دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

تکه ای از متن پایان نامه :

روش تفسیر متون سخن به میان آورد. از نظر وی نه تنها الهیات (برای تفسیر کتاب مقدس) بلکه همه علوم بشری بایستی به دانش تفسیر مجهز شوند.[1]

ریچارد پالمر شش معنا در مورد هرمنوتیک ارائه کرده می باشد:

یک- نظریۀ تفسیر کتاب مقدس = جنبۀ تفسیری

قدیمی‌ترین و احتمالاً شایع‌ترین تلقی از واژۀ هرمنوتیک به اصول تفسیر کتاب مقدس اشاره دارد. این تعریف به لحاظ تاریخی برمی‌گردد به زمانی که احساس می‌گردید که کتاب‌هایی مشتمل بر قواعد تفسیر صحیح کتاب مقدس مورد نیاز می باشد. محافل پروتستان آلمان به دلیل اینکه حجیت کلیسا را نفی می‌کردند نیازمند معیارهای مستقلی برای تفسیر کتاب مقدس بودند. از این‌رو بین سال‌های 1720 تا 1820 میلادی کمتر سالی بود که در آن کتاب هرمنوتیکی تازه‌ای برای استفادۀ کشیشان پروتستان عرضه نشود. هرچند استعمال واژۀ هرمنوتیک در این معنای اصطلاحی از قرن هفدهم شروع شده می باشد، می‌توان ریشۀ نظریه‌های تفسیر کتاب مقدس را تا عصر عهد عتیق، یعنی زمانی که قوانینی برای تفسیر صحیح تورات مطرح شده بود، پی گرفت.[2]

دو- روش شناسی عام لغوی = جنبۀ لغوی

اعتقاد بی‌قید و شرط عصر روشنگری به عقل، از یک سو، و سربرآوردن فقه اللغه کلاسیک در قرن هفدهم، از سوی دیگر، چرخشی در هرمنوتیک کتاب مقدس پدید آورد. روشنگری در صدد بود که محتوای کتاب مقدس را به نحو روشنگرانه یعنی سنجیده با معیار عقل و سازگار با آن بفهمد. برای نیل به این مقصود لازم بود که تلقی اسطوره‌ای از کتاب مقدس کنار گذاشته گردد و مضامین آن به تعابیری قابل قبول برای عقلِ روشن‌شده، ترجمه گردد. در این صورت دیگر تفاوتی بین تفسیر کتاب مقدس و تفسیر کتب بشری نمی‌ماند و هرمنوتیک کتاب مقدس با نظریۀ غیر دینی تفسیر، یعنی فقه اللغه کلاسیک یکی می‌گردد. [3]

سه- علم هرگونه فهم زبانی = جنبۀ علمی

اندیشۀ فلسفی که آدمی در صدد دانستن و شناختن جهان برآمد و سرانجام در ره‌پیدا نمود سوم، متوجه ابزاری گردید که دانش از معرفت به جهان را ممکن می نماید. این سه فرایند که بی‌تردید سه مرحله و زمان اندیشۀ متمایز را شامل[1] نصری 82

[2] توران 16

[3] توران 17

 مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه