دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس  علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر

تکه ای از متن پایان نامه :

در یک تدریس موفق و اثر بخش علاوه بر شخصیت و مقام و منزلت معنوی و اعتبار معلم در نزد شاگردان شناخت انواع روش های تدریس و توانایی بکار گیری آنها در کلاس درس از اهمیت قابل توجهی          معلم افزون بر آگاهی های لازم در زمینه ی ماده ی درسی، بایستی درمورد ی شیوه های طراحی آموزشی و ارزش یابی آن نیز دانش و مهارت کافی داشته باشد. آموزش یکی از مسائل بسیار مهم نظام های تعلیم و تربیت می باشد. مقصود از آموزش، فرآیند دوسویه ی یاددهی – یادگیری اطلاعات، مهارت ها و توجه های مثبت درمورد ی موضوعی معین می باشد که از قبل برای گروه سنی خاصی طراحی و برنامه ریزی می گردد و در شرایط زمانی معین به اجرا در می آید(همان منبع،ص94).

برای رویا رویی با انبوه چالشهایی که آینده در دل خود پنهان داشته می باشد، جامعه بشری در کوشش برای رسیدن به آرمانهایی زیرا صلح، آزادی و عدالت اجتماعی، آموزش و پرورش را سرمایه ای اجتناب ناپذیر می داند. با در نظر داشتن پیشرفت تکنولوژی و تغییرات مداومی که به وجود می آید بایستی شرایط تغییر در هر جامعه ای ایجاد گردد. شرط اولیه هر تغییری شناخت و آگاهی می باشد، که به دنبال آن بایستی کار با برنامه ریزی برای دست یابی به اهداف مطلوب صورت بگیرد(همان منبع،ص15).

اهمیت و ثمر بخشی روشهای تدریس و یادگیری بهتر همواره مورد نظر دانشمندان و محققین علوم تربیتی بوده می باشد از آغاز قرن بیستم توسط مومان[1]و لای [2]و سپس کلاپارد[3]، ماریا مونته سوری [4]، جان دیویی [5]، هربارت[6]، ثورندایک و همکارانش و ….در بسیاری از کشورها مطالعات زیادی به مدت چهل سال در مورد ثمر بخشی میزان روشهای آموزش در کلیه دروس انجام گرفت(شعبانی، 1385).

یکی از ویژگی های بارز بشر کنجکاوی می باشد که از دوران کودکی تا پایان عمر او را به دانستن وکشف حقایق و پرده برداری از مجهولات سوق میدهد این نیروی درونی تکاپوی بشر را برای کسب علم و گریز از جهل افزون می کند. مسئولان و مجریان نظامهای آموزشی بایستی باور کنند که نظریه ها و اجرای برنامه های[1]  moomun

[2]  lai

[3]  klapart

[4] monte maria surrey

[5]  john dewey

[6]  hrbart

 مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر