دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

تکه ای از متن پایان نامه :

2

2-1-1-2. عوامل بنیادی در نظریه الیس

الیس به بعضی عوامل دخیل در تحول شخصیت فرد و اختلالات شخصیت مانند جنبه های زیست شناختی، عوامل اجتماعی و آسیب پذیری در برابر اختلال، اشاره می کند. به عقیده او،گر چه بشر از نظر بیولوژیکی، تمایل شدیدی به مضطرب کردن خود و تخریب نفس دارد و گر چه او در اجتماعی زندگی  می کند که سبب پاره ای از نابسامانی های رفتاری اوست و آن ها را تقویت می کند،اما آسیب پذیری بشر ها در برابر اختلال روانی به فراخور عوامل زیست شناختی و اجتماعی متغیر می باشد.[1]

مرکز نظریه شخصیتی” درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری “، مدل a-b-c  می باشد که در این نظریه (a) به معنی رویداد بیرونی [2]، (b) به معنای نظام باور های شخصی[3] ، و (c) پیامد هیجانی[4] می باشد. به عنوان مثال شخصی که مصاحبه شغلی دارد، را در نظر بگیرید. مصاحبه شغلی همان رویداد بیرونی (a) می باشد و چیز هایی که شخص قبل از مصاحبه به خودش می گوید ( نمی دانم این کار را به من می دهند؛ اما من کوشش و کوشش خودم را می کنم یا این فکر: اگر من در این مصاحبه رد شوم، خودم را ضایع کرده ام.) و این همین نظام باور ها (b)  می باشد . و پیامدی که از این باورها، عاید او می باور غیر منطقی دوم: اعتقاد فرد به اینکه لازمه احساس ارزشمندی وجود حداکثر لیاقت، کمال و موفق شدن می باشد. این تصور نیز امکان پذیر نیست و کوشش وسواسی در راه کسب آن، فرد را به اضطراب و بیماری روانی مبتلا می کند و در زندگی احساس حقارت و ناتوانی به فرد دست می دهد.

باور غیر منطقی سوم: اعتقاد فرد به اینکه مردم اصلا نباید غیر منصفانه و زننده اقدام کنند و وقتی غیر منصفانه و زننده اقدام کردند، بایستی آنها را سرزنش نمود و آنها را آدم های پست و بدی دانست. این عقیده غیر عقلانی می باشد، زیرا معیار مطلقی برای درست و نادرست موجود نیست [5] و بشر آزادی زیادی در انتخاب ندارد. تمام بشر ها دچار خطا و اشتباه می شوند و لذا سرزنش و تنبیه موجب اختلال عاطفی بیش تر و رفتار بدتر می گردد. پس،فرد عقلانی، خود و دیگران را سرزنش نمی کند.

باور غیر منطقی چهارم: اعتقاد فرد به اینکه اگر وقایع و حوادث، مطابق میل فرد پیش نرود، بایستی اوضاع را افتضاح، وحشتناک، هولناک و فاجعه بار دانست. این طرز تفکر غلط می باشد؛ زیرا ناکام شدن احساس طبیعی می باشد اما حزن و اندوه شدید و طولانی یک موضوع، غیر منطقی می باشد.

باور غیر منطقی پنجم: اعتقاد فرد به اینکه بدبختی و عدم خشنودی او به وسیله عوامل بیرونی به وجود آمده می باشد و بشر توانایی کنترل غم و اندوه و اختلالات عاطفی خود را ندارد و یا اینکه توانایی او در این زمینه اندک می باشد. این باور نیز غیر عقلانی می باشد؛ زیرا، آدم ها و اتفاقات بیرون در بدترین حالت فقط می توانندصدمه جسمی بزنند و نمی توانند[1] شارف،ریچارد اس،پیشین،تلخیص از صفحه 305-306./شفیع آبادی و ناصری ، پیشین،تلخیص از  صفحه 118-122.

[2] Activating  event

[3] Belief system

[4] Consegence

[5] آلبرت الیس،مانند کسانی می باشد که معتقد می باشد اخلاق نسبی می باشد که به مکان و شرایط بستگی دارد.

 مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن