تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام- قسمت 14

مکی مریم سادات ،1387،بهداشت روان از نگاه قرآن ،مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران،سطح 3 حوزهاین پایان نامه مطالعه تطبیقی دیدگاه قرآن و مکاتب روان‌شناختی در باره بهداشت روانی است .. لذا نگارنده در آغاز این موضوع را از دیدگاه مکاتب مختلف روان‌شناسی تعریف کرده، سپس به ارزیابی دیدگاه...

بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال ۱۳۹۱- قسمت ۵

محیط پژوهش:محیط پژوهش را بخشهای مراکز آموزشی درمانی شهر رشت تشکیل می داد و کل پرستاران دارای شرایط تعیین شده شاغل در بخش های این مراکز آموزشی درمانی جامعه پژوهش را تشکیل می دادند.ابزار گرد آوری:ابزار این تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته بود که خود شامل دو بخش اصلی...

نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران۹۳- قسمت ۴- قسمت 2

ساختار مجلس نمایندگان یا مجلس اول، زیاد مورد بحث نیست، چون در قوانین اساسی کشورها شرایطی چون سن معین، تابعیت کشور برای یک مدت زمانی مشخص، عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی یا محکومیت به جرم از سوی دادگاه، نحوه انتخاب، تعداد اعضا و حوزه صلاحیت‌ها...

مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس- قسمت ۵

هزینه دادرسی مسئولیت مبتنی بر تقصیر از مسئولیت محض بیشتر است زیرا درمسئولیت مبتنی بر تقصیر زیاندیده باید تقصیر واردکننده زیان را اثبات کند،در حالی که در مسئولیت محض این امر ضرورت ندارد،این تفاوت در هزینه ها به خصوص در دعاوی مسئولیت ناشی از عیب تولید یا تاسیسات صنعتی...

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم- قسمت ۳

۲-۷-۱)دقت و آگاهی………………………………………………………………………………………………………..۴۱۲-۷-۲)دقت به عنوان یکظرفیتیا منبع………………………………………………………………………….۴۲۲-۷-۳)دقت انتخابی………………………………………………………………………………………………………..۴۲۲-۸)تعریف توانمندی………………………………………………………………………………………………………..۴۳۲-۸-۱)انواع تعربفتوانمندسازی از دیدگاه های مختلف…………………………………………………….۴۵۲-۸-۲)ضرورت و اهمیت توانمند سازی نیروی انسانی………………………………………………………..۴۷۲-۸-۳)موانع  و چالشهای اجرای برنامه های توانمند سازی…………………………………………………..۴۷۲-۸-۳-۱ (ترس کارکنان……………………………………………………………………………………………۴۷۲-۸-۳-۲ (فقدان امنیت شخصی……………………………………………………………………………………۴۷۲-۸-۳-۳ (  ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………….۴۸۲-۸-۳-۴)نگرشهای منفی مدیران در مورد زیردستان…………………………………………………………۴۸۲-۸-۳-۵ (ناامید شدن مدیریت……………………………………………………………………………………….۴۸۲-۸-۳- ۶)فقدان منایع و زمان کافی………………………………………………………………………………….۴۸۲-۸-۳-۷  )نیاز به کنترل……………………………………………………………………………………………………۴۸۲-۸-۴)توانمند سازی...

پیش ‌بینی پدیده تقلب در دانشجویان کارشناسی بر اساس مؤلفه ‌های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی در دانشگاه تبریز- قسمت ۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیریمقدمه………………………………………………………………………..۹۳محدودیت‌های پژوهش…………………………..……………………………..۹۳پیشنهاد‌ها کاربردی……………………………………………………………..۹۳پیشنهاد‌ها پژوهشی……………………………………………………………..۹۴فصل اول:کلیات تحقیقمقدمهتقلب تحصیلی یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در محیط­های آموزشی است. مطالعات انجام‌شده در زمینه تقلب حاکی از رایج بودن این امر در موسسه­های آموزشی است.تقلب با ورود دانش‌آموز به بستر آموزش آغاز می­ شود و هیچ گروه سنی را نمی‌توان...

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران- قسمت 8

بدین معنا که قربانیان انتخاب نمیشوند و هیچ رابطهای میان مجرم و قربانی وجود ندارد. مجرم هیچ شناختی از بزه دیده ندارد و مهم این است که این عمل باعث ایجاد ناامنی و هراس شود. [111]گفتار پنجم: علاقهگروه های مجرمانه سازمان یافته به جعل یا سوء استفاده از اسناد هویتسوء...

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی کتابداران و توسعه‌ سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی همدان- قسمت ۳

جدول۳-۴: تعریف منزت اجتماعی از دیدگاه کتابداران ۸۱جدول۴- ۴: ارتقاء منزلت اجتماعی ۸۳جدول۵-۴: اعتماد ۸۷جدول۶-۴: همکاری و مشارکت ۸۸جدول ۷-۴: روابط بین همکاران ۹۰جدول۸-۴: میزان تعهد و ارزش‌ها ۹۲فهرست شکل‌ها و نمودارهاعنوان صفحهشکل ۱: سطوح سرمایه اجتماعی (رحمانی و کاووسی، ۱۳۸۷) ۴۹نمودار ۱-۵: تعریف منزلت اجتماعی از دیدگاه کتابدارن...