دانلود پایانامه ارشد : بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

0 Comments

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل تکه ای از متن پایان نامه : با گذشت زمان و پدید آمدن ابزارهای ذخیره، بازاریابی و پردازش داده ها و دسترسی عامه مردم و    سازمان ها و همچنین پیشرفت فناوری های مخابراتی و شبکه های کامپیوتری، فرصتی […]

پایانامه در رابطه با : بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

0 Comments

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل تکه ای از متن پایان نامه : با دامنه تفسیر محدود هستند[1]. از همین رو، امکان اجرای حقوق تجارت اسلامی در خصوص معاملات تجاری مدرن، بدون ادراک کافی از مواردی که در بالا ذکر گردید، دشوار می باشد. […]