اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۸۷
ب: انواع طلاق
طلاق عاطفی ۸۸
طلاق قانونی ۸۸
ج:تأثیر بیکاری بر طلاق۹۸
د: تبیین رابطه طلاق، جرم و انحرافات اجتماعی ۹۱
مبحث سوم: آثار بیکاری بر جامعه
گفتار اول: مهاجرت
الف: تعریف مهاجرت ۹۳
ب: انواع مهاجرت
مهاجرت خارجی یا برون مرزی ۹۴
مهاجرت داخلی یا درون مرزی ۹۴
ج: تأثیر بیکاری بر مهاجرت ۹۵
د: تبیین رابطه مهاجرت، جرم و انحرافات اجتماعی ۹۶
گفتار دوم: حاشیه نشینی
الف: تعریف حاشیه نشینی ۹۸
ب: انواع حاشیه نشینی ۹۹
ج: تأثیر بیکاری بر حاشیه نشینی ۱۰۰
د: تبیین رابطه حاشیه نشینی، جرم و انحرافات اجتماعی ۱۰۱
نتیجه گیری (فصل اول و دوم) و ارائه پشنهادات ۱۰۴
فصل سوم: رویکردهای تجربی و آماری
مبحث اول: کلیاتی در باب اشتغال و بیکاری
گفتار اول: بررسی وضعیت اشتغال وبیکاری
الف: بررسی وضعیت اشتغال وبیکاری در ایران ۱۰۸
ب: بررسی وضعیت اشتغال وبیکاری در گرگان ۱۱۱
گفتار دوم: بررسی و تحلیل میدانی

الف: کاربرد مبانی نظری در تحلیل میدانی ۱۱۲
ب: روش تحقیق ۱۱۴
ج: جامعه آماری تحقیق ۱۱۴
د: طرح و شیوه نمونه برداری تحقیق ۱۱۴
ه: ابزار و شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق ۱۱۴
و: تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق ۱۱۶
ر: تعریف متغیرهای تحقیق ۱۱۷
ز: روش های تجربی و تحلیل داده های تحقیق ۱۱۷
مبحث دوم: بررسی سؤالات پرسشنامه
گفتار اول: بررسی توصیفی سؤالات پرسشنامه ۱۱۷
گفتار دوم: بررسی تحلیلی سؤالات پرسشنامه ۱۸۰
نتیجه گیری (فصل سوم) و ارائه پیشنهادات ۱۹۳
ضمائم
فهرست جداول
(صفحات ۱۷۹- ۱۱۸)
جدول شماره (۱- الف) جنسیت
جدول شماره (۱- ب) سن
جدول شماره (۱- ج) تابعیت
جدول شماره (۱- ج) وضعیت تاهل
جدول شماره (۱- ﻫ) میزان تحصیلات
جدول شماره (۱-ی) محل تولد
جدول شماره (۱- ل) محل سکونت
جدول شماره (۲- الف) تحصیلات پدر
جدول شماره (۲-ب) تحصیلات مادر
جدول شماره (۲- ج) وضعیت مالی والدین
جدول شماره (۲- د) نحوه نظارت والدین
جدول شماره (۲- ﻫ) ارتباط والدین با هم
جدول شماره (۳) وضعیت مالی قبل از دستگیری
جدول شماره (۴) نوع مسکن قبل از دستگیری
جدول شماره (۵ – الف) وضعیت شغلی قبل از محکومیت
جدول شماره (۵ – ب) میزان رضایت از شغل
جدول شماره (۵ – ج) رضایت از درآمد
جدول شماره (۵ – د) میزان درآمد ماهیانه محقق
جدول شماره (۵ – ﻫ) میزان درآمد ماهیانه ایده آل
جدول شماره (۵ – و) داشتن شغل به عنوان هدف
جدول شماره (۵ – ر) دسترسی به ابزارهای مشروع و قانونی
جدول شماره (۵ – ز) دسترسی به ابزارهای نامشروع و غیر قانونی
جدول شماره (۵ – ک) رضایت از شرایط اقتصادی زندگی
جدول شماره (۵ – گ) ارتکاب جرم در صورت داشتن شرایط مساعد اقتصادی
جدول شماره (۵ – ل) تکرار جرم
جدول شماره (۵- ی) علت بیکاری
جدول شماره (۵ – ن) مهاجرت
جدول شماره (۶) ترک تحصیل
