منبع پایان نامه ارشد درباره سازی، بعدی، Autodesk، طراحی

0 Comments

بستههای نرمافزاری مزایای فنی بیشتری را ارائه میدهند و بازار برای دستیابی به اهداف تولیدی، هزینهای و پایداری، تقاضای بیشتری نسبت به کنترل فرآیند طراحی را در بر خواهد داشت. تهیهکنندگان این نرمافزارها به این تقاضا با یکپارچه کردن فنآوری برای استفاده BIM جهت آنالیز بیشتر و دقیقتر (مثلاً آنالیز انرژی و مدیریت تاسیسات) پاسخ دادهاند تا راه حل کاملتری را برای نظامهای متفاوت درگیر در بازار ساختمانها و صنعت ساختمانسازی فراهم آورند.
همانگونه که گفته شد، نرمافزارهای مهندسی زیادی برای اجرای تکنولوژی پیشرفته مدلسازی اطلاعات ساختمان برای ایجاد یک مدل BIM وجود دارند. جدول (2-3) برخی از ابزارها و برنامههای BIM را به تصویر میکشد. این لیست شامل نرمافزارهای مدلسازی سه بعدی، کنترل پروژه، معماری، سازه و طراحی سایت بوده و قادر به برنامهریزی، جدول بندی و تخمین زمان و هزینه در پروژههای عمرانی نیز میباشند [29].

نرم افزارهای مورد استفاده در BIM
نام محصول
شرکت سازنده
کاربرد اصلی
Cadpipe HVAC
AEC Design Group
مدل سازی سه بعدی
Revit Architecture
Autodesk
طراحی پارامتریک و مدل سازی سه بعدی طرح معماری
Bently BIM Suite
Bentley Systems
مدل سازی معماری، سازه، مکانیک، برق و قطعات تولیدی
Revit Structure
Autodesk
طراحی پارامتریک و مدل سازی سه بعدی طرح سازه
Revit MEP
Autodesk
مدل سازی جزئیات برق، مکانیک و تاسیسات
AutoCAD MEP
Autodesk
مدل سازی جزئیات برق، مکانیک و تاسیسات
AutoCAD Civil 3D
Autodesk
توسعه سایت کارگاه
Cadpipe Commercial Pipe
AEC Design Group
مدل سازی سه بعدی لوله کشی
DProfiler
Beck Technology
برآورد هزینه و زمان در مدل سه بعدی
Fastrak
CSC (UK)
طراحی پارامتریک و مدل سازی سه بعدی طرح سازه
Fabrication for AutoCAD MEP
East Coast CAD/CAM
مدل سازی جزئیات برق، مکانیک و تاسیسات

علاوه بر این برخی از پرکاربردترین نرمافزارهای کاربردی و قابل استفاده برای اجرای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان را میتوان به شرح زیر نام برد:
3-D Cad-Max
Revit Architeture
Power Cad
Telka Structutes
Magicad
Solibri
Riuska
Navis Works

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *