دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (88-1387)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

اطلاعات بپردازد و سرانجام پس از آزمایش و حل مسئله به تعمیم آن بپردازد ( همان منبع ، ص 20 ) .

از این رو با مقایسه دو روش مشاهده می گردد مراحل روش دیویی با روش رومی همخوانی دارند با در نظر داشتن بحث مطرح شده ، نکته مهمی که در روش مساله و یا پژوهش علمی مورد توجه می باشد آن می باشد که ارائه محتوا به صورت مساله می باشد تا یادگیرنده نسبت به آن حساس شده و سپس به حل آن برانگیخته گردد . یعنی محتوا به شکلی باشد که فرد را نسبت به یادگیری برانگیزد. در این ارتباط رومی اظهار می کند :

« محتوا بایستی به شکلی ارائه گردد که دانش آموز را نسبت به یادگیری برانگیزد و سبب فعالیت او در امر یادگیری گردد » ( همان منبع ، ص 14 )

رومی محتوایی را فعال می داند که ویژگی های ذیل را داشته باشد :

1 ـ از دانش آموز خواسته شده باشد تا آزمایش را انجام داده و نتایج حاصل از آن را تجربه و تحلیل کند .

2 ـ پرسش هایی که پاسخ دادن به آن مستلزم می باشد که یادگیرنده مفروضات داده شده را تجزیه و تحلیل کند.

3 ـ پرسش هایی که برای جلب توجه یادگیرنده ارائه شده توسط مولف بلافاصله به آن جوب داده نشده می باشد .

4 ـ از یادگیرنده خواسته شده فعالیتی انجام دهد و یا از مفروضات داده ها بهره گیری کند .

5 ـ پرسش های جدیدی که طرح شده و جواب آن در کتاب نیست و از دانش آموزان خواسته شده که خود نتیجه گیری نمایند .

6 ـ از یادگیرنده خواسته شده تا مسائل یاد شده در متن محتوا را حل نماید .

بدین ترتیب کتابهایی که ویژگی های فوق راداشته باشند شیوه ی ارائه آن فعال می باشد و بالعکس کتابهایی که فقط به ارائه نتایج و حقایق علمی و تعاریف می پردازند غیر فعال هستند در نتیجه این 

 مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (88-1387)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی 88-1387