جدول شماره ( ۷) نقش بیکاری در ترک تحصیل
جدول شماره (۸) تجربه طلاق
جدول شماره (۹) تاثیر بیکاری بر طلاق
جدول شماره (۱۰) تاثیر بیکاری بر طلاق والدین
جدول شماره (۱۱) میزان وقت آزاد
جدول شماره (۱۲) تاثیر وقت آزاد در ارتکاب جرم
جدول شماره (۱۳) میزان شناخت در محله
جدول شماره (۱۴- الف) وجود افراد معتاد در محل
جدول شماره (۱۴ – ب) وجود افراد شرور و مزاحم در محل
جدول شماره (۱۴- ج) وجود افراد سابقه دار در محل
جدول شماره (۱۴- د) خرید و فروش مواد مخدر در محل
جدول شماره (۱۴- ﻫ) وجود فساد اخلاقی در محل
جدول شماره (۱۵) اعتیاد به مواد مخدر در زمان دستگیری
جدول شماره (۱۶) تاثیر بیکاری بر اعتیاد
جدول شماره (۱۷) جرم ارتکابی
جدول شماره (۱۸) تعداد دفعات دستگیری
جدول شماره (۱۹) انگیزه ارتکاب جرم
جدول شماره (۲۰) تاثیر بیکاری بر انگیزه
جدول شماره (۲۱) توکل به خدا در وضعیت بیکاری
جدول شماره (۲۲) استفاده از مشروبات در وضعیت بیکاری
جدول شماره (۲۳) رسیدن به پول با هر وسیله ای
جدول شماره (۲۴) شرکت در مراسم مذهبی قبل از دستگیری
جدول شماره (۲۵) حلال بودن یا نبودن درآمد
جدول شماره (۲۶) نحوه برخورد همسر و فرزندان با جرم ارتکابی
جدول شماره (۲۷) نحوه برخورد والدین و خانواده با جرم ارتکابی
جدول شماره (۲۸) توجه اقوام نزدیک به رفت و آمد شما
جدول شماره (۲۹) توجه همسایه و اهل محل به رفت و آمد شما
جدول شماره (۳۰) حضور پلیس در محل ارتکاب جرم
جدول شماره (۳۱) توجه فرایض دینی فبل از دستگیری

جدول شماره (۳۲) نداشتن جایگاه بین اطرافیان به علت بیکاری
جدول شماره (۳۳) احتمال دستگیری
جدول شماره (۳۴) احساس پشیمانی از ارتکاب جرم
جدول شماره (۳۵) زشت بودن جرم ارتکابی نزد افراد جامعه
جدول شماره (۳۶) مقصر اصلی در زندانی شدن
طرح تحقیق
۱) مقدمه
هر جامعه ای برای تداوم حیات و بقاء به کار و فعالیت مردم و مسئولان احتیاج دارد. نیاز به کار از قرون باستان وجود داشته است و هر چه که می گذرد بر اهمیت آن افزوده می گردد. کار قسمت اعظم زندگی انسان را در بر می گیرد.

کار از مفاهیم مهم علم جامعه شناسی است. کار سرمایه و ذخیره ملی است و می تواند به رشد تمدن کمک کند. اگر افراد جامعه ای به طور نسبی بتوانند کار و شغل مناسب به دست آورند و شغل آنان متناسب با استعدادها، توانایی ها و علائق آن ها باشد، زمینه برای نوآوری، ابتکار، رشد و پیشرفت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وجود می آید. برعکس اگر زمینه های اشتغال و کار در جامعه محدود و تقاضا برای کار بسیار باشد به تدریج بیکاری افزایش می یابد.
اشتغال و بیکاری با سایر عوامل اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارد. بیکاری مهمترین منشأ پیدایش فقر و محرومیت، ناهنجاری ها و تنش های اجتماعی و از هم گسیختگی تعادل ها در جامعه است.
بیکاری یکی از مشکلات موجود در جوامع امروزی به خصوص جوامع جهان سوم و در شرایط بحران کنونی غرب است که از لحاظ جرم شناسی یک عامل مؤثر اجتماعی در بروز بزهکاری مورد سنجش واقع می شود. بیکاری به خصوص برای مدت طولانی علاوه بر ایجاد فقر اقتصادی و فرهنگی تأثیری بسیار مخرب بر شخصیت و روحیات فرد بیکار می گذارد. به نحوی که ممکن است بسیاری از کسانی که در شرایط عادی در برابر وسوسه ارتکاب جرم مقاومت می کنند در شرایط بحران بیکاری دست به ارتکاب عمل مجرمانه بزنند.
بیشتر افراد بیکار دچار عوارضی از قبیل افسردگی، احساس بیهودگی و زائد بودن می باشند که این مسأله خود زمینه مساعدی را جهت توسعه و گسترش جرائم علیه اشخاص و اموال، ناآرامی های اجتماعی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و … به وجود خواهد آورد.
۲) بیان مسأله تحقیق
اگرچه تفکر واندیشه دررشد و تکامل جوامع انسانی نقشی بلامنازع دارد ولی در حوزه عمل کار به عنوان منشاء ثروت ملت در عینیت بخشیدن اندیشه عنصری حیاتی است.
همه انسان ها برای گذراندن زندگی خود نیاز به تلاش و فعالیت دارند. تأمین نیازهای فردی و اجتماعی افراد در گروی کار و تلاش است و جامعه نیز برای گرداندن چرخ تولید در تمامی عرصه ها به نیروی کار نیاز دارد، در واقع بدنه اجتماع از وجود هرگونه نقص درهرگوشه ای ازاین پیکرآسیب می بیند.
در مقابل بیکاری عنصری مخرب و زیان بخش در روابط فردی و اجتماعی محسوب می شود که هزینه هایی برای فرد واجتماع به همراه دارد. اشخاص بیکار نسبت به اشخاص شاغل از نظر سلامت جسمی وذهنی در وضع بدتری قرار دارند و در واقع دچار نوعی استیصال اجتماعی می شوند (فتحی،۱۲:۱۳۸۸).
بیکاری یکی از بزرگترین معضلاتی است که توازن وتعادل جامعه را بر هم می زند و باعث ایجاد بحران هایی متعدد در عرصه های روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می شود. برای شناخت مفهوم بیکاری ابتدا بایستی مفهوم اشتغال را درک کرد.
در تعاریفی که ازسوی صاحب نظران در مورد کار و اشتغال شده است، دو رویکرد نظری یکی اقتصادی و دیگری جامعه شناختی وجود دارد.
از نظر اقتصادی هر فعالیتی که به قصد تولید انجام شده و پاداش داشته باشد کارنامیده می شود هرچند ازدیدگاه جامعه شناختی مفهوم ثبات نیز در معنی کار لحاظ می شود. دررویکرد اقتصادی ملاک سنجش وارزیابی این مفاهیم، تولید، درآمد، دریافت مزد و مفاهیمی از این قبیل معرفی شده است.
بر اساس این رویکرد نظری، کارعبارت است از فعالیت انسانی که به قصد تولید انجام شود. اشتغال نیز به معنای مشغول بودن در کاری است که پاداش و دستمزد به همراه داشته باشد و به همه فعایت هایی که به درآمد، پاداش و دستمزد منجر شود، چه از طریق مشاغل رسمی وچه از طریق مشاغل غیر رسمی کار گفته می شود.
اما از منظر جامعه شناسی که بیشتر به هنجارها وناهنجارها وبررسی زمینه ها وعلل پدیده های اجتماعی می پردازد، مفهوم کار و اشتغال معانی دیگری به خود می گیرد. از این دیدگاه کار به معنای فعالیت هایی است که از ثبات وپایداری برخوردار بوده وفرد در یکی ازمراکزدولتی یا شخصی به فعالیت مشغول باشد.
در مقابل بیکاری وضعیتی است که در آن گروهی به کاراشتغال نداشته باشند یا در جریان انتقال به کار جدیدی باشند (سرلک،۴۱:۱۳۷۸).
بنا به تعریف دفتر بین المللی کار تمام افرادی که در یک روز معین در جستجوی کارند اما با وجود داشتن توان برای انجام کار موفق به کسب کار نمی شوند بیکار به حساب می آیند(همان:۴۲).
بیکاری معضل اجتماعی است که هم آسیب های جدی فردی و هم آسیب های اجتماعی قابل ملاحضه ای به بار می آورد. حال این معضل شوم اجتماعی ذهن آدمی را درگیر می کند که آیا می تواند درگرایش افرد به بزهکاری مؤثر باشد یا خیر؟
تأثیر بیکاری و فقر اقتصادی بر ایجاد جرائم و ناهنجاری های اجتماعی موضوعی است که از یک صد سال پیش مورد بحث جامعه شناسان از یک سو، روانشناسان و جرم شناسان از سوی دیگر بوده است.
با توجه به نتایج گوناگونی که از پس این تحقیقات به دست آمده نمی توان نقاط مشترک آن ها را نادیده انگاشت . به عنوان مثال در شرایطی که اقتصاد عموم جوامع با بحران روبه رو گردیده است برخی جرائم مانند ولگردی وسرقت شیوع یافته اند.
اگرچه در قرن بیستم این نظریه با تردید روبه رو گردیده است به طوری که نظریه پردازانی مانند انریکو فری اذعان داشتند که برخی بحران ها در کاهش تبهکاری نقش عمده داشته و برعکس ثروت وتجمع آن خود یک عامل جرم زا بوده است (فتحی،پیشین:۱۷).
نتایج تحقیقات برخی محققان دیگر نشان می دهد که در برخی کشورها رابطه مستقیمی میان بیکاری، فقر اقتصادی و ارتکاب جرائم وجود دارد در حالی که این رابطه دربرخی کشورها موجود نیست.
مع
الوصف مسأله اساسی در این پژوهش بررسی بزهکاری ناشی از بیکاری می باشد وسؤال اساسی که مورد نظر می باشد این است که:
آیا بیکاری بر بزهکاری و وقوع جرم تأثیر دارد؟
۳) اهمیت و ضرورت تحقیق
ایران سومین کشور جهان از نظر داشتن نیروی جوان می باشد(مرکز آمار،۱۳۹۰ ). این جمعیت به زودی وارد سن باروری شده، تشکیل خانواده می دهند وبه طور متوسط سالیانه حدود یک میلیون نفر متقاضی شغل خواهیم داشت (سرلک،پیشین :۳۶). از طرفی در کشورهای در حال توسعه مثل ایران به دلیل ضعف بنیان های تولیدی ، پایین بودن سطح زندگی، کمبود درآمد سرانه، حجم گسترده و روز افزون عرضه نیروی کار و رشد نیافتن فرصت های شغلی متناسب با آن، مشاغل عمدتاً به صورت مشاغل کاذب، واسطه ای، دلالی وبرخی مشاغل خرده پا شکل می گیرند وبخش عظیمی از نیروی تحصیل کرده و مجرب، یا به مشاغل کاذب روی می آورند یا به دلیل نیافتن فرصت شغلی مناسب در بیکاری به سر می برند.
بیکاری معضل اجتماعی است که هم آسیب های جدی فردی و هم آسیب های اجتماعی قابل ملاحظه ای به بار می آورد. بیکاری همیشه بدترین تأثیرات را چه از جنبه جسمانی و چه از جنبه روحی و روانی بر فرد می گذارد که اثرات آن به سادگی قابل جبران نیست . بیکاری باعث ایجاد نقطه کوری در روح و روان آدمی می شود و این ناکامی ها و نقص ها در روان آدمی کم کم باعث تأثیرات عمیقی می شود .
بیکاری به مهارت و کارآیی فرد لطمه می زند و سلامت روحی و روانی او را مختل می کند. امیدها و آرزوهای وی را بر باد می دهد. بیکاری شوق و ذوق زندگی را معدوم کرده و قدرت اراده فرد را تضعیف می کند. از طرفی بیکاری عامل مهمی در ایجاد فقر است، و فقر و محرومیت مادی را شاید بتوان از مهمترین عوامل بوجود آورنده جرائم و انحرافات اجتماعی دانست.
فردی که بیکار است از یک سو از لحاظ روانی ، احساس حقارت و مغبون بودن می کند و از جامعه طلبکار می

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *