فایل پژوهشی : اقرار در سرقت – حقوق کیفری

0 Comments

بند هفتـم : سرقت  سرقت حدی که در این جا مورد بحث ما می باشد عبارت است از « برداشتـن مال غیر از حرز »[۱] ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی نیـز در تعریفی مشابه بیـان می دارد : « سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر است » این نوع سرقت هم از […]

پایان نامه انکار بعد از اقرار در سرقت- حقوق کیفری

0 Comments

۳ ـ انکار بعد از اقرار در سرقت در روایت صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله (ع) آمده است « فی رجل اقر علی نفسه بحد ثم جحد ، فقال : اذا اقر علی انفسه عندالامام انه سرق ، ثم جحد قطعت یده و ان رغم انفه …. »[۱] و در لمعه دمشقیه شهبد اول نیز […]

دانلود پایان نامه حقوق کیفری :انکار بعد از اقرار در قتل

0 Comments

ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲یکی از راه های ثبوت قتل را اقرار دانسته است  و همچنین در ماده ۲۳۲ قانون مذکور بیان داشته ، با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه باشد ، قتل عمد ثابت می گردد . لکن ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشعار می داشت «اگرکسی به […]

پایان نامه اقرار در قوادی ، قـذف و شرب خمر در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

0 Comments

بند چهارم : قـوّادی از لحاظ فقهی قوّادی عبارت است از جمع کردن بین مردان و زنان برای زنا ، یا جمع مردان برای لواط[۱]. قانون گذار ما نیز به تعریف این جرم پرداخته ، و در ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قوّادی عبارت است از به هم رساندن دو […]

نگارش پایان نامه در مورد عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار – حقوق کیفری

0 Comments

مبحث دوم : عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار  چنانچه در مبحث راجع به بررسی اقرار در جرائم مختلف قانون مجازات اسلامی دیدیم ، اقرار در سیستم کیفری اسلام دارای خصوصیات و ویژگی­هایی است که سایر سیستم­های حقوقی فاقد چنین اوصاف و خصوصیاتی می­باشند که مهمترین این خصوصیات عبارتند از تعدد اقرار […]

راهنمای پایان نامه در مورد توبه و تخفیف مجازات – حقوق کیفری

0 Comments

گفته شد که تعزیر ، تادیب یا عقوبتـی است که مشمول عنوان حد ، قصاص و یا دیه نیست و به نظـر حاکـم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از حد کمتـر باشد . (ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی) ، غیر از جرایم حدود که مجازات […]

متن کامل پایان نامه : زمان انکار و تاثیر آن – حقوق کیفری

0 Comments

بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن  از نظر قانونگذار ایران ، زمان انکار باید بعد از اقرار به ارتکاب جرم و پذیرش اتهام مورد نظر باشد ، همچنین از ظاهر ماده ۱۷۳ و ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی بر می آید که انکار بعد از اقرار باید قبل از صدور حکم باشد . […]

پایان نامه با عنوان تعـارض اقـرار با علم قـاضی – حقوق کیفری

0 Comments

یکی دیگر از فروض تعارضـات اقـرار ، تعـارض اقـرار با علم قـاضی می باشـد که ، در این جا به بررسی آن خواهیـم پرداخت. امـا قبل از ورود به بحث، بیـان نکـاتی ضـروری می باشـد که، عبارتنـد از : ۱ ـ همان گونه که در بخش اول نیز بیـان شـد . منظـور از علم قاضـی […]

خرید اینترنتی فایل تحقیق : دانلود پایان نامه ها درباره تعـارض اقرار با بیّنه – حقوق کیفری

0 Comments

یکی دیگر از صور تعارضات اقرار ، تعـارض اقرار با بیّنه می باشد که ، در این جا به بررسی آن خواهیم پرداخت . فقهای امامیه موضوع تعارض اقـرار با بیّنه در امــور کیفـری را ، در بحث قتـل بیـان نمـوده اند . ایشـان صـورت مسألـه را به این صـورت ارائـه کـرده اند کـه بیّنـه […]

دانلود پایان نامه در مورد  پایان نامه با موضوع ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

0 Comments

در این گفتار بـه بررسـی ارزش اثباتـی اقـرار در هر یک از جـرایم حدی که در شریعت مقدس اسلام مقرر شده است خواهیم پرداخت . حد در شرع عبارت است از مجازات واجب معینی که حق خدا می باشد.[۱] اما نکته ای که در این جا شایان ذکر می باشد ، آن است که حدی […]

پایان نامه با موضوع                       راهکارهای حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفتی

0 Comments

  ۱-۵ شیوه های حل اختلاف هم اکنون سه راهکار عمده جهت حل وفصل اختلافات در دعاوی نفتی به کار می رود که عبارتند از: الف:روش قضایی ب:روش شبه قضایی ج:روش غیر قضایی ۱-۱-۵ شیوه های قضایی منظور از روشهای قضایی حل و فصل اختلافات بین الملل رو شهایی است که ماهیت و مبنا حقوقی […]

پایان نامه با موضوع قانون حاکم در مورد ماهیت و قلمرو حقوق و تعهدات متقابل طرفین

0 Comments

در این گونه قراردادهای بین المللی طرفین قرارداد یکی از آنها یک دولت صاحب حاکمیت است که به عنوان دولت، اکتشاف تنها منابع کانی خود یعنی نفت را با این ملاحظه که کلیه فعالیت ها و عملیات اکتشافی در سرزمین آن دولت صورت خواهد گرفت، طی قراردادی به طرف دیگر که یک شرکت خارجی است […]