پایان نامه ارشد درباره کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، بلوغ دختران، تستوسترون

0 Comments

قابل تامل است(رولند، 2005/1389). 2-2-4 وزن بدنوزن بدن در نقش یک مولفه تصحیح کننده متغیرهای فیزیوژیک به شمار می آید. به بیان دیگر Vo2max به ازای هر کیلوگرم وزن، توان بی هوازی اوج به ازای هرکیلوگرم و قدرت ایزومتریک دست به ازای هر کیلوگرم سنجیده می شوند. وزن بدن را به سهولت می توان سنجید […]

پایان نامه ارشد درباره دختران نوجوان، اضافه وزن، دختران دانش آموز، سطح بلوغ

0 Comments

فهرست جداولعنوان صفحهجدول 3-2. تغییرات سرعت و درصد شیب نوارگردان در آزمون بروس 63جدول 1-4: توزیع نرمال ظرفیت هوازی دختران تحت مطالعه (تعداد : 44 نفر) 67جدول 2-4: بررسی همگنی واریانس ظرفیت هوازی در 4 روش تحت مطالعه(آزمون لون ) 68جدول 3-4: مشخصات دموگرافیک دختران به تفکیک گروه نرمال و ( چاق+ اضافه وزن ) […]

پایان نامه رایگان درمورد فرهنگ مطالعه، کودک و نوجوان، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان

0 Comments

در آن وجود داشتند. برای مقوله کتاب خوانی فقط واژه خواندن تفننی استخراج شد. برای مقوله کتاب، کتاب گویا، کتاب مرجع و کتاب مصور به سیاهه وارسی اضافه شد.6. انطباق کاربرگ با اصطلاحنامههای بینالمللی. به این منظور معادل انگلیسی واژه های سیاهه وارسی ابتدا در “اصطلاحنامه یونسکو” و سپس در “اصطلاحنامه اریک” جستجو و یافت […]

پایان نامه رایگان درمورد کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، فرهنگ مطالعه، تعداد واژه

0 Comments

پرداخت. از 632 مقاله، 8/56 درصد مقالات پژوهشی و 2/43 درصد غیرپژوهشی بودند. از مقالات پژوهشی کمترین تعداد (8مقاله) در زمینه تاریخ کتابداری و بیشترین تعداد (94مقاله) در زمینه ذخیره و بازیابی اطلاعات و 91 مقاله پژوهشی در زمینه خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی بود.ژارولین و واکاری15 (1993) پژوهشی با عنوان “ارزیابی کتابدای و اطلاع‌رسانی در […]

پایان نامه رایگان درمورد کودکان و نوجوانان، فرهنگ مطالعه، کودکان و نوجوان، عادت به مطالعه

0 Comments

ه شود.سوئه، تو در یک شب این کتاب را می خوانی و من موی خود را برای نوشتن آن سپید کرده ام.مارتیمز جی آدلر، هنگام مطالعه کتاب، طرف صحبت فقط دانشمندان هستند.جیمز مک واش، کتابی که می خوانی، نباید به جای تو فکر کند، بلکه باید تو را به اندیشیدن وادارد.ژول کارداتی، اگر یکی از […]

پایان نامه رایگان درمورد دانش پژوه

0 Comments

آنچه را که انجام می دادید می نوشتیم”.3. اطلاقی که قرآن در لفظ “کتاب” کرده، کتابهایی است که جزئیات نظام عالم و حوادث واقعه در آن را ضبط می کند که یکی از آن این است که مطالب نوشته شده در آن به هیچ وجه تغییر نمی پذیرد. مانند “و ما یعزب عن ربک من […]

پایان نامه رایگان درمورد فرهنگ مطالعه، ساختار و محتوا، فرهنگ و تمدن، انتقال دانش

0 Comments

تأکید بسیاری بر نیروی تعقل و تفکر دارد.اسلام دینی است که با کتاب و کتابت عجین شده است و معجزه‌ی آن، امالکتاب یعنی قرآن کریم بوده و بسیار در تشویق و ترغیب به امر کتابخوانی و گسترش و توسعه کتابخانه سفارش نموده است.پیامبر اسلام(ص) فرموده اند: “علم بجویید که علم یار مؤمن است و بردباری […]

پایان نامه ارشد درباره دادگاه صالح، صاحبان سهام

0 Comments

موافقت ننمایند معلوم نیست تکلیف سهم الشرکه تاجر ورشکسته از دارایی شرکت چه خواهد شد. به نظر اینجانب چون مدیر تصفیه باید در تصفیه امور شرکت اقدام نماید و دارایی او را بفروش برساند شرکاء نمی توانند بدون عذر موجه از انتقال سهم الشرکه جلوگیری کنند و در صورتیکه مخالف فروش سهم الشرکه به اشخاص […]

پایان نامه ارشد درباره اعسار، ورشکسته، ورشکستگی، تصفیه

0 Comments

خود را مسترد کند . چنانچه چنین طلبکاری بعد از تقسیم اموال بین غرماء ظاهر شود با اثبات ادعای خویش می تواند با استناد به خیار تفلیس ، معامله را فسخ وعین موضوع قرار داد را پس بگیرد.ثالثاً : پس از احراز بستانکاران وتشخیص مطالبات آنان دادگاه حکم به فروش اموال مدیون می دهد. به […]

پایان نامه ارشد درباره مذاهب خمسه، حقوق تجارت

0 Comments

موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است .2 فصل اول: کلیات این فصل در دو قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت : در قسمت اول به بررسی […]

پایان نامه با واژه های کلیدی دادگاه صالح، بورس اوراق بهادار، صاحبان سهام

0 Comments

برای نقد نمودن مشارکت صاحب سهم احتیاجی به انحلال شرکت نیست و سهام مزبور را می توان به سهولت دربازار به دیگران فروخت . مخصوصاً اگر این سهام در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گیرند . بنابراین در صورتیکه تاجر ورشکسته صاحب مقداری از سهام شرکت های سهامی باشد ورشکستگی صاحب سهم به هیچ […]

پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکسته، ورشکستگی، التجاره، اشخاصی

0 Comments

حکم توقف برخلاف قانون و تعدی به حق سایر طلبکاران ا علام نمود. به این ترتیب طبق رویه ای که امروز معمول است اداره تصفیه با پرداخت بهره به دیون ورشکسته چه موثق و چه غیر موثق موافقت نمی نماید.موضوع عدم تعلق بهره به بستانکاران دارای وثیقه یک مرتبه دیگر در دیوان عالی کشور مطرح […]