دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

تکه ای از متن پایان نامه :

می‌خواند… وی را خدای سخن‌آوری و اختراع‌های ظریف می‌دانستند. نیز خدای فصاحت و خط و دانش‌ها بود. [1]

 

جان ناس در کتاب تاریخ جامع ادیان او را چنین معرفی می‌کند:

«هرمس منادی و چاوش خدای زئوس می‌باشد و از عالم تحت الارض پیک و پیام‌آور می باشد. پیراهنی بلند بر تن و کمربندی دراز بر کمر و کلاهی لبه‌دار بر سر و کفشهایی با بال و پر دارد.»[2]

سقراط در مکالمۀ کراتیلوس افلاطون، او را آفرینندۀ زبان و گفتار و تأویل و به عبارتی هرمنوتیک دانسته می باشد. در مکالمۀ کراتیلوس چنین می‌خوانیم:

« نام هرمس گمان می‌کنم نمودار سخن گفتن و ترجمه کردن و پیام‌بری و دزدی و مغلطه و سوداگری باشد. چنانکه می‌دانی سخنوری و زبان‌آوری هستۀ مرکزی همۀ آن کارهاست. از دو جزء نام او یکی، چنان‌که گفتم، به معنی سخن گفتن می باشد و دیگری به قول هومر به معنی اندیشیدن. قانونگذار با در نظر داشتن اینکه آن خدا سخن گفتن و اندیشیدن را آفریده… به ما دستور داده می باشد او را «آی ره مس»بخوانیم. اما بعدها آن نام را برای اینکه زیباتر کنند دگرگون ساخته و به صورت هرمس درآورده‌اند…»[3]

سقراط ادامه داده می باشد که سخن همه چیز می باشد، می تواند گاه راست باشد و گاه دروغ، پس با پان یعنی خدایی که نیمی از او به دلیل راستی، بالاست و انسانی و نیمی دیگرش به دلیل دروغ زیرین می باشد و به شکل بز پیوند دارد. می‌توان خداوند سخن یعنی هرمس را پدر پان دانست. زبان هم گاه راست و انسانی می باشد و گاه ناراست و حیوانی. پس منشاء اصلی هرمس ابهام می باشد و ابهام گوهر کلام می باشد. [4]

در اندیشۀ سقراط، اساس و بنیاد هستی و امور، سخن می باشد اما چنین نیست که هر سخنی بالضروره صادق باشد. از این رو در نهان سخن، راست و دروغ سرشته شده می باشد. بدین‌سان سقراط، واژۀ پان را برمی‌گزیند و هرمس را که خداوند سخن می باشد، پدر پان می‌داند.[5]

[1] هومر 765

[2] ناس 57

[3] افلاطون 720

[4] احمدی؛ ساختار و تأویل متن 501

[5] حسن‌پور 16

 مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه