دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس  علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر

تکه ای از متن پایان نامه :

روش تدریس انفرادی: این نوع یادگیری همان شکل سنتی یادگیری می باشد، در این حالت، یادگیرنده به صور مستقل دست به انجام کار یا فعالیت درسی می زند. در یادگیری انفرادی که به ندرت کار یک دانش آموز با دانش آموز دیگر پیوند  می خورد، هر دانش آموز کار خودش رو انجام می دهد(اسلاوین، ۱۹۸۷، به نقل از آقازاده، ۱۳۸۴).

یادسپاری اطلاعات علمی:  فرایندی می باشد که بشر طی آن یک سری  اطلاعات خام و دست نخورده را  که برای انجام کارها لازم می باشد را بر روی مغز خود ذخیره می کند(ملکیان و زارع پور،۱۳۸۹).

 

۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی

روش تدریس مشارکتی: مقصود از روش تدریس یادگیری مشارکتی در این پژوهش کارگاه های آموزشی می باشد که برای معلمان در خصوص آموزش این روش تدریس در ۶ جلسه برگزار خواهد گردید.

 مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر