دهند. طبق نظر موریسون اگر از آرد آلوده به موهای بدن لارو نان پخته شود، چنین نانی در دستگاه گوارش انسان می تواند اختلالاتی ایجاد کند.
حشره کامل چند روز پس از ظهور جفت گیری کرده، سپس تخم ریزی می نماید. تخم ها روی مواد غذایی و یا در شکاف و درز دانه ها گذاشته می شود. تعداد تخم های گذاشته شده بوسیله یک حشره ماده در طول زندگی به طور متوسط به 50 عدد می رسد. طبق بررسی های Voelkel در گرمای 30 درجه ی سانتی گراد حشره ماده می تواند تا 126 تخم بگذارد. در گرمای 31 درجه لاروهای ماده به طور متوسط 5 تا 6 بار و لاروهای نر 4 تا 5 بار پوست عوض می کنند.
لمبه گندم در شرایط مناسب بطور متوسط 4 نسل در سال دارد و در شرایط نامساعد به دو یا یک نسل کاهش می یابد. لارو این آفت در مقابل گرما و سرما و گرسنگی بسیار مقاوم بوده، بطوریکه می تواند سرمای 10- درجه ی سانتی گراد را تحمل کرده و ماه ها بدون تغذیه زندگی کند. گرمای مناسب برای فعالیت این حشره 32 تا 35 درجه ی سانتی گراد است[25].
2-7-1-7-3 نحوه خسارت
لارو این حشره، آفتی جدی و خطرناک برای محصولات انباری می باشد. حشره بالغ به تنهایی خسارتی وارد نمی کند. در انبارها، سیلوها، آسیاب ها و کارخانه های مالت سازی وجود دارد و به تمامی دانه های غلات و فرآورده های آن، حبوبات، خشکبار، دانه های روغنی، ماهی خشک و غذای دام حمله می کند. معمولا درون دانه ها را خالی کرده تا جایی که فقط پوسته آن باقی بماند. حشره کامل برای تولید مثل و ادامه زندگی به هیچ ماده غذایی نیاز ندارد. لارو این حشره از غلات، گندم، جو، چاودار، یولاف، برنج و همچنین حبوبات، فندق، بادام زمینی و دانه های روغنی تغذیه می کند.
طی بررسی های انجام شده، 25 هزار لارو این حشره می تواند تنها در مدت یک ماه، 100 کیلوگرم دانه غلات را مورد مصرف قرار داده و آن ها را غیر قابل استفاده نماید. این آفت همچنین می تواند از حشرات مرده و خون خشک هم تغذیه کند[7].
2-7-1-8 بید غلات 26
2-7-1-8-1 مشخصات مرفولوژیکی
این آفات پهنای بالی به اندازه 19-13 میلی متر و طول 9-6 میلی متر دارد. بال های جلویی به رنگ زرد نخودی و تا حدودی براق و بدون طرح است. بال های عقبی خاکستری و لبه ی آن دارای حاشیه است[4].
2-7-1-8-2 بیولوژی حشره
جنس ماده بطور متوسط 150 تخم می گذارد. لاروها، دانه غلات را سوراخ کرده و داخل آن ها باقیمانده تا کاملاً رشد نمایند. در اروپای مرکزی یک نسل در سال و در کشورهای گرم تر چرخه زندگی ممکن است در 5 هفته تکمیل شود .این حشره اغلب در کشورهای معتدل و گرمسیری یافت می شود[8].

شکل(2-8 ). بید غلات
2-7-1-8-3 نحوه خسارت
آفت درجه یک برای غلات می باشد که ممکن است در مزرعه نیز به محصول حمله کند، ولی بیشتر خسارت را در انبارها ایجاد می کند. به تمامی انواع دانه های غلات به ویژه ذرت و گندم حمله می کند . کاهش وزن می تواند در گندم 50 درصد و در ذرت 24 درصد وزن اولیه باشد.. محصول شدیداً آلوده بوی تهوع آور و مزه ای نامطبوع دارد[8].
2-7-1-9 شب پره هندی27
این حشره از مهمترین آفات انباری جهان به خصوص در مناطق حاره ای آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا است.

شکل(2-9). شب پره هندی
2-7-1-9-1 مشخصات مرفولوژیکی
حشره کامل با بال های باز 15 تا 20 میلی متر طول دارد. یک سوم بال های جلویی از سمت قاعده به رنگ خاکستری روشن و دو سوم بقیه قهوه ای متمایل به قرمز است. بال های زیری خاکستری و کناره خارجی بال های زیری دارای ریشک می باشد. لارو کامل آن به طول تقریباً 15 تا 18 میلی متر، به رنگ سفید چرکی و یا صورتی کم رنگ است. سر و پشت سینه اول و پاهای اصلی به رنگ زرد مایل به قهوه ای و تمام حلقه های بدن دارای موهای طویل و همچنین دارای 5 جفت پای شکمی می باشد[8].
