پایان نامه ارشد رایگان حقوق : خشونت علیه زنان

0 Comments

2-2-3- تغییرنقش مردان در خانواده 38
2-2-4- تغییر نقش زنان در خانواده 39

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-5- نگرش جامعه نسبت به خانواده در ایران 40
2-3- عوامل ایجاد خشونت 44
2-3-1- علل اقتصادی 44
2-3-2- عوامل فرهنگی 47
2-3-3- رسانه های جمعی 47
2-4- خشونت خانگی در ایران 49
2-4-1- روابط زن و مرد از گذشته تاکنون 49
2-4-2- خشونت خانگی علیه زنان 50
2-4-3- ویژگی های شخصیتی زنان خشونت دیده 51
2-4-4- ویژگی های شخصیتی مردان خشن 51
2-5- انواع خشونت علیه زنان 53
2-5-1- خشونت روانی 53
2-5-2- خشونت جسمی 54
2-5-3- خشونت جنسی 54
2-5-4- خشونت اقتصادی 54
2-6- آثار و پیامدهای خشونت علیه زنان 55
2-6-1- اثرات کوتاه مدت 55
2-6-1-1- آسیب جسمانی زن 55
2-6-1-2- آسیب روحی و عاطفی 56
2-6-1-3- لطمه روحی کودکان 56
2-6-2- اثرات بلند مدت 57
2-6-2-1- آسیب شدید روحی و ماندگاری استرس و ترس در زنان 57
2-6-2-2- عدم مشارکت در امور اجتماعی 58
2-6-2-3- ابتلا به HIV به جهت خشونت جنسی 58
2-7- حوزه های خشونت علیه زنان 60
2-7-1- حوزه خصوصی 60
2-7-1-1- در خانه پدر 60
2-7-1-2- در خانه شوهر 60
2-7-2- حوزه عمومی 61
2-7-2-1- آداب و رسوم 61
2-7-2-2- فرهنگ شفاهی و کتبی 61
2-7-2-3- سنت ها : 61
2-8- چارچوب نظری پژوهش 62
2-8-1- نظریه های خشونت 62
2-8-1-1- جنبه زیستی 62
2-8-1-2-عوامل روان شناختی و شخصیتی 62
2-8-1-3- نظریه خشونت ذاتی 64
2-8-1-4- نظریه محرومیت – تهاجم 65
2-8-1-5-نظریه نیازهای انسانی 66
2-8-1-6- نظریه تحریک 66
2-8-1-7- ویژگی های شخصیتی 67
2-8-1-8- ناکامی 68
2-8-1-9- ضعف اخلاقی 68
2-8-1-10- اعتیاد و مصرف مواد مخدر 69
2-8-2- ‌رویکرد روانشناسی اجتماعی 69
2-8-2-1- نظریه یادگیری اجتماعی 69
2-8-2-2- نظریه مبادله 71
2-8-2-3- نظریه منابع 71
2-8-2-4- نظریه کنترل اجتماعی 71
2-8-3- رویکرد جامعه شناختی 72
2-8-3-1- تالکوت پارسنز(نظریه کارکردگرایی) 72
2-8-3-2- رنه کونیگ 74
2-8-3-3- هلموت شلسکی 79
2-8-3-4- فردریک انگلس 82
2-8-3-5- ماکس هورکهایمر 84
2-8-3-6- نظریه فمینیستی 87
فصل سوم: راهکارهای پیشگیری از خشونت 93
مبحث اول : پیشگیری 94
3-1-1- مفهوم پیش گیری از جرم 94
3-1-2 – پیش گیری وضعی و پیش گیری اجتماعی 94
3-1-3- پیشگیری اولیه ، ثانویه و ثالث 96
مبحث دوم : راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان 98
3-2-1- راهکارهای اجتماعی – فرهنگی 98
3-2-2- لزوم عملکرد پویای قانون‏گذار 104
3-2-3- لزوم عملکرد پویای نهادهای اجرائی(سیاست جنایی اجرایی) 107
3-2-3-1- پرورش نیروهای متخصص با وظیفه بازدارندگی 108
3-2-3-2- به کارگیری پلیس زن 109
3-2-3-3- ضرورت اقدام فوری نسبت به مرتکب بالقوه خشونت 111
مبحث سوم : راهکارهای نهادهای کیفری در پیشگیری از بزه دیدگی زنان 113
3-3-1- تقویت اطلاعات آماری و ارتقای افکار عمومی 114
3-3-2- ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران 116
3-3- 3- آموزش زنان در خودایمن‏سازی 117
3-3-3-1- ارتقای سطح آگاهی زنان با هدف ایجاد خودباوری و درک ضرورت خروج‏ فوری از قلمرو خشونت 117
3-3-3-2- تلاش برای احقاق حقوق خود 118
3-3-3-3- آموزش عدم تحمل خشونت به زنان 118
3-3-3-4- تقلیل فرصت‏های بالقوه خشونت 118
مبحث چهارم : راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زن 120
3-4-1- راهکارهای عدالت کیفری 121
3-4-2- عملکرد پویای نهاد قضائی 121
3-4-2-1- ایجاد مسئولیت در ضابطین و مقام تعقیب و تحقیق 123
3-4-2-2- پرورش قضات و استفاده از قضات زن 126
3-4-2-3- همکاری قضات و متخصصین 129
3-4-3- لزوم عملکرد و پویایی نهادهای اجرائی 130
3-4-4- سازوکارهای ناظر بر نهادهای غیر کیفری 132
3-4-4-1- ایجاد مراکز درمانی،بهداشتی و مشاوره‏ای 134
3-4-4-1-1- شناسایی و معرفی بزه‏دیدگان خشونت 134
3-4-4-1-2- صدور گواهی‏های پزشکی 135
3-4-4-1-3- درمان سریع 135
3-4-4-2-ایجاد خانه‏های امن ومراکز کمک به بزه‏دیدگان 136
3-4-4-3-کمیسیون‏های جبران خسارت 137
3-4-5- قانون و خشونت 139
3-4-5-1- نقش پلیس 139
3-4-5-2- اختیارات بازداشت کردن 142
3-4-5-3- ضمانت‌گیری از متهم 144
3-4-5-4- واکنش‌های حقوقی 144
3-4-5-5- طلاق – جدایی 145
3-4-5-6- راه‌حل‌های حقوق مدنی 146
3-4-5-7- سیستم حقوقی جدی و پاسخ‌گو 148
نتیجه گیری و پیشنهادات 150
نتیجه گیری 151
پیشنهادات 154
محدودیت های تحقیق 157
منابع و ماخذ 158
فهرست منابع فارسی 159
فهرست منابع غیر فارسی 163
چکیده به زبان انگلیسی 164

چکیده
زنان نیمی از جامعه ایران را تشکیل داده اند از سویی به جهت پاره ای مناسبات اجتماعی نقش زنان نسبت به مردان در تربیت فرزندان از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر بخواهیم منصفانه به موضوع بنگریم نقش آنان در استحکام نظام خانواده نیز از مردان برتر است اما در جامعه همواره مورد ظلم و تعدی مردان واقع شده و حقوق آنان نادیده انگاشته شده است .حتی وضعیت پا را فراتر از این نهاده و قوانینی که به جهت حمایت از آنان وضع شده که اغلب توسط مردان تدوین گردیده است جوابگوی حمایت از آنان نمی باشد ، خشونت به عنوان جزیی از ذات وجود انسان در ضمیر او نهاد شده تا بتواند در مواقع لازم با استفاده از آن واکنش های طبیعی از خود بروز داده و از خود دفاع نماید. در پژوهش حاضر مشخص گردید که عوامل مختلفی در خشونت مردان علیه زنان وجود داشته که می توان به مباحث زیستی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی اشاره نمود همچنین وضعیت خانوادگی و سطح تربیت اجتماعی و فردی افراد در بوجود آمدن مسئله فوق از اهمیت بالایی برخوردار است در این میان قانون نیز راهکارهایی را در نظر گرفته است که البته این راهکارها در محیط خانواده چندان کاربردی ندارند زیرا زنان گاهی در خانه پدری از سوی والدین و برادران و در خانه همسر از سوی او و در اجتماع به وسیله برخی نهادها وسازمانها مورد خشونت قرار می گیرند در دایره خشونت می توان از ضرب و جرح تا مقابله با رشد و پیشرفت زنان در جامعه به عناوین مختلف نام برد، در این دایره حتی ممنوعیت بکارگیری برخی از مشاغل در سطح جامعه می تواند از عوامل خشونت محسوب گردد آنچه که مهم به نظر می آید نوع خشونت نیست بلکه اثرات وتبعات آن از اهمیت بیشتری برخوردار است در پژوهش حاضر تمامی عوامل فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یک فصل از پژوهش نیز به راهکارها و پیشنهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص داده شده است در یک جمع بندی می توان عوامل محیطی و خانوادگی و سطح آگاهی زنان را از جمله عوامل مورد خشونت قرار گرفتن زنان نام برد.
واژگان کلیدی : خشونت – زنان – حقوق مدنی – راهکارههای پیشگیری- خانواده – جامعه
مقدمه
خشونت نسبت به زنان در اشکال مختلف جسمی و روانی دارای عمری به قدمت تاریخ بشری و جزئی از آن است. واقعیتی تلخ و انکار ناپذیر که زندگی و کرامت انسانی زنان را خدشه دار و صدمات غیر قابل جبرانی به آنان وارد می نماید.
تاریخ گواه آن است که زنان به دلیل جنسیت شان به صور و اهداف گوناگون به مقتضای زمان و مکان مورد آزار قرار گرفته ، تا سر حد مرگ و حتی مرگ فجیعانه پیش رفته و کشته شده اند. در حالی که صاحب نظران به خشونت نسبت به زنان از مناظر گوناگون نگریسته اند و ریشه های تاریخی ، اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و روانی برای آن بر می شمرند، ولیکن هیچ دلیل عقلانی برای انجام این عمل شرم آور و ناقض حقوق بشر وجود ندارد.
علیرغم زشتی عمل ، زمانی بیش نیست که خشونت نسبت به زنان توجه جامعه بین المللی را به خود به عنوان نقض حقوق بشر جلب کرده و کوشش برای شناخت جلب توجه جهانی و اقدام برای رفع این پدیده مذموم صورت گرفته است. (مولاوردی، 1385: 14)
همچنین در دوران مدرنیته زن با سه چیز شناخته می شد: بچه ،‌کلیسا و آشپزخانه . با توجه به روند نژاد گرایی بین زن و مرد به راحتی میتوان میان مدرنیته و کشتار زنان و تنفر از زن پیوند برقرار کرد . اما از سالهای 1950 به بعد از فضای درون خود مدرنیسم حاکم بر اروپای شمالی و مرکزی جریاناتی جهت نفی خشونت علیه زنان ،‌اعاده حقوق برابر و عادلانه برای زنان و احیای نقشهای لازم اجتماعی برای آنان تحت عنوان فمینیسم ظهور پیدا کرد.(سجادی، 1382: 12)

با اینکه برابری حقوقی در بسیاری از کشورهای غربی به رسمیت شناخته شده است اما این برابری حقوقی به هیچ وجه نشانگر برابری واقعی و حاکم بر مناسبات زنده و جاری در جامعه نیست. به عبارت دیگر « مفهوم ارائه شده از حقوق زن مبین آن است که فقط تساوی قانونی و صوری زنان با مردان برای بهبود وضعیت آنان کفایت نمی کند، زیرا تبعیض مبتنی بر جنسیت موجود را نظام مبتنی بر سلطه و انقیاد حمایت می کند تنها با شناخت دقیق ماهیت این نظام و دگرگون ساختن تدریجی آن ، آزادی از انقیاد نظام یافته زنان به دلیل جنسیت و نیل به تساوی واقعی امکان پذیر خواهد بود.( شایگان، 1374: :583)

