در آن وجود داشتند. برای مقوله کتاب خوانی فقط واژه خواندن تفننی استخراج شد. برای مقوله کتاب، کتاب گویا، کتاب مرجع و کتاب مصور به سیاهه وارسی اضافه شد.
۶٫ انطباق کاربرگ با اصطلاحنامههای بینالمللی. به این منظور معادل انگلیسی واژه های سیاهه وارسی ابتدا در “اصطلاحنامه یونسکو” و سپس در “اصطلاحنامه اریک” جستجو و یافت شدند. هنگام جستجو در اصطلاحنامه یونسکو برای مقوله کتابخوانی، واژه های آمار فرهنگی، آموزش فرهنگی، توسعه کتابخوانی و کتاب خوانان استخراج شد و برای مقوله کتاب، واژه های توسعه کتاب، کتاب جیبی، کتاب فروشی و کتاب کودکان اضافه شد.
کل برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ مورد نظر براساس سال، ماه و روز پخش برنامه، بررسی و آمار و اطلاعات لازم بر روی کاربرگ یادداشت، سپس کلیه برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ شنود گردید و واژه های تعیین شده در برنامه ها، اطلاعات مورد نظر در سیاهه وارسی وارد شد.

۳-۵ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده ها، ابتدا بانک داده در نرم افزار اس. پی. اس. اس.? ( SPSS) نسخه ۱۹ تشکیل شد و سپس تجزیه و تحلیل داده ها متناسب با پرسش ها و فرضیه های تحقیق صورت گرفت. نتایج به دو صورت آورده شد: بخش اول نتایج توصیفی که از جداول و نمودار و تفسیر بهره گرفته شد و سعی شد به پرسش های تحقق پاسخ داده شود. در بخش دوم نتایج تحلیلی برای آزمون دو فرضیه تحقیق آورده شد که در این بخش از آزمون دو جمله ای و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه( F) بهره گرفته شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه
فصل حاضر بر سه بخش سامان یافته است بخش اول به ارائه نتایج مشخصات برنامهها مورد مطالعه، بخش دوم به ارائه نتایج بازنمایی کتاب و کتابخوانی در برنامههای رادیویی و بخش سوم و انتهایی به پاسخگویی به سئوالات پژوهش و آزمون فرضیه تحقیق اختصاص دارد.

۴-۲ مشخصات برنامهها
جدول ۴-۱: مشخصات برنامه‌های مورد بررسی از جهت نام، زمان و دسته‌بندی موضوعی
نام برنامه
ساعت پخش
مدت (دقیقه)
گروه
روزهای پخش
نوع برنامه
ساختار
شرح مختصر موضوع

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
زنده
تولیدی
تکرار
آرشیوی
مشارکتی

کنکور آسان است
۰۰:۰۰
۱۷۵
پخش
*
*
*
*
*
*
*
*

کلامی پیامی
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
شکرستان
۱۱:۰۰
۹۰
فرهنگ و دانش

*
*

ترکیبی نمایشی
ایجاد فضای نشاط و تعامل بامخاطب
رادیو تعطیل نیست۱
۰۸:۰۰
۳۶۰
فرهنگ و دانش

*
*

کلامی پیامی آوایی
در این طرح ضمن ارائه برنامههای زنده برای فواصل برنامهها،خبر،کارشناسی و موضوع گزارش تدارک دیده شده است.
رادیو تعطیل نیست۲
۱۴:۰۰
۳۰۰
فرهنگ و دانش

*
*

کلامی پیامی آوایی
در این طرح ضمن ارائه برنامههای زنده برای فواصل برنامهها،خبر،کارشناسی و موضوع گزارش تدارک دیده شده است.
فرهنگ و جامه
۱۲:۰۰
۹۰
فرهنگ و جامعه
*
*
*
*
*
*

*

کلامی پیامی
هر رزو از برنامه فرهنگ و جامعه به یک مساله و حوزه اجتماعی مربوط می شود که با نگاه فرهنگی آسیب شناسی می شود.شنبه ها: فرهنگ و جوانان/ یکشنبه ها: بررسی مسایل روز/دوشنبه ها: بررسی مصوبات فرهنگی نهادهای مسئول/سه شنبه ها: فرهنگ؛باورها و رفتارهای فرهنگی در جامعه/ چهارشنبه ها:/ فرهنگ اقتصادی، اقتصاد فرهنگی/پنج شنبه ها: فراغت تابستانه و اولویت ها و نیازهای پیش رو مسئولان
نمایش امروز
۰۳:۰۰
۳۰
اداره کل نمایش
*
*
*
*
*
*
*

*

نمایش

نقد حال
۰۴:۳۰
۳۰
مطالعات فرهنگی
*
*
*
*
*
*
*

*

پیامی
شناخت و بررسی عرفان ناب اسلامی بدون پیرایه ها و کثری های موجود از زبان رسا و گویای حضرت مولانا جلال الدین محمد خراسانی بهانضمام بررسی همه جانبه و انتقادی از زندگی سلوک و اندیشه های مولانا
در محضراستاد
۰۵:۰۰
۳۰
فرهنگ و اندیشه
*
*
*
*
*
*
*

*

کلامی پیامی آوایی
گفتگو با استادان پیشکسوت فرهنگ و اندیشه ایران معاصر در زمینه زندگی،زمانه،فرهنگ و فلسفه وادب
قول و غزل
۰۶:۰۰
۱۵
فرهنگ و ادب
*
*
*
*
*
*
*

*

کلامی آوایی
انتخاب شعر و حکایت و متون حکمی منثور از کتاب های کهن
بامداد فرهنگی
۰۶:۰۰
۱۰۵
فرهنگ و دانش
*
*
*
*
*
*

*

کلامی پیامی آوایی
رویج شادی و نشاط صبحگاهی و پرداختن به موضوعات روز
روزنگار فرهنگی
۰۶:۲۵
۵
فرهنگ و دانش
*
*
*
*
*
*

*

کلامی آوایی
مرور رویدادهای فرهنگی روز
نمای نزدیک
۰۶:۴۰
۵
فرهنگ و دانش
*
*
*
*
*
*

*

پیامی آوایی
انعکاس رویدادهای روز فرهنگی چه در حوزه های تخصصی و چه در حوزه عمومی فرهنگ در قالب گفتگویی صمیمانه در داخل استودیو
معرفی کتاب
۰۶:۵۵
۵
فرهنگ و دانش
*
*
*
*
*
*

*

کلامی
دنیای کتاب و کتابخوانی
صبح و زندگی
۰۷:۵۵
۵
فرهنگ و دانش
*
*
*
*
*
*
/>

*

کلامی پیامی آوایی
تشویق مردم به پیروی از الگوی زندگی سالم
نیم نگاه
۰۷:۵۰
۵
فرهنگ و دانش
*
*
*
*
*
*

*

کلامی پیامی
بررسی موضو عات فرهنگی جامعه
بامداد هفتم
۰۶:۰۰
۱۲۰
فرهنگ و دانش

*

*

کلامی پیامی آوایی
ترویج فرهنگ شادی و نشاط در جامعه
هفت کوچه
۰۸:۳۰
۸۵
مطالعات فرهنگی
*

*

کلامی پیامی
مروی بر فرهنگ عامه و فولکلور مردم ایران وترویج ارزشها و رسوم ایرانی
یک صبح تازه
۰۸:۳۰
۸۵
مطالعات فرهنگی

*

*

کلامی پیامی آوایی
ایجاد فضای نشاط آور و دادن اطلاعات طنزگونه
در سایه سار سیمرغ
۱۶:۰۰
۳۰
مطالعات فرهنگی
*

*

کلامی پیامی
شناخت افسانه ها و اسطوره های ایرانی و غیر ایرانی
در سایه سار سیمرغ
۱۶:۰۰
۳۰
مطالعات فرهنگی

*

*

کلامی پیامی
آشنایی کودکان و نوجوانان با داستان های اسطیری شاهنامه و کشف رازهای نهفته در هر خوان شاهنامه
در سایه سار سیمرغ
۱۶:۰۰
۳۰
مطالعات فرهنگی

*

*

پیامی آوایی
شناسایی و معرفی داستان ها و شخصیت های ایرانی و ریشه های آن و تاثیر از اسطوره های دیگر و آموزش درستخوانی شاهنامه
یک مثل یک نمایش
۰۹:۰۰
۱۰
مطالعات فرهنگی
*

*

*

ترکیبی نمایشی
حفظ و احیائ فرهنگ کهن ایران زمین وترویج و تبلیغ فرهنگ بومی بویژه ضرب المثل ها
کلام جاوادانه
۱۶:۵۰
۱۰
مطالعات فرهنگی

*

*

*

پیامی آوایی
نگرشی پژوهشگرانه به نهج البلاغه و نگاهی به شخصیت چند بعدی امام،با زبانی روان و درخور فرهنگ مردم، و کاوش زمان و رخداد ها و دریافت معنی و برآیند آن در تاریخ و زمان های گذشته و حال
رویاهای شرقی
۱۵:۳۰
۳۰
مطالعات فرهنگی

*

*

*

ترکیبی نمایشی
پرداختن به افسانه ها و قصه ها به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران زمین
وارش و ونگ
۱۵:۴۵
۱۵
مطالعات فرهنگی
*

