نائب غالب باد در ایستگاه گنبد کاووس

شکل (3-?) گلباد ماه ژانویه (?0??-?993)

شکل (3-2) گلباد ماه فوریه (?0??-?993)

شکل (3-3) گلباد ماه مارس (?0??-?993)

شکل (3-?) گلباد ماه آوریل (?0??-?993)

شکل (3-?) گلباد ماه می (?0??-?993)

شکل (3-6) گلباد ماه ژوئن (?0??-?993)

شکل (3-7) گلباد ماه جولای (?0??-?993)

شکل (3-8) گلباد ماه آگوست (?0??-?993)