برچسب: مازندران

نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۱۶

در سال ۱۳۳۷ استان آذربایجان به دو استان تغییر می یابد به شکل :استان سوم آذربایجان شرقی (تبریز ، مراغه ، میانه ، اردبیل ، سراب ، مشکین شهر ، اهر ، هشترود ، مرند ، خلخال)استان چهارم (رضائیه ، ما کو ، خوی ، مهاباد ، شاهپور ،...

تحقیق دانشگاهی – نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۱۵

۲-۲-مروری بر سازماندهی سیاسی فضا در ایراننخستین خطوط تفکیک سرزمین در ایران از تطبیق طبیعت و فضای سکونتگاهی انسان شکل گرفت . زیرا اقوام آریایی در مهاجرت خود به ایران زمین که از هزاره اول قبل از میلاد آغاز شد با توجه به تقسیمات درون قومی خود که شامل...

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها- قسمت …

۷۵۰ ۳٫۷۰۹ ۰٫۷۰۸ ۱٫۳۶ ۲۴٫۵۵۳ ۳۱٫۶۳ ۲۷٫۱۵۲ SIZE اندازه : Idio Retجمله اخلال رگرسیون پیش بینی بازده می باشد (الگوی ۱) ، Ret Peer: بازده پیش یینی شده از طریق الگوی ۱ می باشد،Idio Risk: انحراف معیار بازده فوق العاده سهام طی ۳ سال به صورت چرخشی می باشد،Risk...