2-7-1-9-2 بیولوژی حشره
حشره ماده سه روز پس از ظهور جفت گیری کرده و بطور متوسط تا 150 عدد تخم می گذارد. در شرایط مساعد تخم ها پس از 3 روز تفریخ شده و لاروها خارج می گردند. طول دوره لاروی برحسب درجه حرارت محیط و نوع غذا متغیر و در شرایط مساعد 25 تا 30 روز است. پس از این مدت لارو، پیله ابریشمی نازک تشکیل می دهد که در آن به شفیره تبدیل می شود. دوره شفیرگی از 4 روز تا 4 هفته متغیر می باشد که پس از آن حشره کامل ظاهر می گردد. در شرایط کاملاً مساعد طول دوره تکاملی از تخم تا حشره کامل 40 روز به طول می انجامد. این حشره در سال 2 تا 5 نسل می تواند ایجاد نماید[4].
2-7-1-9-3 نحوه خسارت
این آفت جهانی بوده و از محصولات غله ای، بقولات و همچنین خشکبار مانند گردو، بادام و پسته، دانه های روغنی و بذر می تواند تغذیه کند[8].
2-7-1-10 سوسک عنکبوتی زرد 28
2-7-1-10-1 مشخصات مرفولوژیکی
سوسک کامل به طول 4 میلی متر، به شکل کروی، سطح بدن آن پوشیده شده از کرک های زرد رنگ، پیش گرده کاملا گرد و در قسمت عقب گردن باریک می باشد. بالپوش ها دارای شیار های طولی و ران پاها قوی و پهن است. لارو این حشره اندکی خمیده و پوشیده از مو می باشد.

شکل(2-10). سوسک عنکبوتی زرد

2-7-1-10-2 بیولوژی حشره
این حشره از دانه های شکسته ی گندم، جو، ارزن، آرد و سبوس تغذیه می کند. همچنین ادویه های گوناگون و چای نیز می خورد و به پارچه های پشمی و ابریشمی و کلکسیون های جانوری می تواند خسارت وارد کند.
حشرات کامل در تمام طول سال فعالیت می کنند، ولی در اوایل بهار تعداد آنها بیشتر می شود. جفت گیری و تخم ریزی آنها هنگام شب صورت می گیرد. یک حشره ماده 15 تا40 تخم می گذارد. تخم ها 3 سه هفته بعد باز شده و لارو های جوان خارج می گردند. دوره رشد لاروی
100 تا 250 روز طول می کشد. دوره ی شفیرگی تابع محیط و معمولا 15 تا20 روز به طول می انجامد. بنابراین یک نسل در سال دارد، ولی در نواحی گرمسیری ممکن است به 3 تا 4 نسل برسد[4].
2-7-1-11 سوسک آرد 29
2-7-1-11-1 مشخصات مرفولوژیکی
این حشره به رنگ قهوه ای تا سیاه با طول 12 تا 32 میلی متر است. رنگ درون آن ها قهوه ای متمایل به زرد می باشد که به کرم آرد معروف می باشد.
2-7-1-11-2 بیولوژی حشره
این حشره می تواند بین 600-150 تخم بگذارد و دارای دو گونه T.molitor و T.obscurus می باشد.
2-7-1-11-3 نحوه خسارت
این آفت در بیشتر کارخانجات آرد ایران و همچنین در سیلوها و انبارهایی که غلات به مدت طولانی در آن ها نگهداری می شوند، دیده می شود[4].
2-7-1-12 سوسک نان 30
2-7-1-12-1 مشخصات مرفولوژیکی
سوسک بالغ به طول 2 تا 3 میلی متر به رنگ قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره می باشد. شاخک ها نخی و 11 بندی و 3 بند آخر درازتر از بقیه بندهاست. بالپوش ها در انتها گرد و دارای خطوط طولی موازی منظم است. لارو این حشره سفید مایل به زرد و دارای بدن خمیده می باشد[4].
2-7-1-12-2 بیولوژی حشره
یکی از آفات همه جایی است. حشره کامل تغذیه نمی کند، ولی لارو آن فوق العاده همه چیز خوار است. حشرات کامل این آفات در مناطق گرمسیری در اوایل بهار ظاهر می شوند، 20 روز بعد جفت گیری کرده و سپس تخم ریزی می کنند. حشره ماده تخم های خود را معمولا در داخل شکاف و درزها ی موجود در روی مواد غذایی و سایر پناهگاه ها قرار می دهد. تخم ها به صورت توده ای که هر یک شامل 4 تا 5 تخم است وگاهی به صورت تک تک گذاشته می شوند. مجموع تخم ها به 40 تا 60 عدد می رسد. تخم ها برحسب درجه حرارت محیط بعد از 8 تا 15 روز تفریخ شده و لاروهای جوان بیرون می آیند. در درجه حرارت 22 درجه سانتی گراد و رطوبت70 درصد طول دوره لاروی تقریبا 50 روز به طول می انجامد[8].
2-7-1-12-3 نحوه خسارت
این آفت به مواد چوبی، کاغذ، کتاب، نان، ماکارونی، شیرینی، میوه های خشک، آرد، سبوس، چای، قهوه، کاکائو، شکلات، ادویه، فلفل و گیاهان خشک حمله می کند. سوسک نان به ویژه در مواردی که مواد غذایی به حال خود رها شده باشند، یک آفت انباری و خانگی مهم می باشد[8].

2-7-2 کنه ها31
کنه ‌ها جانوران کوچک انگلی هستند.کنه ‌ها بندپا بوده و از راه خوردن خون پستانداران، پرندگان و گاه خزندگان و دوزیستان تغذیه می‌ نمایند.
کنه‌ها به همراه هیره‌ ها زیر رده ی کنه‌ سانان را تشکیل می‌دهند. کنه‌ها دارای انواع یک‌میزبانه، دومیزبانه و سه‌میزبانه هستند. کنه‌های ایکسودس، هیالوما و بوافیلوس از خانواده سخت‌کنه‌ها عمدتا در نشخوارکنندگان ایجاد بیماری می‌کنند. کنه‌های مرغی(ارگاس پریسکوس) از خانواده ی نرم‌کنه‌ها هستند[8].
2-7-2-1 مشخصات مرفولوژیکی
کنه ها جانورانی کوچک و اغلب بدن آن ها پوشیده از مو و معمولا به صورت کشیده ی بیضی شکل و کروی می باشند. بدن ظاهراً فاقد حلقه است. این آفات جزء عنکبوتیان قرار می گیرند و قسمت های سر، سینه و قسمت عقبی بدن آن ها قابل تفکیک نمی باشد و به هم چسبیده می باشند[8].
2-7-2-2 بیولوژی کنه ها
کنه ماده، 20 تا 30 عدد تخم را بروی مواد غذایی می گذارد. لاروها پس از خروج از تخم به سرعت رشد می نمایند و پس از 3 روز پوست اندازی می کنند و مجدداً فعالیت می نمایند و مجددا پوست اندازی کرده و تبدیل به یک حشره کامل می شوند.
کنه ها معمولا به محصولاتی حمله می کنند که بوی نم و رطوبت داده و یا قبلاً توسط یک آفت انباری درجه یک، مورد حمله قرار گرفته باشند که در این صورت کنه ها به شدت تکثیر می یابند و اگر مقدار رطوبت دانه به 14 درصد برسد، شدت تکثیر آن ها افزایش می یابد.
چنانچه رطوبت دانه ها به 11 تا 12 درصد برسد، کنه ای تکثیر نمی یابد اما چنانچه رطوبت دانه گندم از 12 تا 13 درصد به 16 درصد برسد، تعداد کنه ها(در 100 سانتی متر مکعب گندم) از 200 عدد به 7000 عدد می رسد که این امر نشان دهنده تأثیر مستقیم افزایش رطوبت بر افزایش تعداد کنه ها و سرعت رشد و تکثیر آن ها می باشد[1].

شکل(2-11). چرخه ی زندگی کنه ها
2-7-2-3 نحوه خسارت
کنه ها عموماً در مقایسه با حشرات، از نظر زیان به محصولات انباری، نقش ضعیف تری را دارا می باشند، ولی گاهی خسارات وارده توسط آن ها به قدری زیاد است که مواد موجود در انبار را در معرض خطر قرار می دهند. اگر فعالیت کنه ها روی مواد انباری مدتی ادامه پیدا کند بتدریج سبب انباشته شدن مدفوع، پوسته و لاشه آن ها می گردد، به نحوی که محیط بسیار مناسبی برای نشو و نمای قارچ ها و باکتری ها به وجود می آید و در نتیجه آن پوسیدگی و عفونت به سرعت محیط انبار را فرا می گیرد.
کنه ها بیشتر تمایل دارند تا از جنین بذور تغذیه کنند. لذا بذور، قدرت جوانه زنی خود را تا حدی از دست می دهند. در اثر فعالیت کنه ها، رطوبت و درجه حرارت توده غلات افزایش می یابد که این امر موجب رشد و تکثیر کپک ها می شود. غلات و آردهایی که به شدت با کنه ها آلوده می شوند، بوی بسیار نامطبوعی گرفته و برای مصرف انسان، دام و طیور غیر قابل استفاده است.
تغذیه انسان از مواد غذایی آلوده به کنه ها، بروز بیماری اسهال و استفراغ را موجب می گردد و همچنین تماس با کنه ها ممکن است باعث ناراحتی های جلدی و آسم گردد[1].
2-7-2-4 روش کنترل
به دلیل زیاد بودن کنه های انباری، بهترین راه لازم جهت پیشگیری از گسترش آن ها در انبار، کاهش رطوبت انبار به کمتر از 13 درصد می باشد.
محلول های کنه کش معدودی برای کنترل کنه ها وجود دارد و اگر میزان آلودگی به کنه ها خیلی زیاد باشد، باید محص
ولات انباری را از بین برد. همچنین به دلیل اینکه این کنه ها قسمتی از مراحل زندگی خود را در شکاف دیوار و چوب و در جاهای تاریک به سر می برند، لذا لازم است در ساخت و نظافت اماکن نگهداری دقت کافی به عمل آید تا به آسانی در موقع ضروری به توان این اماکن را سالم سازی کرد.
استفاده از کنه های شکاری، راهی دیگر برای کنترل کنه ها می باشد. کنه های شکاری عموماً از خانواده Cheylitidae و Ascidae می باشند[25].
از مهمترین کنه ها که در انبار غلات موجود می باشند، می توان به مواردی مطابق جدول (3-1) اشاره نمود؛
جدول(2-2). مهم ترین گونه های کنه های انباری
نام کنه
خانواده
Acarus siro
Acaridae
Amereseius plomigereus
Amerosiidae
Androlaelaps Casalis (Berlese)
Laelapiae
Haemogamasus pontiger
Laelapiae
H.SP.NR.glabrosimilis Hirschmann
Laelapiae
Eulaelapse stabularis (Koch)
Laelapiae
Hypoaspis mils (Berlese)
Laelapiae
Paragarnania dentiritica (Berlese)
Uropdidae
Uroobvella marginata (Koch)
Uropdidae
O.mali oudemanse
Uropdidae
Trichouropoda orbicularis
Uropdidae
2-7-2-1 کنه آرد32
2-7-2-1-1 مشخصات مرفولوژیکی
بدن کنه بالغ بی رنگ و به طول 3/0 تا 65/0 میلی متر می باشد. رنگ قسمت جلویی بدن و پاها زرد تا قرمز قهوه ای است. موهای پشت نازک و موهای روی آن ها به زحمت مشهود است.
مهمترین علامت مشخصه ی نر وجود 2 باد کش در قاعده پنجه ی پای چهارم و یک بادکش در نزدیکی روزنه ی دفعی و زائده قوی در قسمت زیری ران پای اول که به وضوح پهن تر شده است، می باشد.
2-7-2-1-2 بیولوژی کنه
این کنه در تمام نقاط دنیا یافت شده و در محصولات غله ای و تمامی مواد انباری نشاسته دار و همچنین در پنیر ، علف خشک و بذر کتان فعالیت دارد.
2-7-2-1-3 نحوه خسارت به جز غلات و محصولات آن، کنه آرد به غذای دام، میوه خشک شده و تنباکو نیز حمله می کند.
آلودگی توسط کنه ها، نه تنها موجب خسارت به دلیل تغذیه آن ها می شود، بلکه فراوانی کنه ها و افزایش پوسته آن ها در انبار، باعث ایجاد بوی بد کپک مانند می گردد که سبب فاسد شدن محصول می شود[15].
2-7-3 موش های انباری
جوندگان به گروهی از جانوران پستاندار گفته می شود که از روی خصوصیات دندان ها از سایر گروه ها متمایز می شوند. بدین ترتیب که در فک پائین دارای جفت و در فک بالا دارای یک یا دو جفت دندان ثنایا میباشند. این دندانها درشت و فاقد ریشه بوده و ارتفاع آن همیشه ثابت است. در این جانوران دندان آسیاب مطلقا وجود ندارد و جای آن ها روی فک خالی و نمایان است. در اغلب جوندگان روده ی کور خیلی رشد کرده است. از نظر طبقه بندی جوندگان به دو زیر راسته تقسیم می شوند:
– زیر راسته Duplicidentata
در فک بالا دو جفت دندان ثنایا دارند که جفت دوم به صورت ستون های کوچکی در پشت دندان های جفت اول قرار گرفته اند و خرگوشها از این گروه می باشند.
-زیر راسته Sipmlicidentata
در فک بالا فقط یک جفت دندان ثنایا دارند.
جوندگان در سطح وسیعی به محصولات، قبل و بعد از برداشت خسارت می زنند. با توجه به این مطلب، برآورد می شود سالانه 20 درصد ذخایر