پایانامه با عنوان : بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

تکه ای از متن پایان نامه :

محول شده برای اعمال ضوابط رفتاری عالی تر بر روی بنگاههای اقتصادی وبازرگانان و نه شهروندان  می پندارند. (امیدوار ، 1387،32 )

کمیسیون اروپا مسئولیت اجتماعی شرکتها را مفهومی می داند که به موجب آن،شرکت ها مسائل زیست محیطی و اجتماعی را با فعالیت های تجاری و تعاملات خود با ذینفعان، بر مبنایی داوطلبانه، توأم می کنند. کمیسیون اروپا معتقد می باشد علی رغم آنکه در این مفهوم، تعداد روزافزونی ازشرکتها مشمول فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتها می گردند و طیف گسترده ای از رویکردها به مسئولیت اجتماعی شرکتها هست ، اما توافق  گسترده ای درمورد خصوصیات اصلی آن هست: مسئولیت اجتماعی شرکتها حرکتی توسط شرکتهای تجاری، فراتر رفتن از حداقل الزامات قانونی می باشد که به صورت داوطلبانه پذیرفته شده می باشد، زیرا موسسات اقتصادی آن را جزو منافع بلند مدت خود تلقی می کنند. بدین ترتیب کمیسیون اروپایی عملکرد درونی (واقعیت اصلی) مسئولیت اجتماعی شرکتها را به رفتارهای تجاری مربوط می داند که آن را از امور بشر دوستانه وخیر خواهانه شرکت ها جدا کرده و آن را در عملکردهای خود شرکت تعریف می کند. تأکید بر روی منافع اقتصادی از ملاحظات سیاسی و زیستی ناشی می گردد که بطور خاص به قضیه مسئولیت اجتماعی شرکت ها اشاره می کند. (کمیسیون اروپا،2001 ،5 ) گریفن و بارنی مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند؛ «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی می باشد که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد». درک فرنچ و هینر ساورد در کتاب:فرهنگ مدیریت در مورد مسئولیت اجتماعی می نویسند، مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای می باشد بر عهده موسسات خصوصی، به این معنا که تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارد. میزان این وظیفه عموماً مشتمل می باشد بر وظایفی مانند: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و آگاه کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای می باشد مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه.

مسئولیت اجتماعی در حقیقت تصمیم گیری کسب و کارها به ارزش های اخلاقی ،برآورد نیاز ها به صورت قانونی ، تکریم به حقوق مردم ، جوامع و محیط زیست می باشدیا اقدامات آشکار کسب و کارها بر اساس ارزش های اخلاقی و تکریم به کارمندان، جوامع و محیط که ارزش های توسعه پایدار را برای جوامع و سهامداران ایجاد می کند .همچنین در بعضی تعاریف آمده می باشد که مسئولیت اجتماعی روش راهبردی در مدیریت بازار برای توانمند سازی بنگاه و ایجاد و رشد و توسعه پایدار اقتصادی ،زیست محیطی واجتماعی می باشد و تعهد همیشگی شرکت برای رفتارهای اخلاقی در کسب و کار می باشد تا زمانی که به بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان به عنوان بخشی از جامعه منجر گردد .در اینجا مقصود از جامعه ،مشتریان و سایر افراد غیر از مشتریان نیز می باشد. (www.csriran.com)

از نظر دفتر بین المللی تجاری ، مسئولیت اجتماعی یعنی تعهدات داوطلبانه از طریق تجارت برای مدیریت کردن فعالیت های شرکت در امر پاسخ گویی می باشد . در حقیقت یک التزام عملی را برای افزایش سطح رفاه در جامعه از طریق افزایش بصیرت اجتماعی در کسب و کار ایجاد می کند.

3- مسئولیت اجتماعی:

سومین بعد مسئولیت سازمان ها بعد اجتماعی می باشد که مجموعه وظایف و تعهداتی می باشد که سازمانها باید در جهت حفظ و کمک به جامعه با توجه همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور انجام دهند.

4- مسئولیت اخلاقی:

 مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید