دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (88-1387)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

[1] منصور معتقد می باشد، « روش های فعال روش هایی هستند که فعالیتهای کودک را در ارتباط

با نیازهای عمومی وی بر می انگیزند »(نصر الهی گسیل ، 1373، ص 42).

دیویی 1896- 1952 ) ( نیز یادگیری را نوعی تجربه فعال توسط یادگیرنده می داند ، اوبه

جای یادگیری از طریق کتاب و معلم ، یادگیری از طریق تجربه و به جای کسب مهارتها و

فنون مجرد و صرف به وسیله تمرین ، کسب آنها به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف

حیاتی و لازم و به جای ارائه مطالب انتزاعی به دانش آموز آماده کردن او برای دنیای در

حال تغییر را توصیه می کند( دیویی – جان ،میرحسنی1369 ص 18).

به هر حال مزایای مشترک روشهای فعال یادگیری به طور اختصار عبارتند از :

1 ـ یادگیرنده را به طور فعال در فرآیند یادگیری درگیر می نماید(همان منبع،ص18).

2 ـ فرآیند یادگیری را از علایق و خواسته ها و ادراکات یادگیرنده آغاز می نماید.

3 ـ تجارب یادگیری را به گونه ای سازمان می دهد که به یادگیرنده در روشن سازی و اظهار نیازها کمک کند .

فراهم نیامده می باشد ، مطالب کاملا به صورت سطحی در ذهن یادگیرنده جا خواهد گرفت . در چنین شرایطی نه تنها آموخته های فرد او را در تفکر کردن کمک نمی کند ، بلکه حتی فرد امکان بهره گیری صحیح از آنها را نیز نخواهد داشت ، زیرا آموخته های جدید در صورتی می تواند به خوبی در آینده مورد بهره گیری فرد واقع گردد که دارای « ساخت[2] » باشند و این ساخت زمانی حاصل می گردد که فرد در جریان یادگیری ، فعالانه دخالت داشته باشند . به طور کلی در شیوه غیر فعال بیشترین تاکید بر حافظه پروری می باشد و نهایتا به خمودگی فکر منجر خواهد گردید و یادگیرنده تأثیر فعال در جریان یادگیری ندارد(طالعی فرد1383،ص63).

[2] structure

 مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی (88-1387)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: مطالعه تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی به روش ویلیام رومی درسال تحصیلی 88-1387