معرفی روش  مورد استفاده

4-2-1 عنصار IOT

ما یک طبقه بندی را نمایش می دهیم که مشخص کردن و تعریف اجزای مورد نیاز برای ایرنتنت اشیاء از یک سطح بالای جنبه ی فکری کمک می کند. طبق بندی خاص هر جزء می تواند در جای دیگر یافت شود.

سه جزء IOT وجود دارد که قدرند ubicomp را یکپارچه سازند: (a) سخت افزارهای ساخته شده از سنسورها، عامل ها و سخت افزارهای ارتباطی قرار داده شده    (b) میان افزارهای درخواست شده برای ذخیره سازی و ابزارهای محاسباتی برای تجزیه و تحلیل داده و (C) ارائه ی جدید و ساده برای فهم تجسم فکری و ابزارهای تفسیر و بیان که می توانند به طور گسترده روی خط مشی های مختلف به دست آیند و برای کاربرد های مختلف طراحی شوند. در این بحث ما روی تکنولوژی های توانایی کمی در این طبقه بندی بحث می کنیم که از سه جزء بیان شده ی بالا تشکیل شده است. [13-14]

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)