گوجه فرنگی ۴۵۰ منبع : اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین۴-۴-۶- میزان تولیدات کشاورزی درسال ۱۳۸۵با توجه به سطح زیر کشت محصولات کشاورزی که در مطلب قبل بدان پرداخته شد محصولات کشاورزی در سطح شهرستان ورامین از تنوع قابل ملاحظه ای برخوردار است که با توجه به اقلیم خاص منطقه...