1-1- بیان مسئله
در ادوار گذشته همواره این اصل مطرح بوده است که زن موجب شقاوت و بدبختی است و هیچ نقش مثبتی در جامعه ندارد. نگاهی بهدیدگاه های برخی بزرگان فلسفه و حکمت به خوبی موید این مطلب است.« ارسطو زن را ناقص می دانست ، فیثاغورث معتقد بود که مرد اصلی خوب در طبیعت است و زن اصلی بد در آن ، افلاطون همواره خدا را شکر می کرد که مرد آفریده شده است» (افتخاری، 1375: 148)
اخباری که در زمینه نقض حقوق زنان و خشونت نسبت به آنان و وضعیت نابهنجار آنان در کشورهای مختلف به گوش می رسد حاکی از وخامت اوضاع می باشد. خشونت علیه زنان از موانع جدی برای دستیابی به اهداف برابری ، توسعه و صلح می باشد. و برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین ، نقض تضییع و یا سلب می کند. خشونت علیه زنان در اساس برخاسته از الگوهای فرهنگی است و از اثرات زیانبار پاره ای از رویه های سنتی یا عرفی و پیشداوری‌های نادرست و تعصب‌ها و رسوم مبتنی بر اندیشه پست نگری نسبت به زنان نشات می گیرد. که در نهایت منجر به کسب منزلت فروتری نسبت به مردان در خانه ،‌محل کار و اجتماع می شود. این خشونت یا فشارهای اجتماعی به ویژه شرم زنان از افشای اعمال خشونت آمیز، عدم آگاهی زنان به اطلاعات حقوقی ، همینطور مساعی ناکافی مقامات عمومی در راستای ارتقای آگاهی عمومی از قوانین موجود واعمال آنها ، یاری یا حمایت قانونی ، فقدان قوانین مناسب که خشونت علیه زنان را به صورتی موثر ممنوع سازد،‌عدم اصلاح قوانین موجود ، فقدان وسایل آموزشی و یا وسایل دیگر جهت پرداخت به علل و پیامدهای خشونت و همین طور نقش رسانه ها در به تصویر کشیدن خشونت علیه زنان به ویژه تصاویری که تجاوز به عنف با بردگی جنسی و نیز کاربرد زنان و دختران به عنوان اشیای جنسی ،‌از جمله هرزه نگاری ، را نشان می دهد ،‌عواملی هستند که به رواج مستمر این گونه خشونت‌ها یاری رسانیده و بر کل جامعه به ویژه بر کودکان و نوجوانان که آینده سازان جامعه بشریت هستند تاثیری منفی بر جای می گذارند(دفتر امور زنان ریاست جمهوری ، 1375: 92)
باتوجه به موارد فوق شناخت ابعاد مختلف خشونت و عوامل تاثیر گذار بر روی آن از جمله مواردی است که سعی در بررسی همه جانبه آن می رود تا بتوان با شناخت عوامل موجب آن ، راهکارهای پیشگیری و جلوگیری از این پدیده زشت اجتماعی را یافته و به آن عمل نمود.
لذا مسئله ای که مطرح می گردد این است که خشونت علیه زنان دارای چه ابعادی است و راهکارهای مقابله با آن ( به لحاظ حقوقی – اجتماعی ) چه می تواند باشد لذا تلاش محقق بر آن است که موضوع فوق را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.
1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق
مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی ، محلی ، شهری ، کشوری یا منطقه ای باشد یک مسئله جهانی است جهانی شدن معضلات ومشکلات حداقل دست آورد جهانگیری است، قدرت هایی که بر طبل جهانگیری می کوبند هرگز و هرگز در پی آن نیستند که راه ثروت اقتصادی و راز پیشرفت علمی خود را گسترش دهند و رفاه آسایش و بهره مندی مردم را جهانی کنند اما برای جهانی کردن مشکلات و معضلات از هیچ کوششی فرو نمی نمایند تا در هر چه خود دست و پا می زنند بقیه مردم جهان هم دست و پا بزنند و به همین جهت موضوع خشونت خواه در مفهوم عام انسانی آن و خواه در مفهوم خاص آن یعنی علیه زنان از این تحمیل جدا نیست. (معتمدی مهر،1380: 12)
امروزه انواع خشونت علیه زنان از خشونت های نرم و خشونت های سخت همه با یک سازماندهی مرموز در یک حلقه ناگزیر که تقصیر بدون مقصر است نمود پیدا کرده که مقصران آن در پی تبلیغات بی وقفه چهره خود را پنهان کرده اند امروزه به مدد مکانیزه شدن جرم و جنایت جهان با 71 میلیون کشته قرن بیستم را پشت سر گذشته که این رقم بیشتر از همه کشته ها در طول تاریخ بشریت می باشد. و همچنین تئوریزه شدن اراده و خواست جانیان بین المللی که به کمتر از تاراج و شرافت ملت ها و هویت تاریخی شان رضایت نمی دهند مصائب بزرگی بر بشریت رفته که خشونت علیه زنان تنها یک شاخه تنومند آن است.
خشونت علیه زنان صبغه جنسی دارد و بیش از هر زمانی وقتی دو جنس را در مقابل هم قرار می دهیم و می توانیم از این خشونت حرف بزنیم خشونت در حقیقت یک نوع رابطه است مخصوصا بین دو جنس منتهی ،‌رابطه ای نامتعارف است که به لحاظ اخلاقی و ارزشهای انسانی پذیرفته نیست. مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت ، خشونت زمانی است که سلامت جسمی و فکری زن به طور مستقیم و غیر مستقیم تهدید بشود ولی نمی شود قائم بر یک تعریف بود زیرا جایی که زور است مخصوصا زور فیزیکی، جایی که اجبار است و آزادی و قدرت تصمیم گیری و مشارکت در تصمیم گیری نیست.(گلشن پژوه ، 1382: 25)
با توجه به موارد فوق می توان عنوان نمود که بخش بزرگی از اضطراب های اجتماعی بویژه میان اقشار آسیب پذیر،ناشی از خشونت بین فردی یا گروهی می باشد مشکلات روحی و روانی احساسی رشدی و تکاملی از عواقب معمول خشونت است
لذا از آنجایی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند و به لحاظ جمعیت شناختی، جمعیت زنان در کشور اگر بیشتر از جمیعت مردان نباشد کمتر نخواهد بود و از سویی به جهت اهمیت این قشر و تاثیرگذاری آن در جامعه چه به لحاظ جایگاه خانواده و چه به دیدگاه اهمیت و ارزشی که دین اسلام برای آن قائل شده است بررسی خشونت علیه زنان از جایگاه ویژه و اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
1-3- اهداف تحقیق
1-3-1- هدف اصلی
شناخت و بررسی علل خشونت علیه زنان و دستیابی به راه حل هایی جهت پیشگیری از آن.
1-3-2- هدف فرعی
شناخت و آگاهی بر علل روان شناختی – شخصیتی خشونت علیه زنان .
شناخت و آگاهی بر علل اجتماعی (فرهنگی – تربیتی ) خشونت علیه زنان .
شناخت و آگاهی بر چگونگی اثرگذاری علل اقتصادی در خشونت علیه زنان .

شناخت و آگاهی بر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *