متغیر هوشمندی رقابتی پرداخته شده است و مفاهیم، تعاریف، نظریات، الگوها و مدل های موجود در این موضوع آورده شده است. در ادامه تحقیق به متغیر وابسته یعنی وفاداری مشتری پرداخته شده و... متن کامل

متغیر هوشمندی رقابتی پرداخته شده است و مفاهیم، تعاریف، نظریات، الگوها و مدل های موجود در این موضوع آورده شده است. در ادامه تحقیق به متغیر وابسته یعنی وفاداری مشتری پرداخته شده و... متن کامل

متعهد هستند، به دادن پول بیشتر برای یک برند خاص نسبت به دیگر برندها تمایل دارند و مهمتر از همه برند مورد نظر را به دیگران توصیه می کنند. کلر(2003) وفاداری به برند را تحت اصطلاح طنین برند... متن کامل

متعهد هستند، به دادن پول بیشتر برای یک برند خاص نسبت به دیگر برندها تمایل دارند و مهمتر از همه برند مورد نظر را به دیگران توصیه می کنند. کلر(2003) وفاداری به برند را تحت اصطلاح طنین برند... متن کامل

نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز، حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و سایر حسابهای مشابه اعم از ریالی و ارزی و افتتاح انواع حساب چک کارت و کارت... متن کامل

نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز، حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و سایر حسابهای مشابه اعم از ریالی و ارزی و افتتاح انواع حساب چک کارت و کارت... متن کامل

بانک) – خانوارهای نقل مکان یافته (به محل شعبه بانک) – اشخاص در موقعیت های جدید (جوانان، دانش آموختگان‌، تازه مزدوجین) – مشتریان سایر بانکها و موسسات اعتباری 2ـ... متن کامل

بانک) – خانوارهای نقل مکان یافته (به محل شعبه بانک) – اشخاص در موقعیت های جدید (جوانان، دانش آموختگان‌، تازه مزدوجین) – مشتریان سایر بانکها و موسسات اعتباری 2ـ... متن کامل

اول، به امتیاز کافی برای دریافت کارواش مجانی رسیدند، در گروه دوم این عدد به ۳۴ درصد می‌رسید. علاوه بر این، فاصله زمانی‌ای که مشتریان ماشین خود را برای شست‌وشو به کارواش می‌بردند... متن کامل

اول، به امتیاز کافی برای دریافت کارواش مجانی رسیدند، در گروه دوم این عدد به ۳۴ درصد می‌رسید. علاوه بر این، فاصله زمانی‌ای که مشتریان ماشین خود را برای شست‌وشو به کارواش می‌بردند... متن کامل

گیری است که موضوعات CI را همراهی و نیازهای هوشمندی را برآورده می سازند . متخصصان و محققان CI ، جریان اطلاعات در سازمانها را بر اساس چهار مکانیسم تحلیل کرده اند که بعنوان موانع و تسهیل... متن کامل

گیری است که موضوعات CI را همراهی و نیازهای هوشمندی را برآورده می سازند . متخصصان و محققان CI ، جریان اطلاعات در سازمانها را بر اساس چهار مکانیسم تحلیل کرده اند که بعنوان موانع و تسهیل... متن کامل

و مفهوم هایی را برای طراحی استراتژی و تصمیم گیری فراهم می آورد . بنابراین هوش رقابتی به عنوان قسمتی از هوش تجاری یک نقش استراتژیک دارد . تعریف های زیادی برای هوش رقابتی وجود دارد . طبق... متن کامل

و مفهوم هایی را برای طراحی استراتژی و تصمیم گیری فراهم می آورد . بنابراین هوش رقابتی به عنوان قسمتی از هوش تجاری یک نقش استراتژیک دارد . تعریف های زیادی برای هوش رقابتی وجود دارد . طبق... متن کامل

گالوف17 (دانشگاه تالفر کانادا18) در سال 2007 از سایت امرالد به چاپ رسیده است. مفروضات این مدل ارزشمند در شکل زیر آمده است : (دیشمن، 2007) وفاداری مشتری : وفاداری را در چهار سطح قرار می دهند. ... متن کامل

گالوف17 (دانشگاه تالفر کانادا18) در سال 2007 از سایت امرالد به چاپ رسیده است. مفروضات این مدل ارزشمند در شکل زیر آمده است : (دیشمن، 2007) وفاداری مشتری : وفاداری را در چهار سطح قرار می دهند. ... متن کامل

2-2-5 استراتژی سازمان و هوش رقابتی 2-2-6 ارزیابی هوش رقابتی و تاثیر آن بر سازمان 2-2-7 برخی سودمندیهای هوشمندی رقابتی 2-2-8 ابزارها و تکنیک ها هوش رقابتی 2-2-9 اخلاق هوش رقابتی 2-2-10 استفاد ه... متن کامل

2-2-5 استراتژی سازمان و هوش رقابتی 2-2-6 ارزیابی هوش رقابتی و تاثیر آن بر سازمان 2-2-7 برخی سودمندیهای هوشمندی رقابتی 2-2-8 ابزارها و تکنیک ها هوش رقابتی 2-2-9 اخلاق هوش رقابتی 2-2-10 استفاد ه... متن کامل

بکارگیری کارشناسانه ابزارهای الکترونیکی آنلاین و مجازی با قابلیت پردازش حجم گسترده و همزمان انواع داده ها در طبقه‌بندی اطلاعات مشتریان جهت ارائه خدمات بهتر در زمان‌های موردنیاز... متن کامل

بکارگیری کارشناسانه ابزارهای الکترونیکی آنلاین و مجازی با قابلیت پردازش حجم گسترده و همزمان انواع داده ها در طبقه‌بندی اطلاعات مشتریان جهت ارائه خدمات بهتر در زمان‌های موردنیاز... متن کامل