برچسب: راهن

شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در …

تقدیم به :یگانه ایی که هستی ام از اوست ، یکتا معبودی که چراغ علم وتقوا را فراسوی آدمی نهاد و به این بنده ناچیز نعمت تحصیل علم عطا فرمود.پیشگاه مقدس آقا امام زمان (عج)روان پاک مردان بزرگی که در راه حق برای حفظ میهن جان خویش را نثار...

دسترسی به منابع مقالات : شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ …

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشددانشگاه شاهددانشکده علوم انسانیشناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخص های مالی و ورزشی(مورد مطالعه باشگاه مس کرمان)استاد راهنما:جناب آقای دکتر سعید خدامرادیاستاد مشاور اول :جناب آقای دکتر محمد جواد شیخاستاد مشاور دوم...

درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، …

دانشگاه علوم پزشکی تبریزدانشکده پرستاری و مامایی تبریزپایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد( گرایش بهداشت جامعه)موضوع :درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، ۱۳۹۱استاد راهنما:شیرین برزنجه عطریاستاد مشاور:دکتر آزاد رحمانیپژوهش و نگارش:لیلا شیخ نژادشهریور ماه ۱۳۹۳ شماره پایان نامه: ۶۳۳دانشکده پرستاری...