دسترسی متن کامل – درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها …

کنترل رفتار بی نظم (آشفته): در این نوع از کنترل رفتار، خانواده گرایش به یک الگوی غیرقابل پیشبینی و تصادفی بین الگوی سخت، منعطف و بیبند و بار دارد. افراد خانواده نمیدانند که کدام استانداردها را به چه میزانی و در چه زمانی به کار ببرند.کنترل رفتار منعطف، کارآمدترین فرم...

درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از …

احساس از دست دادن امنیت به دنبال تشخیص سرطان در همسر، ممکن است تجربه شود. دلیل این احساس این است که هنگام شنیدن خبر تشخیص سرطان، اولین فکری که به سراغ همسران بیماران می آید، این است که شخصی که دوستش دارند، در شرف مرگ است. در واقع، همسران،...

پژوهش – درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، …

۶- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعد کنترل رفتار۷- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعد عملکرد کلی هدف فرعی:تعیین ارتباط عملکرد کلی خانوده با برخی مشخصات فردی- اجتماعی و اطلاعات مرتبط با بیماری سرطان.سوالات طرح :‌۱-هنگام ابتلاء یکی...

درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، …

دانشگاه علوم پزشکی تبریزدانشکده پرستاری و مامایی تبریزپایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد( گرایش بهداشت جامعه)موضوع :درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، ۱۳۹۱استاد راهنما:شیرین برزنجه عطریاستاد مشاور:دکتر آزاد رحمانیپژوهش و نگارش:لیلا شیخ نژادشهریور ماه ۱۳۹۳ شماره پایان نامه: ۶۳۳دانشکده پرستاری...

مقاله – آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۳۱

کشنده هاکانتینرهایی که توسط گنتری کرینها از انبار کشتیها تخلیه می شوند بر روی کفی هایی گذاشته می شوند که در زیر خرپاهای جراثقیل قرار دارند و بوسیله دستگاه کشنده (تریلر) به محوطه برده شده و توسط ترانستینرها بر روی یکدیگر چیده می شوند. بر مبنای پیشنهاد بانک جهانی...

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲۸

اگر ۲۰۰۷۵۰ حرکت سالانه هر دستگاه بر روی کانتینرهای ۴۰ فوتی صورت گیرد ظرفیت هر گنتری کرین دو برابر یعنی معادل ۴۰۱۵۰۰ TEU می باشد. لذا در صورت وجود کانتینرهای ۴۰ فوتی تعداد دستگاه مورد نیاز برای هر بخش تقاضای بالقوه به نصف می رسد.توضیح: اگر کلیه کانتینرها ۲۰ فوتی...

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲۷

(ساعت)۴۴= ۴ + ۴۰ = ۴۴۰۰÷۸۰۰۰کل زمانی که هر اسکله در اختیار دارد نیز برابر:کل زمان سالانه در اختیار هر اسکله۸۰۳۰ = ۳۶۵(روز کاری) × ۲۲(ساعت کار روزانه)بنابراین ظرفیت هر اسکله تابعی از تعداد کرین و نوع کانتینری است که در آن تخلیه/بارگیری می شود.ظرفیت سالانه هر اسکله:تعداد کشتی...

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲۶

زمان رفت و برگشت هر دستگاه تریلر کشنده ۳۰ دقیقه.طول هر اسکله۳۰۰ تا ۳۲۰ متر.ظرفیت سالانه هر اسکله حداقل ۸۰۰ هزار تی ای یو و عملیات بوسیله ۴-۵ گنتری کرین بر روی هر کشتی انجام شود.به ازای هر کرین ۱۰۰۰-۲۰۰۰ هکتار انبار کانتینر چینی.پنج دستگاه کرین برای هر کشتی...

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲۵

ردیف نام تجهیزات تعداد( دستگاه) ۱ گنتری کرین ۱۸ ۲ انواع ترانستینر ۵۱ ۳ کشنده ۴۰ ۴ ریچ استاکر ۵۰ ۵ لیفتراک و تاپ لیفت ۱۲۴ ۵-۴-۱ تحلیل ظرفیتبیش از ۶۰ درصد کالاهای عمومی که به وسیله حمل و نقل دریایی جابجا می شوند، کانتینری هستند. تقریبا ۸۰ درصد...

علمی : آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲۳

شکل۵-۱۰: تطبیق نرخ رشد کانتینری ایران و جهان در سال های۱۹۹۲-۲۰۱۰بر اساس اطلاعات جدول ۵-۶ همانگونه که مشاهده می گردد اگر نرخ رشد اقتصادی کانتینری جهان و ایران را در سالهای ۱۹۹۴ (بحران اقتصادی سال ۱۳۷۳ در ایران) و ۱۹۹۷ (بحران پولی جنوب شرق آسیا تحت عنوان dot.com) و ۲۰۰۹...