دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس  علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر

تکه ای از متن پایان نامه :

– روش، بایستی امکان تحقق یادگیری به معنای وسیع را فراهم آورد. (همان منبع).

  2-10-2 اصول مبتنی برعملکرد های اجتماعی:

1- روش، بایستی به نحوی باشد که در طراحی،  اجرا و ارزشیابی معلم و دانش آموز تأثیر داشته باشد.

2- روش، بایستی بین راهنمایی معلم و آزادی دانش آموز تعادل به وجود آورد.

3- روش، بایستی امکان لازم را برای مشارکت دانش آموزان در حل مسایل زندگی در مدرسه را فراهم سازد.

4- روش، بایستی فرصتهای توسعه فرایند های گروهی را برای دانش آموز فراهم سازد.

5- روش، بایستی با رشد تدریجی توانایی هدایت خود، برای دانش آموز فرصتهایی را به وجودآورد.

2-10-3 اصول مبتنی بر هدفهای وسیع دوره ابتدایی:

1- روش، بایستی همه جنبه های رشد بچه را در بر گیرد.

گروه ها علاوه بر اینکه مسئول یادگیری خود هستند در برابر یادگیری دیگران نیز احساس مسئولیت می کنند(ماکولای و کنرالنر، 2002 به نقل از گیلیس ، 2003).

   2-12 مفهوم یادگیری مشارکتی

روش مشارکتی سابقه ای طولانی دارد، اما توسعه برنامه های آموزشی و پژوهش مداری [1]، که روش مشارکتی را برنامه ریزی و مورد آزمون قرار داده می باشد، تقریبا از اوایل سال 1970 آغاز شده می باشد. این رویکرد حاصل اندیشه نظریه پردازان و محققانی می باشد که می خواستند به نحوه یادگیری کودکان از تجربه پی ببرند. آنها با این اندیشه که دانش آموزان بایستی منفعل و تحت تسلط معلم باشند، شدیدا مخالف بودند. این دسته از صاحبنظران معتقدند که تجربه بیشترین تأثیر را در فرآیند یادگیری دارد، به شرطی که همراه با تجزیه و تحلیل منظم و منطقی باشد( شعبانی، 1385).

[1]  research- oriented

 مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر