دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

-4-3 طبیعت فرایند جذب

هر حالت الکترونی (پایه یا برانگیخته) شامل تعدادی سطوح ارتعاشی می باشد. با جذب مقداری انرژی مطابق با تغییرات مدهای ارتعاشی توسط حالت الکترونی، سطوح ارتعاشی در مولکول اضافه می‌شوند. بین سطوح ارتعاشی وابسته به حالت‌های برانگیخته مانند S1 و S2 همپوشانی هست که بایستی در نظر گرفته گردد. مطابق قرارداد، حالت‌های تکتایی بایستی در یک ستون انباشته شوند، در حالی در طیف مشاهده می‌گردد. در ضمن انتقال از حالت پایه به حالت سه‌تایی T1 ممنوع و غیر ممکن می باشد، که این امر با اندکی دقت در شکل فوق، قابل درک می باشد.

2-4-4 فرایند لومینسانس و گذارهای ممکن

فرایندهای لومینسانس را می‌توان با بهره گیری از حالت‌های برانگیخته‌ای که لومینسانس در آنها رخ می‌دهد، توصیف نمود. البته این حالات برانگیخته به حالت پایه در مولکول وابسته هستند.

اگرچه جذب فوتون به وسیله مولکول و متعاقب آن بازتابش فوتون و تولید لومینسانس کاملا ساده به نظر می‌رسد، لیکن بعضی فرایندهای غیرتابشی وجود دارند که با تابش فوتون رقابت می‌کنند.

در فرایند گسیل نور، برانگیختگی از حالت پایه به حالات Sn و Tn، که هر دو حالت انرژی بیشتر و طول عمر کمتری از حالت پایه دارند، روی می‌دهد. در حالت برانگیخته، مولکول فعال‌تر می باشد و تمایل دارد که هرچه سریع‌تر به وضعیت پایدارتر (یعنی حالت پایه) خود برگردد. اگر واکنش شیمیایی رخ ندهد، برای این بازگشت راه‌های مختلفی هست:

  • فرایندهای بدون تابش بین حالت‌های الکترونی؛
  • فرایندهای همراه با تابش بین حالت‌های الکترونی؛
  • از دست دادن انرژی از راه انتقال انرژی بین مولکولی.

فرایند سوم موضوع بحث نمی‌باشد، لیکن دو فرایند اول و دوم که به عنوان رقیب مطرح هستند، در زیر توضیح داده می‌شوند [18].

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی