آموزش-سریع

موسسه حرف آخر

موسسه حرف آخر اولین مجموعه و در حال حاضر تنها مجموعه ای در ایران است که با تیم تصویرسازی (شهودی) با تکنولوژی انیمیشن فیلم های آموزشی دبیرستان و کنکور را در قالب DVDهای آموزشی تولید... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درباره کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، بلوغ دختران، تستوسترون

قابل تامل است(رولند، 2005/1389). 2-2-4 وزن بدنوزن بدن در نقش یک مولفه تصحیح کننده متغیرهای فیزیوژیک به شمار می آید. به بیان دیگر Vo2max به ازای هر کیلوگرم وزن، توان بی هوازی اوج به ازای... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درمورد فرهنگ مطالعه، کودک و نوجوان، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان

در آن وجود داشتند. برای مقوله کتاب خوانی فقط واژه خواندن تفننی استخراج شد. برای مقوله کتاب، کتاب گویا، کتاب مرجع و کتاب مصور به سیاهه وارسی اضافه شد.6. انطباق کاربرگ با اصطلاحنامههای... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درمورد کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، فرهنگ مطالعه، تعداد واژه

پرداخت. از 632 مقاله، 8/56 درصد مقالات پژوهشی و 2/43 درصد غیرپژوهشی بودند. از مقالات پژوهشی کمترین تعداد (8مقاله) در زمینه تاریخ کتابداری و بیشترین تعداد (94مقاله) در زمینه ذخیره و بازیابی... متن کامل

By mitra2--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درمورد کودکان و نوجوانان، فرهنگ مطالعه، کودکان و نوجوان، عادت به مطالعه

ه شود.سوئه، تو در یک شب این کتاب را می خوانی و من موی خود را برای نوشتن آن سپید کرده ام.مارتیمز جی آدلر، هنگام مطالعه کتاب، طرف صحبت فقط دانشمندان هستند.جیمز مک واش، کتابی که می خوانی،... متن کامل

By mitra2--javid, ago