دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

برد متوسط، Ri، که یون‌های سبک با انرژی از مرتبه MeV قبل از توقف درون ماده طی می‌کنند، با معادله زیر اظهار می‌گردد؛

Ri =1dE                                           (2-2)

که E0 انرژی یون فرودی می باشد. هرچه یون سنگین‌تر باشد، اتلاف انرژی آن بیشتر، و در نتیجه میزان نفوذ آن کمتر می‌گردد.

2-1-3 اتلاف انرژی هسته‌ای

اگر چه اتلاف انرژی اکثر یون‌های سبک (4He و 1H) با انرژی از مرتبه MeV در برخورد با هسته‌های اتمی، کمتر از keV 10 می باشد، اما از آنجا که برخوردهای هسته‌ای پاسخ‌های تحلیلی اندازه‌گیری شده را برای طیف‌سنجی پس‌پراکندگی و NRA فراهم می‌کنند، دارای اهمیت بسیاری هستند. به علاوه، انتقال هر چند ناچیز انرژی به هسته اتم‌های نمونه، موجب پس‌زنی هسته‌ها از محل اصلی‌شان شده و سبب ایجاد نقص ناشی از یون در آن می‌گردد. پس‌زنی هسته‌های سبک به واسطه یون‌های سنگین، اساس روش ERDA می‌باشد. از طرفی این جابجایی‌ها دز یونی لازم برای رادرفورد فرض نمود سرعت یون در حالت انرژی بالا به اندازه‌ای باشد که کاملاً به درونی‌ترین پوسته‌های الکترونی اتم نفوذ کند. در این حالت هسته‌های اتمی به وسیله الکترون‌های درونی پوشیده نشده و پس تابع استتار در معادله (2-3) را می‌توان صرف نظر کرد و برخورد به عنوان برهم‌کنش محض کولنی اقدام می‌کند. این برهم‌کنش بین دو بار مثبت بدون پوشش می‌باشد. اگر یون فرودی به طور کامل به پوسته‌های درونی الکترونی نفوذ نکند، بار هسته‌های اتمی از یون پوشیده مانده و به اصلاحی در پتانسیل کولنی مستتر نشده منجر می‌گردد. لذا اصلاح پتانسیل فوق به اصلاح تابع استتار معادله (2-3) منتهی می‌گردد.

تاکنون مدل‌های مختلفی از تابع استتار بهره گیری شده که در هر مورد، شعاع استتار برای تعیین خصوصیات تغییرات پتانسیل استتار دور از هسته تعریف شده می باشد. این فاصله که معمولا شعاع استتار توماس- فرمی[1] می باشد، atf، به صورت زیر داده می‌گردد:

2 Thomas–Fermi model

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی