دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (88-1387)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

یکی از ویژگی های بارز بشر ، کنجکاوی می باشد که از دوران کودکی تا پایان عمر ، همواره او را به سوی دانستن و کشف حقایق و پرده برداری از محصولات سوق می دهد . این نیروی درونی تکاپوی بشر را برای کسب « علم » و گریز از « جهل » افزایش می دهد . آن چیز که امروزه از دانش بشری در شاخه ها و ریشه های گوناگون در دسترس ماست حاصل کوشش بشر های گذشته در اثر همین نیروی درونی خدادادی و فطری می باشد و بی تردید بسیاری از مطالبی را که تاکنون برای ما مجهول می باشد ، نسل های کنجکاو آینده با در نظر داشتن همین ویژگی سرشتی کشف خواهند نمود .بدیهی می باشد بخشی از دانش امروز بشر ، که حاصل مطالعه و جست و جوی او در جهت شناخت جهان مادی و نظام ها و قوانین آن می باشد « علوم تجربی »نامیده می گردد بیشتر برای کشف و شناخت جهان مادی ، بیشتر از ابزارهای حسی خود بهره گیری می کنند . بر این اساس بشر برای توسعه و تقویت حوزه اقدام حواس خود به ساخت دستگاه های گوناگون و دقیق دست زده می باشد ساخت و تولید ابزارهای گوناگون ، توانایی بشر را بروی کشف رازهای جهان طبیعت افزایش می دهد و زندگی او را متحول می سازد .

مجموعه ی فعالیت های منظم که از تعیین هدف شروع می گردد و با انتخاب روش ها و وسایل متناسب با هدف ادامه پیدا می کند و سپس به اجرا در می آید و ارزشیابی می گردد برنامه ریزی گفته می گردد . ( ملکی ، 1380 ، ص 12 ) .

طرحی جهت آماده کردن مجموعه ای از فرصتهای یادگیری برای افراد تحت تعلیم می باشد            ( گالن سیلور ،خوی نژاد 1376 ، ص 40 ) .

کلیه اطلاعات ، دانش و مفاهیم و توجه هایی که در کتاب به یاد گیرنده ارائه می گردد . به عبارت دیگر مجموعه ی دانش سازمان یافته و اندوخته شده ، اصطلاحات ، اطلاعات ، واقعیات ، قوانین ، اصول ، روش ها ، مفاهیم ، تعمیم ها ،پدیده ها و مسائل مربوط به همان ماده درسی می باشد ( فتحی و اجاره گاه 1377 ، ص 117 ) .

در این پژوهش مقصود از محتوا کلیه تصاویر ، پرسشها و متن کتاب درس علوم می باشد که از طریق آنها مفاهیم و اطلاعات مورد نظر دانش آموز ارائه می گردد .

پنداشت که بایستی با از بر کردن یاد گرفته گردد ، بلکه علوم ترکیبی از یادگیری مطالب ، مهارتها و خلاقیت ها می باشد(همان منبع،ص57).

پس یکی از عواملی که در جریان آموزش و پرورش و شکوفایی خلاقیت ذهنی دانش آموزان تأثیر بازی می کند محتوای کتابهای درسی و پرسشها و تکالیف و فعالیتهای یادگیری چاپ شده و مطلوب می باشد در صورتی که کتابهای درسی اولا با در نظر داشتن یافته های علمی روز و ثانیا با شیوه فعال تدوین و تالیف گردند موجبات خلاقیت دانش آموزان و ثمربخشی و سوددهی برنامه درسی می گردد .

تعریف یادگیری فعال

از یادگیری فعال تعاریف مختلفی شده می باشد بالدوین[1] یادگیری فعال را این گونه تعریف می کند

« یادگیری فعال » یادگیری اثربخشی می باشد که فراگیرنده به طور فعال در اقدام یادگیری درگیر

می گردد و اقدام یادگیری در کنترل  خوداو.  Baldwinandwilliams , 1988.p:4

[1] Balduin

 

 مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (88-1387)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی 88-1387