*

*

*

کلامی پیامی آوایی
شناساندن فرهنگ غنی و احیاء زبان و گویش ها و ثبت و ضبط موسیقی فولکور یک منطقه
ایران نامه
۱۵:۳۰
۱۵
مطالعات فرهنگی
*

*

*

*

پیامی
بررسی پیشینه نام های جغرافیایی و اسامی شهرها
یک تکه آسمان
۰۸:۳۰
۳۰
فرهنگ و ادب

*

*

ترکیبی نمایشی
از آنجاییکه شبکه فرهنگ رسالت عالیه اش معرفی طلایه داران عرصه ی فرهنگ و هنر این مرز و بوم است زیبنده و ضروری است که به شاعران این حافظان عرصه ی رویکردی مناسب داشته باشد.
جنگ کتاب
۰۸:۳۰
۲۵
فرهنگ و دانش

*

*

کلامی پیامی روایی
گسترش فرهنگ مطالعه در کشور
آواز آبها
۲۱:۰۰
۳۰
فرهنگ و ادب

*

*

کلامی پیامی
بررسی شعر زنان شاعر ایران از آغاز تاامروز .گفتگو با شاعران معاصر و معرفی آثار منتشر شده از آنان
آب باد خاک
۰۹:۰۰
۵۰
فرهنگ و دانش

*

*

کلامی پیامی
محیط زیست و راههای حفاظت از آن
کتاب فرهنگ
۱۰:۰۰
۵۵
فرهنگ و هنر
*

*

کلامی پیامی آوایی
بررسی و آسب شناسی مقوله کتاب ،کتاب خوانی در ایران.
مجله فرهنگی(جامعه)
۲۳:۳۰
۳۰
فرهنگ و جامعه

*

*

کلامی پیامی
گفتگو با رایزنان فرهنگی ایران در سایر کشورها، معرفی کتب سودمند، آشنایی با هنرهای ملی و صنایع دستی، آشنایی با نجوم و پدیده های نجومی، معرفی فرهنگسراها و اماکن فرهنگی تاریخی،معرفی کتاب و هنرمند، روایت داستان های مثنوی، روایت مقالات مولانا و پرسه در طنز ایران زمین
ریحانه
۱۰:۰۰
۵۵
فرهنگ و جامعه

*

*

کلامی پیامی آوایی
در برنامه به موضوع هایی در حوزه زنان و خانواده پرادخته می شودمسائل اجتماعی زنان،مسائل روانی زنان و مسائل حقوقی زنان و الگوسازی برای آنها
سرآهنگ
۱۱:۰۰
۳۰
فرهنگ و هنر
*

*

*

کلامی پیامی آوایی
بررسی موسیقی نواحی با رویکرد مضمون و موضوع وتوجه به موسیقی اقوام ایرانی
مجله فرهنگی(مطالعات)
۲۳:۳۰
۳۰
مطالعات فرهنگی

*

*

کلامی پیامی آوایی
بررسی تاریخ تمدن ایران اسلامی و تاریخ جهان با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزه های تاریخ،باستان شناسی و میراث فرهنگی
یک حکایت یک نمایش
۱۱:۳۰
۳۰
مطالعات فرهنگی
*

*

ترکیبی نمایشی
بسط و گسترش تاریخ ،زبان و فرهنگ های محلی و ترویج حکایت های تعلیمی آنها
از زبان برگ
۱۱:۳۰
۳۰
مطالعات فرهنگی

*

*

پیامی
بررسی تعامل فرهنگی بین ادبات و مطبوعات بر پایه مفهوم شناسی و نشانه شناسی
تاریخ موسیقی به روایت استاد لطفی
۰۹:۳۰
۳۰
فرهنگ و هنر

*

>
*

پیامی آوایی
بررسی موسیقی معاصر ایران در مفطع یکصد سال اخیر
مشاعره
۱۰:۰۵
۴۰
فرهنگ و ادب

*

*

مسابقه
توجه هر چه بیشتر به حکمت و دانش و معرفتی که در شعر فارسی مستتر است و در طی مشاعره تاثیرگذار خواهد بود
طنز و طنزآوران
۱۰:۴۵
۱۵
فرهنگ و ادب

*

*

ترکیبی نمایشی
آشنایی با طنز و مفاهیم آن،ارائه بهترین آثار در زمینه طنز،معرفی طنزپردازن و نقبی به طنز دیروز
ادبیات ایران
۱۰:۴۰
۲۰
فرهنگ و دانش

*

*

کلامی پیامی
صحبتهای اخوان ثالث در ارتباط با ادبیات ایران و جهان
گلستان حکمت
۱۱:۰۰
۲۵
فرهنگ و ادب

*

*

ترکیبی نمایشی
این طرح ترکیبی نمایشی است به این گونه که نخست گوینده حکایتی از گلستان سعدی را قرائت می کند سپس نمایشی از حکایت پخش می شود و بعد از آن کارشناس درباره حکمت این حکایت سخن می گوید.
بشنوید ای دوستان این داستان
۱۱:۰۰
۲۵
فرهنگ و دانش

*

*

روایی آوایی
معرفی و بازخوانی داستانهای ادبیات فارسی
شعرآیینی
۱۱:۳۰
۳۰
فرهنگ و ادب

*

*

پیامی
آشنایی مخاطبان با داستان ایران و جهان وانعکاس تولیدات نویسندگان و مترجمان ایرانی در رسانه
کمند لطف
۱۲:۰۰
۸۵
فرهنگ و ادب
*
*
*
*
*
*

*

پیامی آوایی
حجت الاسلام نقویان با زبانی ساده و همه فهم از لزوم درک کاربردی اشعار حافظ و تسبت اشعار حافظ با قرآن کریم سخن می گویند و برانند تا حافظ را به خانه های مردم بیاورند و برخی رموز اشعار را بازبانی ساده بازگو کنند
تا به خلوتگه خورشید
۱۳:۳۰
۳۰
فرهنگ واندیشه
*
*
*
*
*
*
*

*

پیامی آوایی
شرح، توضیح و تأویل عرفانی ادبیات دیوان حافظ، مستند و متکی بر آیات قرآن، روایت معصومین علیهم السلام و اقوال اولیاء و عرفای بزرگ.
نیستان
۱۴:۳۰
۵۵
فرهنگ و هنر
*
*
*
*
*
*

*

کلامی پیامی آوایی
معرفی و پخش آثار فاخر موسیقی ایران
گل های ۹۱
۱۴:۳۰
۳۰
فرهنگ و دانش

*

*

کلامی آوایی
باز پخش مجموعه گلهای ایرانی
ققنوس
۱۵:۳۰
۵۵
فرهنگ و ادب

*

*

کلامی پیامی آوایی
نقد و بررسی اشعار شاعران امروز وترویج و تشویق بیشتر خواص جامعه به کتابخوانی خاصه شعر
جای پای کودکی
۱۵:۳۵
۴۰
فرهنگ و دانش

*

*

کلامی پیامی روایی
بالا بردن سطح آگاهی والدین و معلمان و مربیان در خصوص ادبیات کودک و تشویق کودک و نوجوان جهت مطالعه کتابهای ادبی و غیر درسی.
یک نمایش یک نمایش نویس
۱۶:۳۰
۲۵
فرهنگ و هنر
*

*

ترکیب نمایشی
آشنایی مخاطبان با نمایش های مشهور ایران
موسیقی کلاسیک
۱۶:۳۰
۲۵
فرهنگ و هنر

*

*

کلامی پیامی آوایی
آشنایی مخاطبان با مقوله حکمت هنر و هنر در تمدن اسلامی
رصد خانه
۱۶:۳۰
۲۵
مطالعات فرهنگی

*

*

کلامی پیامی
نگاه بهتر به جهان پیرامون وشناخت هر چه بیشترنجوم
همزبانان
۰۹:۳۰
۱۵
مطالعات فرهنگی
*

*

پیامی
بررسی زبان فارسی در کشورهای همجوار ونشان دادن ابعاد جغرافیایی زبان فارسی و گویندگان فارسی زبان
دانشوران
۱۶:۳۰
۲۵
مطالعات فرهنگی

*

*

کلامی پیامی آوایی
تکریم فرهیختگان و چهره های ماندگار در گفت و گوی مستقیم با آنان و سئوال درباره زندگی علمی-اجتماعی و فرهنگی آنان ومعرفی محققان- اندیشمندان- و نخبگان کشور
اقتصاد و فرهنگ
۱۶:۳۰
۲۵
فرهنگ و جامعه

*

*

کلامی پیامی
توجه به ابعاد نامگذاری سال ۱۳۹۱ به سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ملی با توجه به فرهنگ حمایت از تولید داخلی فرهنگ حمایت از کار بهره وری و نیروی انسانی و استفاده درست از سرمایه ایرانی برای رسیدن به اهداف چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران برنامه ای گزارش محور از مردم و تولید کنندگان کارگران و سرمایه داران.
روایت کودکی
۱۶:۳۰
۲۵
مطالعات فرهنگی

*

*

پیامی روایی
بررسی سیر تاریخی و فرهنگی اجتماعی ادبیات غنی کودکان در حوزه رسمی و غیر رسمی شفاهی و مکتوب.
هزار راه نرفته
۱۷:۰۰
۵۵
فرهنگ و دانش
*
*
*
*
*

*

کلامی پیامی آوایی
هر برنامه رفتارهای فردی با منشاء اختلالات و یا مشکلات فردی که نمو اجتماعی و فرهنگی داشته بررسی شده و فضای مناسبی جهت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *