دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس  علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  2-1 مقدمه

هدف اصلی امرآموزش ایجاد یادگیری در دانش آموزان می باشد و این امر با اقدام تدریس اتفاق می افتد. اقدام تدریس سلسله فعالیت های مرتب، منظم، هدف دار و از پیش طراحی شده می باشد؛ فعالیتی که هدفش ایجاد داشته باشد، زیرا در این راستا خودآنگیختگی کل شخصیت شاگرد، یعنی عقل و احساس او را شامل می گردد و فراگیرترین و پایدارترین نوع یادگیری را به وجودمی آورد(پارسا، 1387).

پس، یکی از ضروری ترین تحولات در نظام های آموزشی، تحول در توجه و روش تدریس معلمان و مدیران اجرایی نظام آموزشی می باشد.  برای دستیابی به چنین تحولی معلمان بایستی دانش و بینشی صحیح از نظریه ها و راهبردهای مختلف آموزشی داشته باشند؛ زیرا نظریه ها و رویکردهای تحول آفرین در فرآیند اجرا، با بهره گیری درست از راهبردهای یاددهی – یادگیری هویت می یابند، و کارآیی و مفید بودنشان مشخص می گردد. بهترین برنامه های درسی در فرآیند اجرای نامطلوب ممکن می باشد به انحراف کشیده گردد و نتیجه معکوس به بار آورد(شعبانی، 1385).

2-2 ضرورت بهره گیری از روش های تدریس

تسلط معلم بر روش ها و فنون آموزشی یکی از ملاک های شایستگی معلمان به حساب می آید. در واقع بسیاری از صاحب نظران این ملاک را بر دیگر ملاک های شایستگی معلمان ترجیح می دهند. پیروان این ملاک معلم را مانند فرد صاحب فن دیگری می دانند که هر چه بر فوت و فن کارش مسلط باشد در کارش موفق تر خواهد بود( ملکی ، 1385).

 

روش عبارت می باشد از سازماندهی فرآیند یاددهی – یادگیری و روش تدریس عبارت می باشد از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد(شعبانی، 1384 ).

 مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر