دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

تکه ای از متن پایان نامه :

– تعدیل ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مرکز خرید از طریق حمایت متصور مرکز خرید در خصوص محیط و جامعه محلی .

4- تأثیر متصور از مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی متغییرهای آمیخته بازاریابی و تأثیر متغییرهای آمیخته بازاریابی بر ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز خرید.

5- تعدیل ارتباط بین فعالیت های محلی مسئولیت اجتماعی شرکت و جذابیت  مرکز از طریق عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی

هدف کاربردی :بکارگیری نتایج این تحقیق در مراکز خرید (مرکز خرید هایپراستار)

1-6چارچوب نظری تحقیق

مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR) موضوع حساسیت برانگیزی بوده و عامل اصلی بقای هر سازمانی می باشد.سازمان های سرآمد به عنوان سازمان هایی پاسخگو برای شفافیت و پاسخ گویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید به تعهداتشان پایبند بوده تا هم سازمان از رویکرد اخلاقی تر ومنسجم تر خود نفع ببرد و هم جامعه و ذینفعان برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان    داشته باشند.(مهردوست ،1388،18)

بر اساس تحقیق نظریه پردازان مدیریت ، سهام داران ارزش های اخلاقی را به اقدامات سازمانی نسبت  می دهند.در حقیقت شرکت ها ارزش های اخلاقی را در تبادل با سهامداران خود قلمداد
می کنند.در این ارتباط اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت اعتبار مثبتی را تولید  میکند و در نتیجه سرمایه اخلاقی مثبت پدید می آید. (Godfery,2005,783).برای ایجاد این دیدگاه شرکت ها باید از اقدامات مسئولیت اجتماعی به عنوان روشی برای تولید سرمایه اخلاقی مثبت بین حوزه های داخلی و خارجی بهره گیری کنند که خود فرایند تولید سرمایه اخلاقی از طریق روش های اعتماد محور پدید می آید.وقتی اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت در جهت کمک به دیگران باشد ،  سازمان ها سهامدارانشان را متقاعد کرده که آنها هم در ارزش های اخلاقی سهیم هستند.بر اساس گفته فوکویاما  اعتماد وقتی پدید می آید که جامعه از یک مجموعه ارزش های اخلاقی سود ببرد و سهیم باشد به طوری که انتظارات مفیدی را از رفتار درست پدید آورد.پایه و اصل این تحقیق مطالعه مسئولیت اجتماعی مراکز خرید در ارتباط با گروه سهامدار مصرف کننده می باشد .

توجه مصرف کنندگان نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها مثبت می باشد. ثابت شده می باشد که 78% از مصرف کنندگان امریکایی محصولات مرتبط با یک علتی را خریداری می کنند که به آن توجه داشته و بسیاری از آنها برای چنین محصولاتی حاضرند مبلغ اضافی پرداخت کنند.

فرضیه 3:حمایت متصوره مرکزدرخصوص محیط و جامعه محلی ارتباط بین فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت و  جذابیت مرکز خرید راتعدیل می کند.

فرضیه 4: فعالیت هایی که منجر به افزایش عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی شرکت  می گردد، باعث تأثیر بیشتر متغیرهای آمیخته بازاریابی مرکز خرید بر روی ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز می گردد.

فرضیه 5: تأثیر فعالیت های  محلی مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی جذابیت مرکز از طریق عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی تعدیل می گردد.

1-9روش تحقیق

از آنجا که هدف از تحقیق مطالعه  تحلیلی  تأثیرادراک مصرف کننده پیرامون مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی خرید می باشد ، تحقیق حاضر بدنبال ارتباط علّی بین چند متغیر بوده می باشد

 مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید