مکی مریم سادات ،1387،بهداشت روان از نگاه قرآن ،مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران،سطح 3 حوزهاین پایان نامه مطالعه تطبیقی دیدگاه قرآن و مکاتب روان‌شناختی در باره بهداشت روانی است .. لذا نگارنده در آغاز این موضوع را از دیدگاه …

تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام- قسمت 14 ادامه مطلب »

محیط پژوهش:محیط پژوهش را بخشهای مراکز آموزشی درمانی شهر رشت تشکیل می داد و کل پرستاران دارای شرایط تعیین شده شاغل در بخش های این مراکز آموزشی درمانی جامعه پژوهش را تشکیل می دادند.ابزار گرد آوری:ابزار این تحقیق پرسشنامه ای …

بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال ۱۳۹۱- قسمت ۵ ادامه مطلب »

ساختار مجلس نمایندگان یا مجلس اول، زیاد مورد بحث نیست، چون در قوانین اساسی کشورها شرایطی چون سن معین، تابعیت کشور برای یک مدت زمانی مشخص، عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی یا محکومیت به جرم از …

نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران۹۳- قسمت ۴- قسمت 2 ادامه مطلب »

جدول3-12- ساختار و خصوصیت شیمیایی رنگزای روناس         خصوصیات رنگی و شیمیایی ساختار شیمیایی نوع رنگ Natural dye Alizarin1,2 dihyroxyanthraquinon شماره ثبت CAS 72-48-0 فرمول مولکولی آلیزارین ‌C14H4O4

هزینه دادرسی مسئولیت مبتنی بر تقصیر از مسئولیت محض بیشتر است زیرا درمسئولیت مبتنی بر تقصیر زیاندیده باید تقصیر واردکننده زیان را اثبات کند،در حالی که در مسئولیت محض این امر ضرورت ندارد،این تفاوت در هزینه ها به خصوص در …

مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس- قسمت ۵ ادامه مطلب »

۲-۷-۱)دقت و آگاهی………………………………………………………………………………………………………..۴۱۲-۷-۲)دقت به عنوان یکظرفیتیا منبع………………………………………………………………………….۴۲۲-۷-۳)دقت انتخابی………………………………………………………………………………………………………..۴۲۲-۸)تعریف توانمندی………………………………………………………………………………………………………..۴۳۲-۸-۱)انواع تعربفتوانمندسازی از دیدگاه های مختلف…………………………………………………….۴۵۲-۸-۲)ضرورت و اهمیت توانمند سازی نیروی انسانی………………………………………………………..۴۷۲-۸-۳)موانع  و چالشهای اجرای برنامه های توانمند سازی…………………………………………………..۴۷۲-۸-۳-۱ (ترس کارکنان……………………………………………………………………………………………۴۷۲-۸-۳-۲ (فقدان امنیت شخصی……………………………………………………………………………………۴۷۲-۸-۳-۳ (  ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………….۴۸۲-۸-۳-۴)نگرشهای منفی مدیران در مورد زیردستان…………………………………………………………۴۸۲-۸-۳-۵ (ناامید شدن …

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم- قسمت ۳ ادامه مطلب »

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیریمقدمه………………………………………………………………………..۹۳محدودیت‌های پژوهش…………………………..……………………………..۹۳پیشنهاد‌ها کاربردی……………………………………………………………..۹۳پیشنهاد‌ها پژوهشی……………………………………………………………..۹۴فصل اول:کلیات تحقیقمقدمهتقلب تحصیلی یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در محیط­های آموزشی است. مطالعات انجام‌شده در زمینه تقلب حاکی از رایج بودن این امر در موسسه­های آموزشی است.تقلب با ورود دانش‌آموز به بستر آموزش …

پیش ‌بینی پدیده تقلب در دانشجویان کارشناسی بر اساس مؤلفه ‌های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی در دانشگاه تبریز- قسمت ۳ ادامه مطلب »

بدین معنا که قربانیان انتخاب نمیشوند و هیچ رابطهای میان مجرم و قربانی وجود ندارد. مجرم هیچ شناختی از بزه دیده ندارد و مهم این است که این عمل باعث ایجاد ناامنی و هراس شود. [111]گفتار پنجم: علاقهگروه های مجرمانه سازمان …

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران- قسمت 8 ادامه مطلب »

فرزندان خود را تحسین و تشویق کنند .   محبت و عشق زیادی به فرزندان خود نشان دهید .   با بچه های خود با احترام رفتار کنید .   به رفتارها و نگرش های خود اهمیت دهید .   …

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان وعزت نفس دانش آموزان- قسمت ۱۵ ادامه مطلب »

جدول۳-۴: تعریف منزت اجتماعی از دیدگاه کتابداران ۸۱جدول۴- ۴: ارتقاء منزلت اجتماعی ۸۳جدول۵-۴: اعتماد ۸۷جدول۶-۴: همکاری و مشارکت ۸۸جدول ۷-۴: روابط بین همکاران ۹۰جدول۸-۴: میزان تعهد و ارزش‌ها ۹۲فهرست شکل‌ها و نمودارهاعنوان صفحهشکل ۱: سطوح سرمایه اجتماعی (رحمانی و کاووسی، …

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی کتابداران و توسعه‌ سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی همدان- قسمت ۳ ادامه مطلب »