دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

تکه ای از متن پایان نامه :

سازوکار بنیادی آیبیل به این شکل می باشد که یک یون MeV، مشابه با یک فوتون یا الکترون، در یک جامد، جفت الکترون- حفره (eh) ایجاد می‌کند. بازترکیب تابشی این جفت eh موجب ایجاد پدیده لومینسانس می‌گردد. در بسیاری از موارد بازترکیب‌های غیرتابشی با این پدیده رقابت می‌کنند که در بخش‌های قبل توضیح داده شدند.

تاکنون روش CL به همراه ابزارهای SEM در مشخصه‌یابی مواد در فرایندهای زمین شناسی، مورد بهره گیری قرار می‌گرفت و به همین دلیل اطلاعات زیادی پیرامون CL برای مواد زمین شناسی در دسترس می باشد. اما اخیراً، موارد جدیدی از بهره گیری بیشتر آیبیل نسبت به روش مشابه CL در میکروسکوپی الکترونی گزارش شده می باشد.

تفاوت بین فرایندهای تحریک با باریکه الکترونی چند ده الکترون ولتی و باریکه پروتونی چند مگا الکترون ولتی به صورت طرح‌وار در شکل (۲-۱۲) نشان داده شده می باشد. حجم برانگیخته شده پیازی شکل با الکترون‌ها در مواد معدنی معمولی تقریباً چند میکرومتر ( μm6-1) می باشد، در حالی که عمق نفوذ برای پروتون‌ها تا ده برابر بیشتر می‌باشد.

شکل (۲-۱۲) تفاوت بین حجم و محدوده برانگیختگی لومینسانس با الکترون (چپ) و پروتون (راست)، (نه از لحاظ مقیاس)

به دلیل همین میزان عمق نفوذ، نور ناشی از فرایند لومینسانس یونی از لایه‌های عمیق‌تر می‌آید. پس روش آیبیل برای مطالعه ساختار مدفون شده در عمق، در مواد معدنی مناسب‌تر می باشد. البته در این حالت کدورت (ماتی) نمونه‌ها بایستی به عنوان یک نقطه ضعف در نظر گرفته گردد.

آهن و شباهت آن به یون‌های Ca2+ و Mg2+ از نظر شعاع، در مواد معدنی مختلف آهن جایگزین این یون‌ها می‌گردد. این پدیده، نمونه­ای کلی از فرایند فعال‌سازی به وسیله عناصر فلزی واسطه می باشد.

 مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی