دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

تکه ای از متن پایان نامه :

شناخت درمانی توسط “آرون تی بک” ابداع گردید، و بر تأثیر نظام های اعتقادی و تفکر در رفتار و احساس تاکید دارد. کانون شناخت درمانی، شناخت عقاید تحریف شده و تغییر تفکر ناسازگارانه به کمک بعضی فنون می باشد که شامل فنون عاطفی و رفتاری نیز می گردد.[1] “بک” معتقد می باشد که تحقیقات اولیه “بک”روی افسردگی( 1961،1964)، منجر به انتشار کتاب “افسردگی: جنبه های بالینی آزمایشی و نظری” گردید که تأثیر مهم شناخت در افسردگی را بازگو می نمود. از آن زمان به بعد مولف یا همکار مولف بیش از 300 مقاله و چند کتاب در مورد شناخت درمانی و درمان اختلالات هیجانی به رشته تحریر در آورند.[2]

بک که در آغاز روان کاو بود روی سخنان و تداعی های آزاد بیماران کار می نمود. اما ازاین تعجب میکرد که بیمارانش افکاری دارند که به ندرت از آنها باخبرند. این افکار و شناخت ها که سریع و خودکار به نظر می رسیدند، تحت کنترل بیماران نبودند. غالبا به دنبال این افکار خودکار که بیماران از آنها بی خبر بودند احساسات ناخوشایندی در آنان ایجاد می گردید که کاملا از آن ها با خبر بودند. بک با پرسش از بیماران خویش درمورد افکار فعلی شان به بعضی مضامین منفی مثل شکست یا بی کفایتی رسید که مشخصه دیدگاه بیمارانش در مورد گذشته، حال و آینده بودند. بک که روان کاو بود مشاهدات خود، روی افکار اتوماتیک را با مفهوم ” نیمه هوشیار ” فروید مقایسه نمود. بک (1976 ) به صحبت های مردم با خودشان و نحوه بازبینی خودشان یعنی نظام ارتباط درونی آنها علاقه مند گردید. او معتقد بود که بشر ها بر مبنای اطلاعات درونی خویش مجموعه عقایدی پیدا می کنند. همان چیزی که ” آلبرت الیس” ( 1962) نیز به آن اشاره کرده بود.

” بک ” معتقد بود بشر ها بر مبنای عقاید مهم خویش، قوانین و معیار هایی برای خود تدوین می کنند به نام ” طرحواره (Schemas). [3] طرح واره ها، الگو هایی فکری هستند که نحوه ادراک و کار های پیاژه”[4] و در زمینه تحول شناخت نیز[1] شارف ، ریچارد اس ، پیشین، صفحه 323

[2] شارف ، ریچارد اس، پیشین ، صفحه 324-323

[3] طرحواره ، سازه ای قدیمی در حوزه علوم شناختی می باشد . اصطلاح طرحواره را برای اولین بار ” آدلر ” در سال 1929 به کار برد . او برای اشاره به دیدگاه فرد در مورد خود و جهان ، طرحواره اندریافت را در نظریه خود پیشنهاد نمود .

در روان شناسی شناختی ، طرحواره به معنای طرحی شناختی و انتزاعی می باشد که به عنوان راهنمایی در تفسیر اطلاعات و حل مسایل اقدام می کند. بک از همان ابتدای تدوین نظریه شناختی از این مفهوم برای تبیین سازو کار پردازش شناختی – هیجانی پدیده های روانی بهره گرفت. {بر اساس این نظریه}، طرحواره ها ، طرز برخورد و توجه شخص را نسبت به خویشتن ، جهان و آینده تعیین می کنند . اگر این طرحواره ها طبیعی و مثبت باشند گرایش فرد نسبت به همه چیز مثبت و امیدوارانه و موفقیت آمیز خواهد بود و اگر این طرحواره ها ، غیر طبیعی و منفی باشند، چنین کسی خود را ناتوان، بی کفایت و نابرخوردار و بی ارزش خواهد پنداشت و احساس خواهد نمود که در برخورد با معضلات، موانع نفوذ ناپذیری در سر راه او قرار دارد و هر کاری انجام  بدهد با شکست و ناکامی روبه رو خواهد گردید. ( برگرفته از کتاب” طرحواره های شناختی و باورهای بنیادین در معضلات روانشناختی”، نوشته لارنس پی ریزو و دیگران، ترجمه رضا مولودی و سیما احمدی، ویراستاری لادن فتی، تهران، نشر ارجمند، چاپ اول، 1390، صفحه  7 / کتاب” شناخت و افسردگی” ازحبیب الله قاسم زاده ، مقاله ای با عنوان “شناخت و عاطفه  جنبه های بالینی و اجتماعی، نوشته حبیب الله قاسم زاده ،تهران: فرهنگان، چاپ اول، {بی تا} صفحه 113./  پایان نامه: “مطالعه تاثیر گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره های ناسازگار اولیه در دختران فرازی شهر مشهد”، نوشته شهره رحیمیان، اردیبهشت 1387، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد،  صفحه 33 .

[4] پیاژه ، شیوه بسیارمتفاوتی برای مطالعه شناخت داشت . وی می خواست بداند بشر ها چطور یاد میگیرند. پیاژه (1977 ) در مطالعاتش روی مهارت های عقلانی کودکان چهار  دوره اصلی را پیدا نمود : حسی حرکتی ، پیش عملیاتی ، عملیات عینی و عملیات صوری . (برگرفته از کتاب ” نظریه های روان درمانی و مشاوره “از ریچارد اس شارف، مترجم مهرداد فیروز بخت ، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ هفتم 1390، صفحه 327 ).

 مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن