نقش IT در فرایندهای سازمان
نقش IT در فرآیندهای سازمان، از قبیل تولید و فروش، رشد چشمگیری داشته است. اولین نسخه¬های فن-آوری رایانه در ابتدا برای نگه¬داری اطلاعات عملکرد سازمان استفاده می¬شد؛ اتفاقات و فعالیت¬های روزها و هفته¬های گذشته در اختیار مدیران قرار می¬داد. با توسعه سیستم¬ها و فن¬آوری شبکه، امکان جمع¬آوری و استفاده از اطلاعات هم¬زمان با رخداد آنها فراهم شد؛ یعنی اطلاعات عملیات سازمان در لحظه وقوع از طریق شبکه در اختیار مدیران قرار می¬گرفت. بعدها بسیاری از مراحل ثبت دستی اطلاعات به روش¬های رایانه¬ای و اتوماسیون تبدیل شد و برخی مراحل کاری کارمندان نیز حذف گردید.
سیستم¬های ر¬ایانه¬ا¬ی اکنون امکان مشاهده و نظارت بر عملکردها را فراهم کرده و خطاها و مشکلات کارگاه را قبل از وقوع به اطلاع کارکنان و مدیران سازمان می¬رسانند. بسیاری از فرایندهای دستی قدیمی به طور اتومات شده¬اند. این تحولات موجب تغییرات مهمی در ساختار شغلی و تخصصی پرسنل شده است.
برخی مشاغل حذف شده¬اند و برخی کارها قبلا دستی انجام می شداز طریق رایانه و به شیوه¬های جدید انجام می¬شوند؛ برای مثال، برنامه¬ریزها یا افراد مسئول کنترل پروژه¬ها، که قبلا کار خود را به روش¬های دستی و روی کاغذ و فرم¬های دستی انجام می¬دادند، اکنون با بکارگیری سیستم¬های رایانه¬ای ویژه، تبدیل به کاربران تخصصی و برنامه¬نویس رایانه¬ای شده¬اند و قدرت و مهارت شغلی خود را چندین برابر توسعه داده¬اند(سید جوادین ، 1386).
استفاده از فناوری اطلاعات، علاوه بر اثر روی طبیعت کار و محیط کار، نحوه رقابت سازمان¬ها را هم تغییر داده است. IT موجب توسعه و بهینه¬سازی عملیات داخلی سازمان¬ها، کاهش هزینه¬های داخلی و تسریع در امر تولید شده است. کاهش هزینه¬ها فرصت سودآوری حتی در قیمت پایین¬تر برای محصولات را نیز ممکن ساخته، با سرعت عمل در رساندن محصول به بازار، دسترسی به سود سریع¬تر رخ می¬دهد. IT به یاری فرآیند¬های بازاریابی و فروش آمده و سرعت عمل در بازاریابی را خصوصاً در مواردی که محصولات جدید موجب گرانی قیمت و پایمال شدن فرصت¬ها می¬شود بهبود بخشیده است(مومنی، 1380).
اطلاعات دقیق¬تری از مشتری در اختیار عوامل فروش در سازمان قرار گرفته و نیاز مشتری به موقع تشخیص داده می¬شود. محاسبه دقیق محصول متناسب با نیاز و منابع هر مشتری امکان¬پذیر است. بکارگیری سیستم¬های IT فرآیندهای خرید را نیز ساده¬تر و سریع¬تر نموده است.
نقش IT تنها به خرید محصول توسط مشتری ختم نمی¬شود؛ بلکه می¬تواند خدمات مشتری را از طریق حفظ اطلاعات عمومی از هر مشتری و اطلاعات ارتباطات مشتری توسعه و بهبود ببخشد(پیتر ، 2009).
با توجه به دو دسته مفاهیم و نگرش¬های وظیفه¬گرا(خاص حوزه¬های عملیاتی) و فرآیند¬گرا (مشتری محوری توجه به ارزش مشتری)، استفاده از سیستم¬های اطلاعاتی به منظور توسعه و بهبود ارتباطات، تصمیم¬گیری و کنترل تمام فرآیندهای درون و بیرون سازمان، نقش مهم و تعیین کننده¬ای پیدا می¬کند.
شناخت سیستم¬های اطلاعاتی به عنوان نمود عینی IT و ابزارهای تجارت الکترونیکی و تقویت سازمان¬ها در عصر کنونی، یکی از ضرورت¬های حتمی خصوصاً برای مدیران و کارشناسان حوزه¬های IT و دیگر دست-اندرکاران اداره سازمان می¬باشد. این شناخت در ترسیم معماری IT براساس اهداف استراتژیک و اهداف عملیاتی هر سازمان کمک مؤثری خواهد نمود. البته این شناخت نباید منجر به تهیه یک لیست از سیستم¬های IT و عقد قرار داد برای پیاده سازی آن¬ها گردد؛ بلکه به دیدگاه حرکت به سمت تجارت الکترونیکی و استفاده از IT برای بهبود مدیریت و هماهنگی فعالیت¬های سازمان¬ها کمک کرده و بایستی در چارچوب مدل¬های انتقال به تجارت الکترونیکی از آن¬ها استفاده نمود(احمدی و شمس عراقی، 1382).
امروزه تنوع سیستم های اطلاعاتی بسیار زیاد و مزایای آن¬ها بعضاً همراه با مفاهیم و اهداف مشترک (تداخلی) است. همین تنوع و پراکندگی موجب پیچیدگی و عدم پایداری در تصمیم¬گیری¬های مدیران سازمان¬ها و برنامه¬ریزی توسعه IT شده است(جهانگرد، 1384).