنه جامعه است.(دلاور ، 1384 ، ص 113)
جامعه آماری مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن تعمیم داده می‌شود . برای درک وروشن شدن هدف های پژوهش باید ابتدا جامعه ای که قصد داریم نمونه مورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم ، تعریف نماییم ( کیامنش ، 1385، ص 25 ) .
جامعه آماری در این پژوهش شامل تمام دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب می باشد
برای صرفه جویی در نیروی انسانی ، هزینه و قت و رعایت سایر ملاحظات اجرایی به جای مطالعه در مورد تمام افراد جامعه می‌توان نمونه‌ای از افرادی انتخاب و مرد تحقیق قرار می‌گیرد. نمونه معمولاً گروهی از افراد جامعه است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی‌های افراد و جامعه را داراست.(شریفی ، 1383 ، ص 91).
تعریف نمونه:
نمونه‌عبارت است از انتخاب تعدادی از افراد ، اشیاء و حوادث از یک جامعه بعنوان معرف واقعی آن و اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است.(دلاور،1383،ص112)
روش نمونه گیری :
در این تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ای که فرایندی است که از طریق آن به زیر گروههای واقعی یا به طبقه ای انتخاب شده به عنوان بخشی از آنچه در جامعه وجود دارد دست می‌یابیم و برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده می کنیم و افراد نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده اند به این ترتیب بعد از تعیین فاصله نمونه گیری به صورت تصادفی ( قرعه کشی ) شماره ای کوچکتر از فاصله نمونه گیری انتخاب شده و سپس به طور منظم تعداد 118 نفر از اعضای جامعه برگزیده شد که در این تعداد نمونه ای برابر با 5/2 در صد حجم جامعه جهت پژوهش انتخاب شد .
طبقات جنسیت شاخص آماری
پسر
دختر
جمع کل
فراوانی هر طبقه
2567
2174
4741
نسبت هرطبقه در جامعه
54%
46%
100%
نسبت نمونه در جامعه
64
54
118
نمونه گیری طبقه ای :
تعریف نمونه گیری طبقه‌ای : در غالب تحقیقات محقق علاقه مند است نمونه تحقیقی خود را به طریقی انتخاب کند که مطمئن شود زیر مجموعه‌ها با همان نسبتی که در جامعه هستند ، با همان نسبت به عنوان نماینده جامعه در نمونه حضور داشته باشندتقسیم می شوند و به هر گروه از افرادی که دارای ویژگی های مشابه اند تشکیل شده است . ( همان منبع ، ص 117 ) .
ایزار جمع آوری اطلاعات :
در روشهای زمینه یابی برای جمع آوری اطلاعات از آزمودنیها از ابزار جمع آوری یکسانی استفاده می‌شود. چنانچه پژوهشگر تمایل دارد پایگان اجتماعی و اقتصادی آزمودنی‌ها را تعیین کند. باید وسیله جمع آوری اطلاعات یکسانی را برای تمام آزمودنیها اجرا کند او نمی تواند. وضعیت اجتماعی-اقتصادی نیمی از آزمودنیها را توسط پرسشنامه تعیین کند و نیم دیگری به وسیله مصاحبه ، شرایط و وسائی جمع آوری اطلاعات باید برای کلیه آزمودنیها یکسان باشد.)دلاور ، 1385 ،ص 116)
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . برای این پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته که از 17سوال تشکیل شده است . در این تحقیق چون موضوع ما در مورد انواع برنامه ریزی درسی در مدارس می باشد و تاثیری که این برنامه ریزیها می تواند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد . بعد از بدست آوردن اطلاعات لازم در رابطه با موضوع تحقیق برای هر فرضیه شروع به طراحی سوالات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *