اهمیت و ضرورت مدیریت استعداد

0 Comments

اهمیت و ضرورت مدیریت استعداد استفاده از مدیریت استراتژیک استعداد می تواند تاثیر بسیار زیادی در بهبود عملکرد یک سازمان داشته باشد و از دلایل اهمیت آن می توان به این موارد اشاره کرد : ضرورت حفظ کارکنان با استعداد و جنگ دنباله دار بر روی استعداد ، زیرا قادرند قراردادهای استخدامی خود را نوشته، […]

سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS )

0 Comments

سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS ) سیستمهای اتوماسیون اداری یا او . ای . اس پردازش اطلاعات روزانه مرتبط با فعالیتهای و وظائف اداری و زیر ساختهای سازمانی را بر عهده دارند . در این سیستمها از ابزار ها و نرم افزار‌های عمومی‌مختلف از جمله واژه پرداز ها مانند MSWord ، کاربرگهای الکترونیکی مانند […]

آینده و روشهای به کارگیری مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش

0 Comments

آینده و روشهای به کارگیری مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش: آمریکا شبکه ای از افراد مشتاق و علاقمند به مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش را تاسیس کرده است که علاقمندان و پیشگامان این نهضت در راه تحقق و ترویج این فرهنگ کمک شایانی ارائه می کند.مواردی را که می توان در فرآیند اجرایی مدیریت کیفیت […]

نقش مدیران غیرموظف در حاکمیت شرکتی

0 Comments

نقش مدیران غیرموظف(غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف در هیئت مدیره شرکت­ها و عملکرد نظارتی آنها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک می­کند.البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف […]

ماهیت اخلاق حرفه ای

0 Comments

ماهیت اخلاق حرفه ای علم اخلاق قرن ها قبل از میلاد مسیح در مشاغل و حرف گوناگون وارد شده است. اولین قانون تدوین شده در زمینه اخلاق حرفه ای به سوگند نامه پزشکی بقراط در یونان باستان بر می گردد که در آن وظایف و مسئولیت های اخلاقی پزشکان مشخص شده بود (به نقل از […]

تفاوت PWOM و VWOM

0 Comments

تفاوت PWOM و VWOM بر اساس مطالعات موجود، چندین دلیل در متفاوت بودن تاثیر Pwom و Vwom در تنوع استفاده وجود دارد. یکی از این تفاوتهای مهم بین Pwom و Vwom شامل هم­نوعی[1] می­شود که در اصطلاح اشاره به درجه­ای که یک جفت از افراد در برخی ویژگی­ها مشابه هستند مانند سن، جنسیت، تحصیلات و […]

تعریف مفهوم محیط زیست

0 Comments

تعریف مفهوم محیط زیست برای این واژه دو نگرش ایجاد شده است: یک نگرش این است که عنوان محیط زیست از دو کلمه محیط و زیست ترکیب یافته است که در فارسی به معنای جایگاه و محل زندگی است. این عنوان از نظر لغت مواردی هم چون آلودگی هوا، راه های جلوگیری از تخریب طبیعت […]

نگرش ها نسبت به زنان

0 Comments

نگرشها نسبت به زنان   وجود تفاوتهای واقعی بین مدیران زن و مرد ، برخی اوقات در تحقیق مورد تردید قرار گرفته است ، اما باورهای قالبی در برابر تغییر مقاوم هستند ، صرفا چطور مدیران زن را متفاوت با همتایان مردشان در نظر میگیرند ؟ در تلاش برای  یافتن پاسخ ، پژوهشی براساس اندازه […]

روﯾﮑﺮد ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری

0 Comments

روﯾﮑﺮد ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری اﻟﻒ) ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻌﻨﻮان روﯾﮑﺮدی ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎر در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر واﺣﺪ از دو ﻧﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ وبه همین ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎز واﺣﺪ در دو ﻧﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر وﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺳﺆال همیشگی اﮐﺜﺮ […]

فناوری و تجهیزات کنترل آلودگی هوا

0 Comments

فناوری و تجهیزات کنترل آلودگی هوا 2-1-10-1 منابع متحرک  به منظور کاهش انتشارات گازهای اگزوز وسایل نقلیه، تغییراتی در مهندسی و ساخت خودروها به وجود آمده است که ساخت خودروهای سبک تر با بهره وری بیشتر و استفاده از طراحی آئرودینامیک برای اصطکاک کمتر از آن جمله است. بهبود سامانه احتراق، بازچرخش گازها از جعبه […]