عوامل مؤثر در کارایی

معمولا عوامل موثر در بهره‌وری در کارایی هم تأثیر دارند و موجب افزایش یا کاهش آن می‌شوند عوامل درون سازمانی خود شامل: – عوامل سخت‌افزاری:…

استراتژی پیکورث

استراتژی های متعددی جهت بهبود بهره وری در متون مرتبط با بهره وری مشاهده می شود. به عنوان مثال پیک ورث در سال ۱۹۸۷ سه…

بهره وری از دیدگاه ژاپنی ها

برخلاف کشور های اروپایی و آمریکایی که تاکید بیشتری بر سنجش بهره وری دارند، ژاپنی ها توجه بیشتری به بهبود بهبود بهره وری دارند. انجمن…